Infograafi: Kaivostoiminta ja metallinjalostus Lapissa

Suomalainen kaivosteollisuus on yksi maailman edistyneimmistä, Lappi on metalliteollisuuden ja kaivostoiminnan merkittävä keskus Suomessa.

Lapissa on globaalissa mittakaavassa merkittäviä mineraalivaroja ja metallin jalostus on liikevaihdoltaan Lapin suurin yksittäinen toimiala. Metallinjalostuksen liikevaihto on jopa 4,7 miljardia (2018). Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto taas oli 550 miljoonaa (2018) ja on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana.

Infographic Mining and metal refining in Lapland

Lappi on pohjoinen kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen keskus. Lapin osuus koko Suomen metallinjalostuksen liikevaihdosta on yli kolmannes ja kaivostoiminnan liikevaihdosta neljännes. Tämä on varsin merkittävää, kun suhteutetaan siihen, että Lapissa on kolme prosenttia Suomen väestöstä ja yritysten toimipaikoista.

Olemassa olevat kaivokset investoivat toiminnan laajentamiseen ja suunnittelussa eri asteilla olevien projektien arvo olisi 3 miljardia euroa.

Klikkaa englanninkielinen infograafi kaivostoiminnasta ja metallinjalostuksesta isommaksi

Koko Suomen kaivosteollisuuden avainluvut ELY-keskuksen infograafissa

Infograafit löydät myös Lapin materiaalipankista