Liisa Holmberg Lapland Ambassador
Kuvaaja: Liisa Holmberg

Liisa Holmberg

International Sami Film Instituten elokuvakomissaari ja kansainvälisesti verkostoitunut voimanainen, joka harvoin jää neuvottomaksi ja tietää miten sydän ja järki saadaan kohtaamaan.

– Lähettiläänä haluan tuoda esille Lapin ainutlaatuisuutta ja niitä monia mahdollisuuksia, joita Lappi tarjoaa. Täällä on maailman puhtaimmat vedet sekä suhteellisen koskematon luonto, joka tarjoaa hyvät olosuhteet niin perinteisille elinkeinoille kuin modernille liiketoiminnalle, kuten matkailulle. Lappilaiset ovat lumen, jään ja kylmän erityisosaajia. Laaja koulutusverkosto korkeakouluista ammatilliseen koulutukseen tarjoaa erinomaisen pohjan uusille arktisille innovaatioille ja liiketoimintamahdollisuuksille Lapissa.