Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/project/vendor/devgeniem/dustpress/dust/Evaluate/Context.php on line 115 Toimialafaktaa: Matkailu Lapissa | House of Lapland

Toimialafaktaa: Matkailu Lapissa

Monen mielessä Lappi yhdistyy nimenomaan matkailuun. Eikä ihme, sillä Lappi on Suomen matkailun veturi sekä kasvuluvuissa että tunnettuudessa. Erityisesti kansainvälinen matkailu kasvaa vahvasti. 

Faktoja

  • 3 miljoonaa rekisteröityvää yöpymistä (2018)
  • kansanvälisyysaste 52%
  • 1,33 miljoonaa lentomatkustajaa (2018)
  • matkailutoimialojen liikevaihto 630 milj. € (2017), kasvu 16%
  • ohjelmapalvelusektori kasvaa voimakkaimmin
  • tavoitteena ympärivuotisuuden parantaminen
  • matkailualueilla tulossa merkittäviä investointeja mm. majoituskapasiteettiin

Matkailu on tällä hetkellä yksi Lapin nopeimmin kasvavista toimialoista. Kansainvälinen matkailu on Lapissa viime vuosina kasvanut nopeammin kuin muualla Pohjoismaissa, vuonna 2018 kansainvälinen matkailu kasvoi Lapissa Tilastokeskuksen mukaan yöpymismäärissä mitattuna  noin 6 prosenttia ja vuonna 2017 noin 22 prosenttia.

Lapissa rekisteröitiin vuonna 2018 yhteen 3 miljoonaa yöpymistä, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Virallisten rekisteröintien ulkopuolelle jäävät kuitenkin yöpymiset esimerkiksi suositun vertaisvuokrauspalvelu Airbnb:n sekä perinteisten mökkimajoittumisen kautta. Kokonaisuudessaan Lapin majoituskapasiteetti on yli 100 000 petipaikkaa. 

Suurimmat matkailijaryhmät olivat britit, saksalaiset ja ranskalaiset, mutta etenkin Aasian markkinat kasvavat merkittävästi. Kiinalaiset ovat Lapin viidenneksi suurin matkailijaryhmä. Kansainvälisten matkailijoiden huippusesonki ajoittuu talven ja erityisesti joulusesongin aikaan, kun taas kotimaanmatkailijoiden suosikkikuukausia Lapissa ovat maalis-huhtikuun vaihteen keväthanget sekä syyskuuhun painottuva ruska-aika.   

Matkailun taloudellinen ja työllistävä vaikutus kasvaa 

Matkailun merkitys Lapin aluetaloudessa on erittäin merkittävä, sillä matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli 5,7 prosenttia kun Suomen keskiarvo oli 2,5 prosenttia.  

Matkailusektori koostuu useista eri aloista, kuten majoitus, ravitsemus, varaus ja ohjelmapalvelut. Tämän sektorin kehitys on ollut Lapissa varsin nousujohteista, sillä vuoden 2017 liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna mainiot 15,5 prosenttia, yltäen 630 miljoonaan euroon. Kaikki matkailusektorin toimialat ovat olleet kasvussa viime vuosina. Kasvu on suurinta ohjelmapalvelusektorilla, jossa liikevaihto kasvoi jopa 23 prosenttia ja henkilöstön määrä 10 prosenttia vuonna 2017.  

Vuonna 2017 Lapissa matkailutoimialoilla tehtiin yli 4 000 henkilötyövuotta, ja alalla työskenteli sesonkityövoima huomioiden jopa yli 7 000 henkilöä. Työvoiman saatavuus erityisesti talven huippusesongille onkin yksi toimialan kasvun haasteista. Matkailu työllistää myös suurten matkailukeskusten ulkopuolella esimerkiksi Lapin seitsemän kansallispuiston tuntumassa ja alan työllistävyyden on ennakoitu tulevina vuosina nousevan matkailusesongin pidetessä ja kysynnän kasvaessa.   

Matkailutoiminta heijastuu alueella positiivisesti useisiin toimialoihin, Alueellisen matkailutilinpidon mukaan matkailijat tuovat alueelle noin viisi kertaa sen verran euroja mitä he maksavat majoituksestaan.  

Matkailu lisää liikennettä 

Kansainväliset matkustajat ovat viime vuosina löytäneet Lapin entistä paremmin. Lapin lentokenttien matkustajamäärät ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja vuonna 2018 Lapin lentoasemien kautta kulki ennätykselliset 1,33 miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisen matkailun kasvua ovat olleen vauhdittamassa etenkin talviajalle avautuneet suorat kansainväliset reittiyhteydet. 

Valtion omistama ilmailuliikennelaitos Finavia ilmoitti keväällä 2018 investoivansa Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentokenttiin 55 miljoonaa euroa. Investoinnin tavoitteena on mahdollistaa vuoteen 2030 mennessä 2 miljoonan vuosittaisen matkustajan palveleminen Lapin lentokentillä. 

Rautateitse vuosittainen matkustajakapasiteetti Lappiin on 450 000 makuuvaunua ja miljoona istumapaikkaa, ja valtio-omisteinen VR arvioi liikenteen kasvavan jatkossa lähes 5 prosentin vuosivauhtia. 

Tulevaisuudessa entistä ympärivuotisempaa kestävää matkailua 

Lapin vetovoima perustuu alueen persoonalliseen, ainutlaatuiseen arktiseen luontoon. Lapin ilma on tutkitusti Euroopan puhtainta, ja vuonna 2017 Suomen arvioitiin olevan koko maailman turvallisin matkakohde. Matkailun uskotaan Lapissa kasvavan myös tulevaisuudessa, vaikkakin ilmastonmuutoksen ennakoidaan muuttavan matkailua globaalisti lähivuosina. Lapin matkailualan menestys pohjaa arktisen luonnon lisäksi vuosikymmenten kuluessa kehittyneeseen vahvaan osaamiseen ja kansainväliseen kauppaan.  

Voimakas kysynnän kasvu on näkynyt etenkin ohjelmapalvelusektorilla liikevaihdon kasvuna, ja monilla matkailualueilla on kasvavaa tarvetta innovatiivisille matkailupalveluyrityksille. Majoituskapasiteetti on monin paikoin talvikaudella lähes täydessä käytössä ja nousevaa kysyntää on etenkin teemoitetulle korkealuokkaiselle majoituskapasiteetille. Ympärivuotinen käyttöaste on ollut vielä suhteellisen matala talven myynnin kompensoidessa vahvasti hiljaisempaa kesäkautta. Tällä hetkellä Lapissa panostetaan voimakkaasti tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin keinoin erityisesti kesämatkailun ja lumettoman ajan käyttöasteen nostamiseen, ja tuloksia alkaa jo näkyä.   

Matkailuun satsaaminen ei rajoitu Lapissa yritysinvestointeihin. Lapin yliopisto on Suomen ainoa matkailuntutkimusta pääaineena tarjoava yliopisto, ja kestävän arktisen matkailun kehittäminen kuuluu maakunnan strategisiin liiketoimintakärkiin.