Maisemakuva Karigasniemestä värikkäänä ruska-aikana. Karigasniemi sijaitsee Utsjoella, Norjan rajalla, ja sen vierestä kulkee Tenojoki.
Kuvaaja: Guossi
Maisemakuva Karigasniemeltä värikkäänä ruska-aikana. Karigasniemi sijaitsee Utsjoella, Norjan rajalla, ja sen vierestä kulkee Tenojoki.

Matkailuyritys Guossi kehittää toimintaansa Utsjoella

Tundra, Tenojokilaakso ja Norjan raja luovat matkailun vetovoimaa Karigasniemellä, Utsjoella. Perheyritys Guossi palvelee Norjan ja Suomen puolen matkailijoita ainutlaatuisella alueella.

Matkailuyritys Guossilla on kertynyt jo historiaa Karigasniemellä. Yrityksen perusti Rasmuksen perhe vuonna 1995 aiemmalla nimellä Kalastajan Majatalo. Guossi tarjoaa Karigasniemellä erilaisia majoitusvaihtoehtoja, ravintolapalveluita ja välinevuokrausta. Guossi on pohjoissaamea ja tarkoittaa vierasta.

Karigasniemen kylä sijaitsee Suomen pohjoisimmassa kunnassa, Utsjoella, upean Tenojoen vieressä. Karigasniemi on Norjan rajan välittömässä läheisyydessä, ja alueelta kulkeva tie yhdistyy E6-valtatielle, joka vuorostansa johdattaa aina Barentsinmerelle asti.

Ainutlaatuinen Tenojokilaakso on kaunis näky kaikkina vuodenaikoina. Joen viertä mutkitteleva Tenontie onkin valittu Suomen kauneimmaksi tieksi. Karigasniemen alueella on hienoja luontokohteita, monia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, ja se on kolmen eri kulttuurin, suomalaisen, saamelaisen ja norjalaisen, kohtaamispaikka.

Uusi toimitusjohtaja Guossissa

Perheyrityksessä tapahtuu sukupolvenvaihdos ja Sebastian Rasmus on astunut toimitusjohtajan saappaisiin noin vuosi sitten. Rasmus työskenteli alkujaan yrityksen ravintolassa ensin apulaisena ja sitten esimiehenä. Hän suoritti Lapin ammattikorkeakoulussa restonomin opinnot ja palasi takaisin Karigasniemelle. Rasmus kertoo, ettei palaaminen takaisin Guossiin ollut itsestäänselvyys, mutta hän pohti, että mahdollisuuden hukkaaminen olisi voinut harmittaa jälkeenpäin.

Karigasniemi houkuttelee luonnosta kiinnostuneita, aktiivisia matkailijoita ja kalastajia vierailemaan arktisessa kohteessa. Suurin osa matkailijoista on Norjasta ja Suomesta. Suosituimmat ajat matkailulle ovat kesä, ruska-aika ja erityisesti pääsiäinen, jota norjalaiset juhlivat pitkän kaavan mukaan.

Alue on saavutettava arktinen kohde. Se on parhaimmin saavutettavissa maateitse. Lähimmät lentoasemat sijaitsevat Ivalossa ja Enontekiöllä.

Tundra ja Norjan raja luovat mahdollisuuksia

Ensimmäisen vuoden aikana on ehtinyt jo tapahtua monenlaista. Guossissa on päivitetty hinnoittelua, uudistettu verkkosivut ja tehty markkinointia. Lisäksi kesätyöntekijöiden rekrytointia on tehty huolellisesti. Työntekijöitä on yhteensä kymmenkunta ja kesäksi tulee vielä muutama lisää.

Työntekijöitä houkutellaan muun muassa tarjoamalla työetuuksien muodossa vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia, kuten kuntosalilla treenaamista ja läskipyöräilyä, ja etsimällä asunto. Kun työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaan, he pysyvät alueella pidempään ja haluavat palata takaisin uutena sesonkina.

Lähitulevaisuudessa Rasmus haluaa kehittää ohjelmapalveluita osaksi Guossin toimintaa. Nyt yrityksellä on välinevuokrausta, kuten sähköläskipyöriä. Erilaiset liikunnalliset ja aktiiviset ohjelmapalvelut sopisivat Karigasniemelle.

– Täällä luonto on erittäin kaunista, mutta liikkuminen on jo haastavampaa, hän kuvailee, – Jos haluaa haastavamman kohteen, tänne on hyvä tulla. Se myös palkitsee eri tavalla kuin muu tunturikohde.

Ainutlaatuinen tunturiluonto ja tundra luovat vahvaa potentiaalia matkailutoiminnalle. Aluetta voidaan markkinoida kohderyhmälle, joka koostuu aktiivisista luontoliikkujista ja liikuntahaasteista syttyville matkailijoille. Utsjoella on monia luontokohteita, kuten Kevon luonnonpuisto, Kaldoaivin erämaa-alue ja Muotkatunturin erämaa-alue, jotka luovat luontomatkailulle lisäarvoa ja erottuvaisuutta.

Lisäksi Norjan rajan läheisyys luo uusia mahdollisuuksia matkailuun. Paikallisille raja on kuin se ei olisi lainkaan olemassa. Raja kasvattaa asiakaskuntaa, kun Pohjois-Norjassa matkailevat pääsevät helposti Suomen puolelle ja toisinpäin. Paikalliset asiakkaat rajan molemmin puolin luovat vakautta yritykselle.

Kestävää liiketoimintaa Utsjoella

Utsjoella panostetaan kestävään kehitykseen. Kunnalla on käynnissä kaksivuotinen Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke, jossa tavoitellaan vähähiilistä liiketoimintaa kehittämällä muutosehdotuksia rakenteisiin, toimintamalleihin, investointeihin ja alueen yleiseen kehittämiseen. Yhä useammalle asiakkaalle ympäristöarvot ovat merkittävä tekijä kohteen valitsemisessa.

Ekologisuuden lisäksi myös kulttuurinen kestävyys on tärkeää, eritoten Saamenmaan alueella. Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Saamelaiskäräjät toteutti hankkeessa matkailijoille ja matkailutoimijoille tarkoitetun ohjeistuksen oheismateriaalien kera vastuullisen ja eettisen saamelaismatkailun toimintaperiaatteista. Ohjeistuksella kasvatetaan tietoutta pohjoisen matkakohteiden kestävyydestä, paikallisyhteisöjen hyvinvoinnista ja matkailun vaikutuksista alueelle.

Guossissa on panostettu ekologisuuteen muun muassa hankkimalla kompostorit ja käyttämällä vihreää sähköä. Rakennus hyödyntää lämmityksessä maalämpöä, joka Rasmuksen mukaan on ollut investointi, joka maksoi itsensä takaisin melko nopeasti. Lisäksi fiksuun energiankäyttöön ja hävikin minimointiin kiinnitetään huomiota.