Infograafi: Lapin investointipotentiaali vuoteen 2030 mennessä

Lapin talouskasvu on viime vuosina ollut positiivisempaa kuin Suomessa keskimäärin. Lappilaisille yrityksille on avautunut uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta, myös kansainvälinen matkailu kasvaa merkittävästi. Lappiin on suunnitteilla seuravalle vuosikymmenelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 14 miljardia euroa.

Englanninkielinen infograafimme Lapland investment potential up to 2030 kokoaa faktoja yhteen.  Infograafi perustuu Lapin kauppakamarin Arctic Business Forum Yearbook 2019 -kirjaan.

Suurin yksittäinen investointi tulee olemaan Metsä Fibren Polar King -hanke, Kemissä sijaitseva biotuotetehdas. Muissa suurissa biotuotealan hankkeissa, Boreal Bioref Kemijärvellä ja Kaidi Kemissä, pääkumppaneina ovat kiinalaiset sijoittajat.

Lapin nykyiset kaivokset investoivat toimintaansa, käynnissä olevien kaivosten laajennushankkeiden kokonaisarvo on lähes 0,5 miljardia euroa. Sakatin nikkelikaivos on suuri investointi, jonka arvioidaan käynnistyvän 2020-luvulla. Soklin fosfaattikaivoshankkeessa Savukoskella on myös aloitettu uusi arviointi  hankkeen mahdollisesta toteutuksesta. Malminetsintä Lapissa kasvaa kokoajan, joten tulevaisuudessa voidaan odottaa lisää uusia kaivoshankkeita.

Matkailukysynnän merkittävä kasvu näkyy Lapin uusien matkailukohteiden ja hotellien investointisuunnitelmissa. Suunniteltujen matkailuinvestointien kokonaisarvo on yli 2,3 miljardia euroa

Lapin liikenneinfrastruktuuri vaatii merkittäviä investointeja. Uudet biotuotetehtaat ja kasvava kaivostoiminta tarvitsevat syvemmän merisataman, rautateiden sähköistämistä ja investointeja sekä valtateille että pienemmille teille. Finavia investoi tällä hetkellä 55 miljoonaa euroa Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentokenttien laajentamiseen.

Lataa täysikokoinen versio infograafi tästä Lapland Investment Potential Up To 2030