Yrittäjäksi Lappiin on monta polkua. Teollisuuden työntekijä kiristää ruuvia suojahansikkaat käsissään.

Yrittäjäksi Lappiin on monta polkua

Lappi toivottaa lämpimästi tervetulleeksi yrittäjät ja sijoittajat ympäri Suomen. Arktinen osaaminen, Lapin vetovoimainen brändi ja alueiden erityisvahvuudet tarjoavat kaiken, mitä tarvitaan kestävään ja kasvavaan liiketoimintaan.

Vetovoimainen matkailualue, vahva teollinen osaaja ja vientimaakunta, teollisen kiertotalouden huippuosaaja, pohjoinen kaivostoiminnan keskittymä, luovien alojen inspiraation ja puhtaiden luonnontuotteiden lähde – Lapista löytyy menestymisen mahdollisuuksia kestävään liiketoimintaan useilla eri aloilla. Tilaa on ja asennetta löytyy. Solekko tehä!

Lappiin suunnitteilla olevat suurhankkeet synnyttävät ympärilleen myös uutta yritystoimintaa, jonka toimintaedellytysten, kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen alueella halutaan panostaa. Viime aikoina Lapin pk-yrittäjät ovat arvostaneet erityisesti tietoliikenneyhteyksien, asuinympäristön viihtyisyyden sekä yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien kehittymistä.

Potentiaalia useilla toimialoilla

Lapin keskeisimmät toimialat ovat metalliteollisuus ja muu perusteollisuus, metsätalous, kaivannaisteollisuus ja matkailu. Merkittävää yritystoimintaa on myös muun muassa biotalouden, kiertotalouden, kylmätestauksen ja arktisen tutkimuksen parissa. Palvelualan yrityksiä on Lapissa suhteellisesti hieman enemmän kuin koko maassa ja kaupan alan yrityksiä hieman vähemmän.

Bisnespotentiaalia on sekä kärkitoimialoilla että niiden alihankintaketjuissa. Eniten kehittämistarvetta Lapin alueen pk-yritykset näkevät markkinoinnissa ja myynnissä, seuraavaksi eniten henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Kysyntää on myös uusille innovaatioille.

Kaupan kautta yrittäjäksi

Lapissa yrityksen ostaminen on erinomainen vaihtoehto yrittäjyyttä tai liiketoiminnan kasvattamista ajatellen, sillä jopa 3000 yritystä odottaa jatkajaa alueella. Yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään viimeistään vuonna 2024.

Valmiissa yrityksessä toiminta on jo asettunut uomiinsa ja kauppa käy heti omistajanvaihdosta seuraavana päivänä.

Yrityksen ostamisesta kiinnostuneen kannattaa olla suoraan yhteydessä Lapin omistajanvaihdoskoordinaattoriin tai alueen yritysvälittäjiin, sillä kaikki myynnissä olevat yritykset eivät ole julkisesti kaupan.

Opiskellen valmiuksia yrityksen perustamiseen

Jos kaipaat vielä vahvistusta osaamisellesi ennen yrittäjäksi ryhtymistä, tutustu elämään tavanomaisen yläpuolella hakeutumalla ensin Lappiin opiskelemaan tai töihin.

Lapin korkeakoulut tarjoavat vuodesta 2023 alkaen kaikille avoimen verkkokurssin Yrittäjäksi Lappiin MOOC (5 op), joka auttaa tunnistamaan omassa elämässä ja Lapin toimintaympäristössä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja luo valmiuksia oman yrityksen perustamiseen Lappiin.

Kurssin monimediainen sisältö tuotetaan yhteistyössä korkeakoulukonsernin opettajien ja opiskelijoiden, lappilaisten yrittäjien, yritystoiminnan asiantuntijoiden ja elinkeinojen kehittäjien kanssa. Verkkokurssikokonaisuuden ensimmäiset moduulit tulevat tarjolle jo vuoden 2022 aikana.