Kaivos ja matkailu tekevät yhteistyötä Kittilässä

Kaivos ja matkailu tukevat toisiaan Kittilässä

Euroopan suurimman kultakaivoksen ja matkailun rinnakkainelo sujuu Kittilässä. Aktiivinen yhteistyö ja läpinäkyvä viestintä helpottavat kunnan kahden kivijalan toimimista samalla alueella vastuullisesti ja kestävästi.

Tuorein esimerkki Agnico Eagle Finlandin Kittilän kaivoksen ja alueen matkailun yhteistyöstä on kaivoksen perustama stipendirahasto, jolla tuetaan kittiläläisten matkailuyritysten ympäristösertifiointia. Kädenojennuksellaan Kittilän kaivos halusi osaltaan auttaa alueen yrityksiä vaikeiden aikojen yli tukemalla yritysten kestävää toimintaa.

– Olimme suunnitelleet paikallisten yritysten ympäristösertifioinnin tukemista jo pidempään yhdessä Visit Levin ja Kittilän elinkeinopalvelujen kanssa, mutta koronaepidemian eskaloiduttua ja yritysten tilanteen vaikeuduttua halusimme lähteä tähän isommin ja nopealla aikataululla mukaan, taustoittaa Kittilän kaivoksen johtaja Tommi Kankkunen.

Kankkusen mukaan Levin matkailu ja alueen yritykset ovat tärkeitä myös kaivokselle. Levi on alueelle veturi, joka lisää myös Kittilän kaivoksen houkuttelevuutta työpaikkana.

– Levi on selkeä vetovoimatekijä myös meidän rekrytoinnissa. Se lisää alueen kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä tarjoamalla kaikki pienen kaupungin palvelut. Lisäksi matkailu lisää alueen työpaikkavalikoimaa, mikä helpottaa muun muassa perheiden ja pariskuntien muuttoa tänne, Kankkunen näkee.

Paikallisille yrittäjille suunnattu stipendirahasto on vain yksi esimerkki Kittilän kaivoksen ja matkailun välisestä yhteistyöstä.

– Yhdessä Visit Levin, Levi Ski Resortin ja Kittilän kunnan kanssa viime kesänä järjestämämme avoimien ovien päivä on yksi osoitus toimivasta yhteistyöstä. Vuoropuhelumme on tiivistä ja kehittelemme jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja, sanoo Kankkunen.

Lisäksi kaivos tukee erityisesti paikallisten lasten ja nuorten harrastus- ja urheilutoimintaa ja tekee tapahtumayhteistyötä muun muasssa Levin alppihiihdon maailmancupin ja Visma Ski Classic –kilpailun kanssa.

Myös Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari näkee kaivoksen ja matkailun rinnakkainelon sujuvana, mitä helpottaa sekin, ettei kaivos sijaitse aivan matkailukeskuksen läheisyydessä.

– Kaivos työllistää Lapissa merkittävän määrän ihmisiä, jotka käyttävät alueen palveluita jatkuvasti. Sitä kautta palveluita pystytään tarjoamaan paremmin myös turisteille ympärivuotisesti.

Agnico Eagle tapahtuma Kittilässä

Vastuullisuus ohjaa kaivoksen toimintaa

Agnico Eaglen toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet, joissa korostuvat työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi vastuu ympäristönsuojelusta ja yhteisöistä.

Viime vuonna Kittilän kaivos ylsi historiansa pienimpään lukuun työtapaturmien määrässä ja alkuvuodesta luku on ollut jopa vielä alhaisempi.  Kaivos pyrkii jatkuvasti kehittämään henkilöstönsä osaamista ja auttaa urapolkujen suunnitellussa. Kiky-sopimukseen liittyvät lisätunnit päätettiin toteuttaa kaivoksella työhyvinvointiin keskittyneinä koulutuspäivinä, joissa käsiteltiin muun muassa arjen hallintaa.

– Tuemme muutenkin vahvasti työntekijöidemme liikkumista ja virkistystoimintaa, mistä olemme saaneet hyvää palautetta, Kankkunen sanoo.

Ympäristönsuojeluun Kittilän kaivoksella on panostettu viime vuosina merkittävästi. Vuosina 2017 – 2021 Kittilän kaivos investoi yhteensä noin 70 miljoonaa euroa energiatehokkuuteen, vesienkäsittelyyn ja rikastushiekan hallintaan. Lisäksi kaivos on ollut testiympäristönä sähkökäyttöisille kaivoskoneille osana EU-rahoitteista SIMS-hanketta.

– Osana kestävän kehityksen investointihankkeita kaivokselle valmistui uusi vedenkäsittelylaitos muutama vuosi sitten, mikä pienensi merkittävästi sulfiittipäästöjämme. Lisäksi pilotoimme paraikaa erilaisia typenpoistoratkaisuja laitoksillamme, millä päästöjä pyritään edelleen pienentämään, Kankkunen sanoo.

Aktiivista ja avointa yhteistyötä

Agnico Eaglen kultakaivos pitää yllä aktiivista vuoropuhelua myös muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Säännöllisesti kokoontuvaan yhteistyöryhmään kuuluu edustajia muun muassa Kittilän kunnasta, Kittilän Luonto ry:stä, Lapin koulutuskeskus REDU:sta, Kittilän yrittäjistä, seurakunnasta, Kuivasalmen paliskunnasta sekä lähialueen kyläyhdistyksistä ja asukkaista.

– Yhteistyöryhmässä on noin 25 jäsentä ja edustettuna on kaikki alueen tärkeimmät sidosryhmät. Pyrimme olemaan avoimia ja läpinäkyviä kaikessa viestinnässämme kaivoksella, Kankkunen sanoo.

Tunnustuksena aktiivisesta ja avoimesta yhteistyöstä alueen toimijoiden kanssa Lapin liitto myönsi Kittilän kaivokselle Lapin aluekehittäjä –palkinnon viime vuonna.

Kittilän kunnan elinkeinojohtaja Katariina Palola arvioi, että kaivoksen avaamisella on ollut suuret kerrannaisvaikutukset lappilaiskunnan hyvinvointiin. Asukasluku on noussut viidelläsadalla, yritysten liikevaihto on kolminkertaistunut ja kunnan verotulotkin kaksinkertaistuneet vuodesta 2006, jolloin päätös kaivoksen rakentamisesta tehtiin.

– Kaivos on tuonut runsaasti uusia työpaikkoja ja yrityksiä sekä lisännyt kotitalouksien ostovoimaa. Myös kunta on pystynyt investoimaan palveluihin kasvaneiden verotulojen myötä. Kaivos on alusta saakka huomioinut yhteisön ja paikkakunnan jakamalla tietoa omasta toiminnastaan avoimesti ja tekemällä yhteistyötä eri toimialojen kanssa.

Merkittävä työllistäjä Lapissa

Tällä hetkellä Kittilän kultakaivoksella Lapissa louhitaan malmia vuodessa noin 1,6 miljoonaa tonnia. Malmista rikastetaan noin 6000 kiloa kultaa vuodessa, mikä tekee Kittilän kaivoksesta tuotantomäärältään Euroopan suurimman kultakaivoksen. Loppuvuodesta valmistuva rikastamon laajennus nostaa vuotuisen tuotantokapasiteetin noin kahteen miljoonaan tonniin malmia, ja tavoitteena kasvattaa kullantuotantoa noin neljänneksellä.

Uutena maamerkkinä kaivokselle on noussut 94 metriin kohoava kaivostorni, jonka alle valmistuu yli kilometrin syvyyteen yltävä nostokuilu. Valmistuttuaan kaivoskuilu vähentää kaivoksen hiilijalanjälkeä merkittävästi, kun malmi saadaan maan pinnalle ilman raskasta kumipyöräliikennettä.

– Kokonaisuutena kyse on 250 miljoonan euron laajennus- ja infrastruktuurihankkeesta, jolla nostetaan kaivoksen vuosittaista kullantuotantokapasiteettia ja mahdollistetaan kaivoksen syvempien osien taloudellinen hyödyntäminen, ja sitä kautta pidempi toiminta-aikamme, Kankkunen sanoo.

Kittilän kultakaivos työllistää tällä hetkellä noin 1300 työntekijää, joista viisisataa on kaivosyhtiön ja kahdeksansataa aliurakoitsijoiden palveluksessa. Omista työntekijöistä 90 prosenttia on Lapista ja puolet Kittilästä. Alan koulutukseen Kittilän kaivos investoi myöntämällä lahjoituksia kaivosalan koulutuslaitoksille Pohjois-Suomessa.

Kittilän kaivos Lapissa on Agnico Eaglen kaivoksista pitkäikäisin ja sen arvioitu toiminta-aika yltää 2030-luvun puoliväliin.Agnico Eagle Kittilän kaivos

Katso infograafi Lapin kaivostoiminnasta ja metallinjalostuksesta ja lue myös professori Kari Heiskasen haastattelu Lapin kaivosteollisuuden potentiaalista ja kestävyyden varmistamisesta