Kesä koskenlasku Lapissa

Toimialafaktaa: Matkailu Lapissa

Monen mielessä Lappi yhdistyy nimenomaan matkailuun. Eikä ihme, sillä Lappi on Suomen matkailun veturi sekä kasvuluvuissa että tunnettuudessa. Erityisesti kansainvälinen matkailu on kasvanut vahvasti. 

Faktoja

  • Vuonna 2019 rekisteröityi 3,1 miljoonaa yöpymistä, kansanvälisyysaste 52%
  • 1,4 miljoonaa lentomatkustajaa (2019)
  • ohjelmapalvelusektorin liikevaihto on kasvanut voimakkaimmin
  • Vuonna 2020 koronakriisin vuoksi yöpymiset vähenivät kolmasosan edelliseen vuoteen verrattuna
  • tavoitteena ympärivuotisuuden parantaminen ja kestävä kasvu
  • matkailualueilla tulossa investointeja mm. majoituskapasiteettiin

Kasvua ja investointeja

Matkailu on yksi Lapin kasvavista toimialoista. Kansainvälinen matkailu on Lapissa viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut nopeasti, kansainvälisten yöpymisten määrä kaksinkertaistui 2010-luvulla. 

Lapissa rekisteröitiin vuonna 2019 yhteen 3,1 miljoonaa yöpymistä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Virallisten rekisteröintien ulkopuolelle jäävät kuitenkin yöpymiset esimerkiksi suositun vertaisvuokrauspalvelu Airbnb:n sekä perinteisten mökkimajoittumisen kautta. Kokonaisuudessaan Lapin majoituskapasiteetti on yli 100 000 petipaikkaa. 

Suurimmat matkailijaryhmät olivat britit, ranskalaiset ja saksalaiset,  mutta etenkin Aasian markkinat ovat kasvaneet. Kiinalaiset olivat Lapin viidenneksi suurin matkailijaryhmä vuonna 2019. Kansainvälisten matkailijoiden huippusesonki ajoittuu talven ja erityisesti joulusesongin aikaan, kun taas kotimaanmatkailijoiden suosikkikuukausia Lapissa ovat maalis-huhtikuun vaihteen keväthanget sekä syyskuuhun painottuva ruska-aika. 

Vuonna 2020 koronapandemia katkaisi Lapin matkailusektorin pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen. Lapissa rekisteröityi 2,1 miljoonaa yöpymistä, mikä on kolmasosan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kevään 2020 jälkeen kotimainen matkailu elpyi, mutta kansainvälisten asiakkaiden puuttuminen piti kokonaiskehityksen negatiivisena.

Toimialan vahva kasvu ennen pandemiaa on näkynyt myös erilaisina laajennushankkeina ja uusina investointeina eri puolilla Lappia. Majoituskohteisiin tehdään pienempiä investointeja ja laajennuksia jatkuvasti, ja muutamia isompia hankkeita on viriämässä.  Jo vahvistettujen investointien lisäksi on suunnittelun eri asteilla hankkeita, joihin etsitään kumppaneita. Pandemia on hidastanut hankkeiden etenemistä, mutta ei pysäyttänyt niitä kokonaan.

Matkailun taloudellinen ja työllistävä vaikutus kasvaa 

Matkailun merkitys Lapin aluetaloudessa on erittäin merkittävä, sillä matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli 5,7 prosenttia kun Suomen keskiarvo oli 2,5 prosenttia.  

Matkailusektori koostuu useista eri aloista, kuten majoitus, ravitsemus, varaus ja ohjelmapalvelut. Kaikki matkailusektorin toimialat ovat olleet kasvussa viime vuosina. Kasvu on suurinta ohjelmapalvelusektorilla, jossa liikevaihto kasvoi jopa 20 prosenttia vuonna 2018.  

Vuonna 2019 Lapissa matkailualalla työskenteli sesonkityövoima huomioiden jopa 8 000 henkilöä. Työvoiman saatavuus erityisesti talven huippusesongille onkin yksi toimialan kasvun haasteista. Matkailu työllistää myös suurten matkailukeskusten ulkopuolella esimerkiksi Lapin seitsemän kansallispuiston tuntumassa ja alan työllistävyyden on ennakoitu tulevina vuosina nousevan matkailusesongin pidetessä ja kysynnän kasvaessa.   

Matkailutoiminta heijastuu alueella positiivisesti useisiin toimialoihin, Alueellisen matkailutilinpidon mukaan matkailijat tuovat alueelle noin viisi kertaa sen verran euroja mitä he maksavat majoituksestaan.  

Matkailu lisää liikennettä 

Kansainväliset matkustajat ovat viime vuosina löytäneet Lapin entistä paremmin. Lapin lentokenttien matkustajamäärät ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja vuonna 2019 Lapin lentoasemien kautta kulki ennätykselliset 1,4 miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisen matkailun kasvua ovat olleen vauhdittamassa etenkin talviajalle avautuneet suorat kansainväliset reittiyhteydet. 

Valtion omistama ilmailuliikennelaitos Finavia on investoinut viime vuosina Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentokenttiin yhteensä 55 miljoonaa euroa. Investoinnin tavoitteena on mahdollistaa vuoteen 2030 mennessä 2 miljoonan vuosittaisen matkustajan palveleminen Lapin lentokentillä. 

Rautateitse vuosittainen matkustajakapasiteetti Lappiin on 450 000 makuuvaunua ja miljoona istumapaikkaa, ja valtio-omisteinen VR arvioi liikenteen kasvavan jatkossa lähes 5 prosentin vuosivauhtia. 

Tulevaisuudessa entistä ympärivuotisempaa kestävää matkailua 

Lapin vetovoima perustuu alueen persoonalliseen, ainutlaatuiseen arktiseen luontoon. Lapin ilma on tutkitusti Euroopan puhtainta, ja Suomen on arvioitu olevan koko maailman turvallisin matkakohde. Matkailun uskotaan Lapissa palaavan kasvu-uralle heti pandemian hellittäessä. Lapin matkailualan menestys pohjaa arktisen luonnon lisäksi vuosikymmenten kuluessa kehittyneeseen vahvaan osaamiseen, kansainväliseen kauppaan ja kestävän matkailukehityksen huomioimiseen.

Voimakas kysynnän kasvu ennen koronakriisiä on näkynyt etenkin ohjelmapalvelusektorilla liikevaihdon kasvuna, ja monilla matkailualueilla on jatkossakin kasvavaa tarvetta innovatiivisille matkailupalveluyrityksille. Majoituskapasiteetti on monin paikoin talvikaudella ollut lähes täydessä käytössä ja nousevaa kysyntää on etenkin teemoitetulle korkealuokkaiselle majoituskapasiteetille. Ympärivuotinen käyttöaste on ollut vielä suhteellisen matala talven myynnin kompensoidessa vahvasti hiljaisempaa kesäkautta. Tällä hetkellä Lapissa panostetaan voimakkaasti tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin keinoin erityisesti kesämatkailun ja lumettoman ajan käyttöasteen nostamiseen, ja tuloksia alkaa jo näkyä.   

Matkailuun satsaaminen ei rajoitu Lapissa yritysinvestointeihin. Lapin yliopisto on Suomen ainoa matkailuntutkimusta pääaineena tarjoava yliopisto, ja kestävän arktisen matkailun kehittäminen kuuluu maakunnan strategisiin liiketoimintakärkiin.