Kiina visioi Lappiin Jääsilkkitietä, pohjoista laivareittiä
Tietopaketti: Jääsilkkitie
Kuvaaja: Lapin materiaalipankki I Terhi Tuovinen

Tietopaketti: Jääsilkkitie

Arktisen alueen merkitys Kiinalle on kasvanut. Kiina visioi nyt uutta pohjoista laivareittiä: Jääsilkkitie.

Kiina julkisti 2018 alussa arktisen strategian, jossa yhdistyvät maan poliittiset ja taloudelliset tavoitteet arktisella alueella. Suunnitelma tuo selvästi esille sen, että Kiina haluaa hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja ja merireittejä.

Strategian mukaan Kiina pyrkii lisäämään ymmärrystään ilmastonmuutoksesta ja hillitsemään sitä. Kiina haluaa olla mukana vaikuttamassa arktisella alueella tapahtuviin muutoksiin ja niiden hallintaan.

Lue House of Laplandin teettämä tuore tietopaketti Jääsilkkitiestä ja Kiinan intresseistä Koillisväylän suhteen.

Julkaistu 10/2018