Lapland - Above ordinary
Sisdollui Siiddu bajágeahčai Siidogárta Máhcahat Cálit
 
 

Dutkosii doalvu skuvlen Lappis

Háliidatgo bargagoahtit maŋŋelis fysioterapevtan, musihkkárin, oahpaheaddjin, dáiddárin, turismasuorggi ámmátolmmožin, valástallanbagadallin dahje vaikkoba inšenevran? Ammal don háliidat iežat valástallanšlája hárjehaladettiin seammás lohkat ja gárvvásmuvvat iežat mielamiel ámmáhii?

Lappi oahppolágádusain ja allaskuvllain leat fálus máŋggalágan oahppoávdnasat, main sáhtát válljet vuogas oahppoávdnasa. Dáidda siidduide leat čohkkejuvvon dieđut oahppoávdnasiid oahpposurggiid ja báikegottiid mielde.

Jos jurddašat logahat- dahje ámmátlohkamiid, de gánnáha váldit vuhtii maiddái ámmátlogahagaid. Dain sáhtát čađahit duppaldutkosa, mii sisdoallá stuđeantadutkosa lassin maiddái ámmátdutkosa. Duppaldutkosiid lea vejolaš čađahit Lappis measta buot báikegottiin.

Rávesstuđeanttaide gávdnojit lohkanvejolašvuođat sihke ámmátoahpahagain ja logahagain ja maiddái allaskuvllain. Sáhtát čađahit ámmátlaš vuođđodutkosa dahje oanehet dievasmahttin- ja spesialiserenlohkamiid. Allaskuvllain lea vejolaš joatkit vuođđodutkkusdásis ámmátallaskuvladutkosii. Oahpásmuva fálaldagaide allaskuvllaid ja dievasmahttinskuvlema siidduin.

Nuppiceahki oahppolágádusat

Allaskuvllat

 

Valástallama bokte ámmáhii

Lappi valástallanakademiija lea Roavvenjárggas doaibmi oahppolágádusaid ja ovttasbargobeliid fierpmádat, man ulbmilin lea vuohkkasit ovttastahttit valástalliid stuđerema ja valástallaneallima. Loga lasi Lappi valástallanakademiija doaimmas .