Lapland - Above ordinary
Sisdollui Siiddu bajágeahčai Siidogárta Máhcahat Cálit
 
 

Oahpu bokte máhttin

Lappis doibmet vihtta oahppolágádusa, main sáhttá čađahit vuođđodutkosiid. Dáid oahppolágádusaid doaibmabáikkit leat sierra báikegottiin Lappis.

Ámmátoahpahat Lappia fállá dutkosii doalvu skuvlema čuovvovaš báikegottiin: Giepma, Keminmaa, Kolari, Muoná, Pello, Simo, Tervola ja Duortnus.
Nuorta-Lappi ámmátoahpahat lea Giemajávrris.
Lappi ámmátoahpahagas leat doaibmabáikkit čuovvovaš báikegottiin: Gihttel, Ranua, Roavvenjárga ja Soađegilli.
Rovala-oahpahat lea Roavvenjárggas.
Sámi Oahpahusguovddáš fállá oahpahusa Avvilis, Anáris, Gápmasis ja Eanodagas

Humanisttalaš ja pedagogalaš suorgi

Dán suorggis sáhttá lohkat mánáid ja nuoraid bagadallamii ja bajásgeassimii guoskevaš sierralágan ámmáhiidda. Oahpásmuva dárkileappot.

Buresbirgensuorgi

Buresbirgensuorggis sáhttá lohkat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi, čábbodatdikšuma, vuoktasuorggi dahje lihkadanbagadallama ámmáhiidda. Oahpásmuva dárkileappot.