Infograafi: Lapin teollisuus

Lapissa teollisten toimialojen liikevaihto on 9,2 miljardia euroa ja alan yritykset työllistävät yhteensä 16 700 henkilöä, mikä tarkoittaa, että joka neljäs Lapin kaikista työpaikoista on teollisilla toimialoilla.

Teollinen toiminta on myös kasvussa, suurin liikevaihdon kasvu on tapahtunut kaivostoiminnassa sekä metsätaloudessa ja puunkorjuussa.

Lapin viennin arvo on 4,3 miljardia euroa, mikä on 7 prosenttia koko Suomen viennistä. Lapin vienti on teollisuusvetoista, sillä 90% viennistä syntyy teollisilla toimialoilla. Tässä luvussa ei ole huomioitu matkailua, joka on myös merkittävää kansainvälistä kauppaa Lapissa.

Lataa infograafi Lapin teollisuudesta