Rakennustyömaa Rovaniemellä
Kuvaaja: Michael Mead

Suhdannekatsaus: Lapissa liikevaihtokehitys varovaisen positiivinen

Lapissa on takana useita vahvan taloudellisen kasvun vuosia. Vuonna 2019 kehitystrendi jatkui varovaisen positiivisena, mutta huomattavasti edellisvuotta maltillisempana.

Kesäkuussa 2020 julkaistun Lapin suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2019 Lapin yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 14,1 miljardia euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 prosenttia.

Teollisuuden osuus Lapin yritysten liikevaihdosta oli lähes puolet. Sekä teollisuuden että kaivostoiminnan liikevaihto laskivat hieman edellisvuodesta.

Liike-elämää palveleva toiminta oli vahvassa kasvussa, samoin matkailualat. Rakentaminen, logistiikka ja kaupan ala kasvoivat maltillisesti. Liike-elämää palvelevan toiminnan voimakasta kasvua selittänee osaltaan esimerkiksi matkailualoilla käytettävän vuokratyövoiman kirjautuminen liike-elämää palvelevaksi toiminnaksi.

Matkailun liiketoiminnassa kasvulukuja

Matkailualojen liikevaihto on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2019 majoitus- ja ravitsemusalan liikevaihto kasvoi yli 6 prosenttia ja matkailupalveluiden liikevaihto vajaat 6 prosenttia.

Kaikissa matkailukeskuksissa Lapissa liikevaihdon kasvu on ollut kasvussa viimeiset neljä vuotta. Vuonna 2019 kasvu oli voimakkainta Rovaniemellä ja Pyhä-Luostolla. Pitemmällä aikavälillä Saariselän liikevaihto on kasvanut voimakkaimmin.

Koronaviruspandemia vaikuttaa

Koronaviruspandemia muutti globaaleja talousennusteita merkittävästi ja pandemia on iskenyt lujasti myös Suomen ja Lapin talouteen. Valtionvarainministeriön katsauksessa esitetyn arvion mukaan bruttokansantuote supistuu vuonna 2020, mutta kääntyisi maltilliseen kasvuun vuosille 2021 ja 2022.  Kehityksen ennustaminen on poikkeuksellisen epävarmaa.

Lapin Yrittäjien kesäkuussa tekemän kyselyn tulokset antavat positiivisia viitteitä toipumisesta. Kolmannes Lapin yrityksistä arvioi liiketoiminnan palautuvan kannattavalle tasolle syksyyn 2020 mennessä, lähes kaksi kolmasosaa ensi talven ja kevään aikana.

Tilastokeskuksen suhdannepalveluaineistoon perustuva Lapin suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELYkeskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.