The crew of Ailos Journey filming at Riisitunturi fell in Finnish Lapland
AV-TUOTANTOKANNUSTIMESTA PYSYVÄ JÄRJESTELMÄ
Kuvaaja: MRP Matila Röhr Productions, Courtesy of Ailo's Journey

AV-TUOTANTOKANNUSTIMESTA PYSYVÄ JÄRJESTELMÄ

Pilottivaiheessa oleva av-tuotantokannustin on osoittanut toimivuutensa. Pilottivaihe loppuu vuonna 2019, ja tulevissa hallitusneuvotteluissa on sovittava tuotantokannustimen jatkosta.

  • Av-alan tuotantokannustin on nostettava kansainväliselle tasolle pysyvänä tukena. Merkittävin kansantaloudellinen hyöty kannustimesta saadaan, kun se on kokoluokaltaan houkutteleva myös suurten budjettien elokuville ja draamasarjoille.
  • Kannustimen kansainvälinen markkinointi tulee uudistaa yhteistyössä av-alan toimijoiden kanssa.

Mikä on tuotantokannustin?

Av-tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutuneista av-tuotantoon liittyvistä kustannuksista. Sitä voivat hakea kotimaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt pitkään elokuvaan, dokumenttielokuvaan, käsikirjoitettuun sarjamuotoiseen fiktioon ja animaatiotuotantoon. Business Finlandin hallinnoiman tuotantokannustimen vuosibudjetti on 10 miljoonaa euroa.

Av-tuotantokannustimen tavoitteina on audiovisuaalisen alan liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen sekä osaamisen kehittyminen. Tuotantokannustimella pyritään mm. edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista Suomeen ja sitä kautta vahvistamaan audiovisuaalista toimialaa sekä muuta elinkeinotoimintaa alueilla, joilla tuotantoja toteutetaan.

Av-alan tuotantojen vaikutukset tuotantoalueilta ostettuina palveluina ja tuotantojen tuomana näkyvyytenä ovat merkittäviä. Esimerkiksi yhden Game of Thrones -sarjan tuotantokauden budjetti on 100 miljoonaa dollaria. Pohjois-Irlannin elokuvakomissio on arvioinut, että sarjan kuvaukset ovat tuoneet noin 244 miljoonaa dollaria aluetalouteen suorana kulutuksena sekä kuvausten innoittaman matkailun seurauksena.

Kannustinpilotti 2017-2019

Suomessa on käynnistetty kannustinpilotti vuoden 2017 alusta. Pilottivaihe kestää vuoden 2019 loppuun, ja sen tarkoituksena on selvittä, mitä vaikutuksia kannustimella on av-alan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Pilottivaiheessa kannustimen vuosibudjetti on rajattu 10 miljoonaan. Kannustimen kriteereistä ja myöntöprosessista lisätietoa Business Finlandin sivuilla.

BUSINESS FINLANDIN VÄLISELVITYS

Business Finland on teettänyt väliarvioinnin vuoden 2017 alussa lanseeratusta audiovisuaalisen alan tuotantokannustimesta. Väliarvioinnin tavoitteena oli selvittää Av-tuotantokannustimen vaikuttavuushyötyjä Suomelle, työllisyysvaikutuksia, alueellisia vaikutuksia sekä muita vaikutuksia ja laatia kehittämissuosituksia tulevaisuutta varten.

Business Finlandin teettämästä selvityksestä ilmenee, että kannustimella on ratkaiseva merkitys av-alan kansainvälistymiselle. Toistaiseksi av-tuotantokannustimen suurin hyöty on ollut työllistävä vaikutus. Av-tuotantokannustimen suorien vaikutusten, kuten tuotantojen koon kasvun, laadun paranemisen ja kansainvälistymisen kautta syntyy edelleen liiketoiminnallisia vaikutuksia kuten esimerkiksi suurempia katsojalukuja ja parempia tuottoja. Av-tuotantokannustin on auttanut tekemään entistä korkealaatuisempia tuotantoja

Vaikka ulkomaisten tuotantojen saamisessa Suomeen on onnistuttu toistaiseksi heikommin kuin kotimaisten tuotantojen rahoituksessa, tuotantokannustimella on ollut ratkaiseva merkitys sille, että suomalainen yritys on päässyt mukaan kansainvälisiin yhteistuotantoihin.

Merkittävänä kerrannaisvaikutuksena on, että tuotannot ovat työllistäneet huomattavasti myös muita aloja, kuten esimerkiksi majoitus-, logistiikka- ja ravitsemisaloja. Tuotantokannustimen vaikutuksista matkailuun päästään arvioimaan vasta kun nyt toteutetut tuotannot menevät levitykseen.

Av-tuotantokannustimen väliarviointi.

HAASTEET JA KEHITTÄMISSUOSITUKSET

Business Finlandin tekemän väliselvityksen mukaan haasteista keskeisimpiä ovat av-tuotantokannustimen vuosibudjetin pienuus ja heikko kansainvälinen markkinointi. Vuosina 2017 ja 2018 budjetti on allokoitu jo puolessa välissä vuotta.

Selvityksen kehittämissuosituksissa nousee selkeästi esille av-kannustimen rahoituksen jatkon tärkeys pilottivaiheen 2017-2019 jälkeen, vuosikohtaisen rahoituskaton poistaminen ja tuotantokannustimen markkinoinnin uudistaminen. Av-alan keskeisten toimijoiden on kehitettävä av-alan yhteistä kotimaista tiekarttaa ja strategiaa kotimaisen av-alan kansainvälistymistä ajatellen.

AV-KANNUSTIMEN VAIKUTUKSET LAPISSA

Business Finlandin teettämä arviointi perustuu lähinnä laadulliseen arviointiin vuoden 2017 rahoituspäätöksistä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 9,5 miljoonaa euroa 26 tuotantoyhtiöille. Vuonna 2017 pääosin ulkomaisella rahoituksella toteutettavia tuotantoja oli neljä. Päätuottajien kotimaat olivat Japani, Kiina, Ranska ja Ruotsi.

Lapissa on kuvattu kolmea vuoden 2017 kannustimen piirissä olevista kansainvälisistä tuotannoista.

  • Kymmenosainen Ivalo-draamasarja (Arctic Circle) on suomalaisen Yellow Films & TV:n ja saksalaisen Bavaria Fictionin yhteistuotanto. Lapin 43 päivän mittainen kuvausjakso oli helmi-huhtikuussa 2018, ja tuotanto toi alueella tuoksi ajaksi 55 henkisen kuvausryhmän. Tuotantoa kuvattiin myös Helsingissä.
  • Ailo, pienen poron suuri seikkailu –elokuva (Ailo’s Journey) on suomalais -ranskalainen yhteistuotanto. Yhden vuoden aikana Suomen Lapissa kuvattu kansainväliseen levitykseen menevä eläinsatu on MRP Matila Röhr Productionsin ja ranskalaisen Borsalino Productionsin yhteistuotanto. Eelokuvan levitysoikeudet on myyty tähän mennessä yli 20 maahan mm. Ranskaan, Saksaan, Italiaan, Itävaltaan, Japaniin ja Kiinaan, ja katsojaodotus on yli 100 miljoonaa katsojaa. Elokuvan rahoitus tulee pääosin Ranskasta. Noin 20% rahoitusosuudesta vastaa MRP Matila Röhr Productions. Suomesta hankkeen rahoitukseen osallistuu Suomen elokuvasäätiö sekä YLE.
  • Japanilaista Yuki No hana (Snow Flower) elokuvaa kuvattiin Lapissa ja Helsingissä. 40 henkinen kuvausryhmä saapui helmikuussa 2018 Japanista Suomeen tallentaakseen Lapin maisemat ja revontulet elokuvaan. Lisäksi kuvausryhmässä Kittilässä ja Kolarissa työskenteli yli 10 paikallista työryhmäläistä. Kuvauspaikkana alueella oli pääasiallisesti Levi, mutta kuvauksia tehtiin myös Ylläksellä, Pallaksella ja Kolarin rautatieaseman ympärillä. Elokuvaa kuvattiin Lapin lisäksi Helsingissä kesällä 2018.

Myös vuoden 2018 kannustinbudjetista on myönnetty rahaa Lapissa kuvatulle kansainväliselle yhteistuotannolle, Mika Kaurismäen ohjaamalle suomalais-kiinalaiselle Mestari Cheng -elokuvalle.

Matkailuvaikutuksia odotetaan syntyvän erityisesti kansainvälisten tuotantojen myötä. Av-tuotantokannustin on investointi, joka tuottaa verotuloja esimerkiksi työllistävän vaikutuksen, aineettomien oikeuksien hyödyntämisen ja tulevien positiivisten matkailuvaikutusten kautta.

Lapin elokuvakomissio on markkinoinut Lappia kuvauskohteena jo kymmenen vuoden ajan. Kannustimen vaikutus on selkeästi havaittavissa elokuvakomissioon tulevien tuotantokyselyiden määrässä ja laadussa sekä suurempina, kansainvälisinä tuotantoina. Kannustimen lanseerauksen myötä kansainvälistä markkinointia on myös Lapissa tehostettu hyvin tuloksin hankerahoituksen turvin.

Kannustimesta sanottua:

Sally Harvey, Senior Vice President of Production, HBO: ”Lapland and Finland have extraordinary potential to attract major US TV and Film productions. In order to secure large scale international projects, a No Cap incentive budget like Iceland is necessary. In addition, while the Finnish Film infrastructure is developing, it will be necessary for projects to import some crew and equipment from Nordic countries and the UK, and including that labor and services spend in the eligibility for rebate is critical.”

Anna Niemelä, elokuvakomissaari, House of Lapland: ”Kannustimen vaikutukset Lapissa ovat päivänselviä. Ilman kannustinta olemme kiinnostava ja toimiva kuvausympäristö, mutta suuret tuotannot edellyttävät kilpailukykyisen kannustimen olemassaoloa. Kannustin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.”

Infograafi: Av-alan tuotantokannustimen vaikutukset Lapissa.