Enjoy the magic of the arctic night in Aurora Bubbles in Nellim
Lapin matkailubisnes kasvaa vahvasti
Kuvaaja: Wilderness hotels & Safaris

Matkailu kasvaa Lapissa vakaasti ja huomattavasti toimialan kansainvälistä, keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin. Lappi onkin Suomen matkailun veturi.

Lapilla on vahva kansainvälinen brändi ja kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Suurimpia kasvumarkkinoita ovat Keski-Eurooppa ja Kiina. Lapin kolmesta miljoonasta vuosittaisesta rekisteröidystä yöpymisestä yli puolet on kansainvälisiä.

Lapin vetovoima perustuu alueen ainutlaatuiseen arktiseen ja puhtaaseen luontoon ja sen ilmiöihin sekä rautaiseen paikalliseen osaamiseen. Suurinta kasvupotentiaali on tällä hetkellä laadukkaassa majoituksessa sekä erittäin vahvasti kasvavalla matkailupalvelusektorilla.

Tule mukaan menestystarinaan!