Briefing paper Jäämeren radan riskeistä ja mahdollisuuksista Lapissa
Tietopaketti: Jäämeren rata
Kuvaaja: Lapin Materiaalipankki I Simo Vilhunen

Tietopaketti: Jäämeren rata

Arktisen alueen merkityksen kasvu on Suomessa nähty mahdollisuutena muuttaa maan logistista asemaa reuna-alueesta kansainvälisten kuljetusten solmukohdaksi ja kauttakulkumaaksi. Lapin halki kulkevaksi suunniteltu Jäämeren rata yhdistäisi Euroopan Jäämerelle sekä Koillisväylään rautatieyhteydellä.

Jos Jäämeren rata rakennettaisiin, toisi se töitä lappilaisille ja avaisi uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Rakentamispäätökseen on kuitenkin pitkä matka. Sitä ennen pitää ratkaista vielä monta yksityiskohtaa. Saamelaiset ovat arvostelleet tapaa, jolla Jäämeren rataa on edistetty. Lisäksi hankkeen pitkä aikaväli hankaloittaa investoinnin merkityksen arviointia.

Tutustu House of Laplandin teettämään tietopakettiin Jäämeren radan riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lataa tietopaketti