Kuvaaja: Lapland Material Bank

Yrittäjäksi Lappiin: Työvoima ja rekrytointipalvelut

Rekrytoivan työnantajan tukena on Lapissa laaja joukko asiantuntijoita. Monipuoliset rekrytointipalvelut, aktiivinen oppilaitosyhteistyö ja uudenlaiset työjärjestelyt yrityksessä auttavat löytämään juuri oikeat työntekijät.

Lapin väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan, mutta väestökehitys on viime vuosina kääntynyt positiivisemmaksi. Useat Lapin kunnat olivat vuonna 2021 muuttovoittoisia. Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava tutkimus paljastaa, että yli puoli miljoonaa 18–59-vuotiasta suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin.

Ainutlaatuinen luonto, parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus ovat olleet yleisimpiä Lappiin muuttamisen syitä. Siksi myös etätyö ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat Lapissa mahdollisuus tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Yrityksen sijoittumisessa Lappiin on mahdollista hyödyntää tietoa siitä, mitä ammattilaisia eri seutukunnissa on eniten tarjolla ja mistä ammattilaisista on pulaa. Kaksi kertaa vuodessa laadittava Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijanäkemyksen keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa. Voit tarkastella Ammattibarometrin näkymiä Lapin osalta ammateittain ja alueittain.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy Lapissakin. Työvoiman saatavuuden haasteisiin on kuitenkin tarjolla monipuolisia rekrytointipalveluita, joista varmasti löydät omasi. Uskalla kokeilla!

Valtakunnalliset ja Lapin TE-palvelut käytettävissäsi

Kun etsit työntekijää, käänny Lapin TE-palveluiden puoleen. Tavoitat Lapin TE-palveluiden asiantuntijat verkossa, puhelimitse, kasvokkain ja kuvallisella etäyhteydellä. Lisäksi saat tukea TE-palvelujen kanssa asiointiin useissa eri Lapin kuntien yhteispalvelupisteissä.

Rovaniemi, Kemijärvi, Tornio ja Sodankylä ovat 30.6.2023 saakka mukana Lapin työllisyyden kuntakokeilussa, jossa tavoitteena on yksilöllinen asiakaspalvelu, työn ja tekijöiden yhteen saattaminen ja työnantajien tukeminen rekrytointi- ja muutostilanteissa.

Rekrytoiva yritys saa Lapissa käyttöönsä TE-palvelujen valtakunnalliset ja maksuttomat asiantuntija- ja verkkopalvelut: neuvontaa, näkyvyyttä työpaikkailmoitukselle, työntekijäehdokkaiden esittelyjä ja rekrytointitilaisuuksia. Monilla paikkakunnilla työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseksi järjestetyt tapahtumat ovat tuottaneet hyviä tuloksia. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

Yritys voi myös kouluttaa itselleen uusia työntekijöitä yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Esimerkiksi Teollisuusmätsi-palvelu yhdistää alan yritykset ja rekrytoitavat työntekijät räätälöitävien koulutuspalveluiden muodossa. Palvelu tuottaa osaamista ja työvoimaa yrityksen tarpeeseen ja tehtäviin soveltuvina kokonaisuuksina. Koulutus toteutetaan yhteishankintakoulutuksena ja yritys maksaa vain osan sen hankintakustannuksista.

TE-palvelujen asiantuntijat tuntevat myös kansainväliset työmarkkinat ja auttavat maksutta etsimään sopivaa työntekijää myös ulkomailta. TE-palvelujen kansainvälisen työnvälityksen asiantuntijat toimivat apuna rekrytoinnin suunnittelussa ja käynnistämisessä, soveltuvan kohdemaan valinnassa ja yhteydenpidossa, tiedusteluihin vastaamisessa, hakemusten vastaanotossa ja esivalinnassa sekä työyhteisön perehdytyksessä monikulttuurisuuteen.

Työvoimaa joustavasti henkilöstöpalveluita hyödyntämällä

Lapissa kausiluonteisia työpaikkoja on paljon, joten kaikilla suurimmilla valtakunnallisilla henkilöstöpalveluyrityksillä on toimintaa Lapissa. Yrityksille on tarjolla suorahakua, jolloin henkilöstöpalveluyritys etsii yritykselle sopivan työntekijän, ja henkilöstövuokrausta, jolloin yritys ostaa työntekijän osaamista ja aikaa palveluna ja henkilöstöpalveluyritys hoitaa kaikki työnantajan lakisääteiset velvollisuudet.

Yritykselle henkilöstövuokraus on joustava ja riskitön vaihtoehto senkin vuoksi, että siinä missä perinteinen työntekijän palkkaaminen tuo yritykselle kiinteän kulun, henkilöstöpalveluyrityksen kautta hankittu työntekijä näkyy yrityksen taloudessa ostopalvelukuluna. Hyväksi havaitun osaajan voi toiminnan vakiintuessa palkata vakituiseksi työntekijäksi.

Yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen osaajien kanssa

Kannattaa myös tutustua lappilaisten oppilaitosten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden TKI-organisaatioiden yrityksille suunnattuihin palveluihin sekä yhteistyömahdollisuuksiin.

Toisen asteen ammatillista koulutusta Lapissa tarjoavat Ammattiopisto Lappia, Lapin koulutuskeskus REDU ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoululla on myös omat kanavansa työ- ja harjoittelupaikkavälitykseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Käytä rohkeasti oppilaitosten ja korkeakoulujen omia rekrytointikanavia ja löydä oikeat osaajat yritykseesi!