Infograafi: 10 faktaa Lapin matkailusta 2021

Vaikka koronakriisi hiljensi Lapin matkailun kasvuvauhdin, on vuoden 2021 aikana rikottu myös ennätyksiä. Kotimaan matkailun osalta vuosi 2021 oli ennätysvuosi 1,8 miljoonalla rekisteröidyllä yöpymisellään. Joulukuussa rekisteröityjä yöpymisiä oli toiseksi eniten viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koko vuoden kotimaisten ja ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten yhteenlasketussa määrässä kasvua vuoteen 2020 tuli 14 %.

Lapin markkinaosuus Suomen rekisteröidyistä yöpymisistä laski vuonna 2021 vuodesta 2020 0,9 %-yksikköä ollen 13,4 %. Myös myyntitulo käytettävissä olevaa huonetta kohden (RevPar) laski 41,10 euroon (-11 %), mutta on yhä Suomen keskiarvoa (39,30 €) korkeampi. Myyntitulo 126,8 miljoonaa euroa kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 2 %.

Rekisteröityjen yöpymisten jakautumisessa on ennen koronaa nähty kansainvälisten rekisteröityjen yöpymisten osuuden olleen merkittävästi suurempi kuin kotimaisten, mutta vuonna 2021 kotimaisia yöpymisiä rekisteröitiin 76 % kaikkiaan 2,3 miljoonasta rekisteröidyistä yöpymisistä.

Lapin matkailualueista keskikokoisten kohteiden, kuten Pyhä-Luosto, Salla sekä Enontekiö rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi vuonna 2021 jopa verrattuna vuoteen huippuvuoteen 2019. Palautumisesta on nähtävissä viitteitä myös muilla alueilla, kun vuoteen 2020 verrattuna kasvua rekisteröidyissä yöpymisissä oli kaikilla alueilla.

Koronapandemia siis vaikutti yhä kansainväliseen matkailuun vuonna 2021, ja koska tammikuussa ja helmikuussa 2020 kansainvälisiä matkailijoita saapui vielä Lappiin lähes normaalisti, ei vuonna 2021 ylletty kansainvälisten matkailijoiden määrässä samalle tasolle. Myös kansainvälisten matkailijoiden markkinaosuuksissa oli muutoksia vuonna 2021, kun aiemmin nopeimmin kasvaneelta markkinalta, Kiinasta, ei rekisteröity yöpymisiä vuonna 2021 juuri lainkaan. Ulkomaisille matkailijoille rekisteröidyistä 553 000 yöpymisestä 89 % rekisteröitiin eurooppalaisille matkailijoille.

Lataa matkailun infograafi tästä