Infograafi: Biotalous Lapissa 2018

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja on Lapissa merkittävää liiketoimintaa.

Lapin luonto tuottaa biotalouden käyttöön puhtaita raaka-aineita ja mahdollistaa luonnon ympäristöä hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun.

Vuonna 2018 biotalouden alojen yhteenlaskettu tuotos Lapissa oli 2,4 miljardia euroa, ja se työllisti 10 000 ihmistä. Yli puolet biotalouden euromääräisestä tuotoksesta syntyi Lapissa metsäsektorilla. Seuraavaksi suurimmat biotalouden alat olivat biotalouteen liittyvä rakentaminen, elintarvikkeet ja luontomatkailu. Biotalouden sektoreista kasvua on kirjattu 2015–2018 eniten luontomatkailussa, ja samalla aikavälillä metsäsektorin tuotos on hieman vähentynyt.

Tulevina vuosina biotalouteen Lapissa odotetaan suuria investointeja, joista merkittävin on Kemin biotuotetehdas.

Infograafi biotaloudesta Lapissa

Infograafissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen tilastoaineistoa ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) valtakunnan tasolle tekemää toimiala- ja sektoriluokittelua. Luokittelussa biotalouteen lasketaan kuuluvaksi metsä- ja elintarviketoimialojen lisäksi osa teollisuudesta ja rakentamisesta, energian ja veden käytöstä sekä osa matkailualoista. Käytetyt toimialakertoimet on laadittu Suomen tasolle.

Avaa täysikokoinen infograafi tästä.