Talvikauden saavutettavuus
Kuvaaja: Lapin Materiaalipankki | Posion matkailuyhdistys

Parantuva saavutettavuus näkyy kasvuna Lapin matkailussa

Lapin matkailulla on takana ennätyksellinen talvi ja kysyntä on kasvanut kansainvälisten matkailijoiden kesken.

Kysyimme kolmelta keskeiseltä alan vaikuttajalta, miten parantunut saavutettavuus heijastuu tulevaan talvisesonkiin.

Hanna-Mari ‘’Pyry’’ Talvensaari
myynti- ja markkinointijohtaja
Harriniva Hotels & Safaris

– Tuleva talvisesonki näyttää hyvältä ja näköpiirissä on kapasiteetin rajoissa 5-10% kasvua, jota haetaan ja odotetaan erityisesti keväälle. Kasvua tulee pääasiassa Keski-Euroopasta ja Iso-Britanniasta, kotimaisten markkinoiden osuus on hyvin pieni. Liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat selkeä edellytys matkailun kasvulle, ja lentoyhteydet voivat muodostua pullonkaulaksi, jos kapasiteettia ei ole riittävästi, aikataulut ovat huonot jatkoyhteyksien kannalta tai hinnat eivät ole kilpailukykyisiä. Saavutettavuus on erityisen tärkeä edellytys puhuttaessa talvisesongin pidentämisestä keväälle.

Talvensaari kertoo saavutettavuudesta seuraavalle kaudelle

Ari Vuorentausta
toimitusjohtaja
Lapland Hotels

– Tulevalla talvisesongilla kasvu on kohtuullista, ja uskomme, että uudet yhteydet ja suorat lennot Euroopasta tukevat tätä kehitystä. Kasvua on odotettavissa erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta, Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Aasian maista. Aasiassa Kiinan lisäksi muun muassa Singapore ja Taiwan ovat kasvavia markkinoita. Tämä kausi osoittaa, että liikenneyhteydet ja matkailun kasvu kulkevat käsi kädessä, sillä uudet lentoyhteydet näkyivät heti kasvuna.

Vuorentausta kertoo saavutettavuudesta seuraavalle kaudelle

Ville Aho
toimitusjohtaja
Rukakeskus Oy / Pyhätunturi Oy

– Pyhällä on takana kaikkien ennätystalvi, ja myös tulevana talvisesonkina on odotettavissa kaksinumeroinen luku kasvua. Kuusamoon alkaa uusi chartersarja Sveitsistä tammikuulta maaliskuulle, jonka odotetaan avaavan vihdoin paremmat yhteydet siihen suuntaan ja myös tasoittavan sesongin piikkiä uudenvuoden ympäriltä keväämmälle. Kasvupotentiaali on kansainvälisillä markkinoilla ja saavutettavuus on kriittinen kysymys erityisesti puhuttaessa sesongin pidentämisestä, mille on tarvetta sillä muutoin majoituskapasiteetti alkaa jo rajoittaa kasvua.

Toimitusjohtaja Aho kertoo saavutettavuudesta seuraavalle kaudelle