Toimialafaktaa: Luonnontuoteala

Lapissa luonnontuoteala kehittyy elämäntapapuuhastelusta tulevaisuuden kasvualaksi

Lappi on puhtaiden ja aromikkaiden luonnontuotteiden aarreaitta, jonka täysi potentiaali on vielä hyödyntämättä. Luonnontuoteala onkin Lapissa kasvussa. Vahva Lappi-brändi tukee alan kehittymistä. Luonnontuotteet tuovat puolestaan sisältöä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin matkailuun, metsäsektorille kuin maatalouteen.

Faktaa

  • Luonnontuotealan yrityksiä noin 45 kpl
  • Lähes kaikki mikroyrityksiä
  • Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto noin 30 M€
  • Puolet yrityksistä toimii elintarvikealalla
  • Noin neljännes yrityksistä on investoinut viime vuosina joko tiloihin, koneisiin ja laitteisiin tai tuotekehitykseen
  • Noin neljänneksellä vientiä, osalla vasta alussa

Luonnontuotteiden hyödyntämisellä on Lapissa pitkät perinteet, mutta niiden kaupallinen hyödyntäminen on varsin nuorta. Luonnontuoteala on kuitenkin voimakkaassa kasvussa. Alalla vielä vähän veturiyrityksiä, mutta kasvuhakuisten mikroyritysten määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Luonnontuotealasta on tullut elämäntapapuuhastelun sijaan ammattimaista yritystoimintaa, jolla on merkittävä kansainvälinen potentiaali.

Lappi-brändin hyvä tunnettuus ja maine maailmalla edesauttaa luonnontuotealan yritysten kansainvälistymistä. Matkailu tarjoaa luonnontuotealan yrityksille erinomaisen viennin koelaboratorion: tuotteita ei tarvitse viedä Suomen ulkopuolelle, vaan kansainväliset matkailijat ostavat niitä Lapin-matkallaan.

Rahoittajat, kuten Finnvera, ELY-keskus ja maaseuturahastot suhtautuvat myönteisesti alan kehittämiseen ja rahoittamiseen. Alan potentiaalista kertoo myös se, että pääomasijoittajat ovat kiinnostuneet alan lappilaisista yrityksistä.

Maailmanluokan raaka-aineet

Lappi on Euroopan puhtain alue ja ainutlaatuinen kasvuympäristö luonnontuotteille. Keskiyön aurinko ja arktiset kasvuolosuhteet tekevät kasveista tutkitusti aromikkaita ja ravinteikkaita. Lapin luonnontuotteilla onkin kaikki edellytykset nousta maailman maineeseen.

Puhtaus, luonnonmukaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus ovat globaaleja megatrendejä. Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia hyvinvoinnistaan, puhtaista luonnonraaka-aineista valmistetuista tuotteista sekä niiden alkuperästä ja tarinoista tuotteiden takana.

Luonnontuotteet – kuten marjat, sienet, yrtit, mahla, pihka ja pakuri sekä erikoiskasvit kuten ruusujuuri ja väinönputki – eivät ole enää marginaalituotteita, vaan niitä on saatavilla jo aivan tavallisissa päivittäistavarakaupoissa. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, rohtoina, kosmetiikkana tai osana hyvinvointipalveluita.

Tutkittua tietoa, koulutusta ja hankkeita

Luonnontuotteisiin liittyy runsaasti ns. vanhan kansan perinnetietoa, joka on viime vuosien aikana saanut tuekseen runsaasti tutkittua tietoa. Mm. Luonnonvarakeskus LUKE tutkii arktisten raaka-aineiden laatua.

Ammattiopisto Lappia, Itä-Lapin Ammattiopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoavat luonnontuotealan koulutusta useilla paikkakunnilla ympäri Lappia.

Alalla on toteutettu ja käynnissä lukuisia hankkeita, joissa on kehitetty mm. alan neuvontapalveluita, tutkimus- ja yritysyhteistyötä, verkostoja, koulutusta sekä tuotettu täsmätietoa Lapin luonnontuotteista alan eri toimijoille.

Tehokkuutta tuotteistamisesta ja teknologiasta

Samalla kun luonnontuotteiden kysyntä on kasvanut, alueen ulkopuoliset tahot ovat kiinnostuneet Lapin raaka-aineista. Jotta Lapista ei tule pelkkä raaka-ainereservi, Lapin luonnon antimet kannattaa jatkojalostaa innovatiivisiksi ja hyvin brändätyiksi tuotteiksi. Jalostusasteen lisääminen on nostettu yhdeksi tärkeäksi strategiseksi painopistealueeksi maakuntatasolla.

Perinteisten marjanvälitysyritysten rinnalle onkin viime vuosina perustettu useita uuden polven yrityksiä, jotka valmistavat Lapin luonnon raaka-aineista nykykuluttajaa houkuttelevia, tyylikkäästi brändättyjä tuotteita. Kuluttajat arvostavat enenevässä määrin tuotteen alkuperää. Siksi yritysten tuotantoketjun tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä. Laatumerkit kuten Avainlippu-, Luomu- tai Hyvää Suomesta -merkit kertovat osaltaan tuotteen alkuperästä ja vastuullisuudesta.

Raaka-aineiden riittävä saatavuus on kriittinen tekijä, jotta lappilaiset luonnontuotealan yritykset voisivat kasvaa ja skaalata tuotteitaan kansainvälisille markkinoille. Luonnosta kerättävien raaka-aineiden keruusesongit ovat vain muutaman viikon mittaisia, missä ajassa raaka-ainetta pitäisi saada kerättyä koko seuraavan vuoden tarpeisiin. Katovuodet voivat olla liiketoiminnallinen katastrofi.

Luonnonmarjojen keruu, varastointi ja logistiikka on pisimmälle organisoitunutta. Myös muita erikoisluonnontuotteita kuten kuusenkerkkää, pakuria, nokkosta, koivunlehteä ja mahlaa kerätään jo kaupallisesti merkittäviä määriä. Arktisia alkuperäiskasveja ruusujuurta ja väinönputkea kasvatetaan peltoviljelynä.

Luonnontuoteala on vielä hyvin käsityövaltaista ja siksi hyvin työvoimaintensiivistä. Uutta teknologiaa ja logistiikkaa tarvitaan keruumenetelmien tehostamiseen ja jalostusarvon nostamiseen.

Lisää kustannustehokkuutta voidaan saada ns. sivuvirroista. Tästä esimerkkinä ovat mehunpuristuksessa jäljelle jääneet marjan kuoriosat, joita voidaan hyödyntää kuitulisänä elintarviketeollisuudessa.

Lainsäädäntö tuo tiettyjä haasteita luonnontuotteiden hyödyntämiseen elintarvikkeina. Esimerkiksi pakurikäävästä ja ruusujuuresta ei saa valmistaa elintarvikkeita, mutta ne sopivat teen raaka-aineeksi tai lisäravinteeksi.

Lisäarvoa muille toimialoille

Luonnontuotteet tuovat lisäarvoa ja uusia sisältöjä erityisesti Lapin kesämatkailuun. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. osana ohjelma- ja hyvinvointipalveluja. Villiyrtti- ja marjaretkillä asiakas oppii keräämään kasveja luonnosta ja valmistamaan niistä itse ruokaa. Sauna- ja kylpyläpalveluihin luonnontuotteet sopivat niin sisäiseen kuin ulkoiseen käyttöön.

Luonnontuoteala tuo uusia mahdollisuuksia myös maatalouteen. Erikoiskasvien kuten ruusujuuren, väinönputken ja nokkosen viljely tuottavat monin verroin tuloa perinteiseen peltoviljelyyn verrattuna.

Luonnontuoteala tuo metsäsektorille uutta näkökulmaa: metsä on muutakin kuin puuta. Metsänomistajat voivat saada lisätuloa mm. kuusenkerkistä, koivunlehdistä tai pakurikäävästä, joiden keruu vaatii maanomistajan luvan.