Lapland - Above ordinary
Sisdollui Siiddu bajágeahčai Siidogárta Máhcahat Cálit
 
 

Санта-Клаус

Ráhkis Ustibat,

Sávan buot váimmustan din buresboahtán oahpásmuvvat iežan ruovttueanagoddái dán portála bokte.

 Mus jerret dávjá, man bures lean oahpásmuvvan dálá gulahallanteknihkkii, internehttii ja dasa guoskevaš áššiide. Na dieđusge munge lean muhtun muddui oahpásmuvvan, muhto in dárbbaš leat viggamin áššedovdin dien suorggis. Mishan leat namalassii Lappis dán suorggi njunušmáhttit ja speasialisttat valjis, ja lasi leat skuvlemin.


 

Muhto hui anolaččathan dat gal leat diet dálá biergasat. Mun lean donttuiguin dávjá imaštallan ahte gosson dat bustávat ja govat rievtti mielde girdet go dat eai oidnostallá almmis vaikko man dárkilit dohko gaivášii. Muhto aisttan muhtun boares viissis dontto ahte "dat gal dahká ovtta gos dat bustávat girddašit, deháleamos lea ahte jovdet rivttes ortnegis dohko gosa leat oaivvilduvvon. Ja gánnáha muitit ahte deháleamos lea álo dat mii daddjojuvvo dahjege čállojuvvo. Dat jurdda lea mávssoleamos. Lieggasa ja ráhkisvuođa lassin." Ná dajai donto ja lei vuot dán hávege vuoigadis.

Mii Lappis leat lihkolaččat ja lihkkošat das, ahte mis lea dakkár luondu go lea. Dat lea nu čáppis ahte miehtá máilmmi bohtet čuođit duháhat olbmot jahkásaččat dan geahččat ja vásihit. Mii sávvat din váimmolaččat buresboahtán deike.

Sávan bealistan din buohkaid loaktit dáin siidduin ja gávdnat dain ávkkálaš ja hávskis dieđuid. Ja daid, geat geahčadit dáid siidduid gos nu dobbelis, sávan váimmolaččat buresboahtán Lappii.

Hui Hávskis Juovllaid ja Lihkolaš Ođđajagi 2011 sávvá

Juovlastállu