Ilmatieteen laitoksen Pallaksen tutkimusasema sijaitsee Sammaltunturin huipulla Muoniossa, Lapissa.
Kuvaaja: House of Lapland

Puhdas ilma ja luonto inspiroivat kestäviä bisnesmahdollisuuksia Lapissa

Lappi tunnetaan matkailusta ja luonnonvaroista, mutta ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä avaavat maakunnassa uusia kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia, kuten uusiutuvan energian tuotanto ja hiilinielut. Arktisen alueen kuuluu olla ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kärjessä, ja innovoida potentiaali todeksi.

Ilmastotoimilla on kiire – aikaikkuna korjaustoimille maapallon lämpenemisen hidastamiseksi on sulkeutumassa. Uusia kestäviä ratkaisuja kaivataan energiantuotantoon, hiilidioksidin sitomiseen ja luonnonvarojen säilyttämiseen. Lapissa on monialaista yllättävää potentiaalia kestävään liiketoimintaan.

Lapin puhdas ilma luo mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle

Lappi on tunnettu maailman puhtaimmasta ilmasta. Suomi on maailman parhaimmistoa ilmanlaadun suhteen ja Muonio Länsi-Lapissa on huipputasoa: kuutiometrissä on vain 1,8 mikrogrammaa alle 2,5 mikrometrin pienhiukkasia.

– Muoniossa on tutkitusti Suomen ja koko Euroopan parhain ilmanlaatu. Ilmanlaatua kansainvälisesti vertailtaessa tarkastellaan usein juuri 2,5 mikrometrin pienhiukkasten määrää, sillä niiden tiedetään olevan erityisen haitallisia terveydelle, kertoo Ilmatieteen laitoksen, Ilmakehän koostumus- tutkimusyksikön päällikkö Antti Hyvärinen.

Pienhiukkaset pääsevät kulkeutumaan kaikkiin keuhkojen osiin ja lisäävät hengityselinsairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Viikko Lapissa puhtaassa ilmassa voi tilastollisesti laskettuna pidentää milanolaisen elinikää reilusti yli kolmella tunnilla ja berliiniläisen vähän alle tunnilla.

Terveysvaikutusten lisäksi ilmanlaadulla on myös suoraan taloudellisia vaikutuksia Euroopan ympäristökeskuksen mukaan. Huono ilma lisää terveydenhoitomenoja, vähentää työntekijöiden mukavuutta ja tuottavuutta, ja sillä on vahingollisia vaikutuksia ympäristöön, kuten maaperään, vesistöön ja metsiin. Pitkän ajan altistus matalapitoisiin epäpuhtauksiin uhkaa terveyttä ja luontoa enemmän kuin hetkellisesti erittäin huono ilmanlaatu.

Muoniossa sijaitseva Pallaksen tutkimusasema Sammaltunturin huipulla tutkii ilmastoa ja ilmanlaatua. Ilmatieteen laitoksen tutkimustyöllä on tärkeä rooli muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

– Pallaksen tutkimusasema sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla tutkimustyön kannalta, koska Arktinen alue lämpenee jopa neljä kertaa muuta maailmaa nopeammin. Olemme mukana kansainvälisissä verkostoissa ja teemme merkittävää tutkimusta lämpenemisen syistä ja seurauksista, toteaa Hyvärinen.

Lumitutkimuksen avulla ymmärretään ilmastonmuutosta paremmin.
Kuvaaja: House of Lapland

Ympäristöstä tärkeät arvot yrittämiseen

Puhdas ilma ja luonto edistävät kestävää liiketoimintaa ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja Lapissa.

Uusiutuvaan energiantuotantoon siirtyminen pitää tehdä nopealla aikataululla. Lapissa puhutaan paljon tuulivoimaloiden rakentamisesta, mutta myös aurinkoenergia on mahdollinen, ja yllättävä, vaihtoehto. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa huomattiin, että kesäyön auringon ja vähäisten ilmansaasteiden myötä aurinkopaneelit voivat tuottaa enemmän energiaa Lapissa kuin Intiassa.

Puhdas luonto ja hyvä ilmanlaatu ovat mukana Muonion kunnan strategiassa yhtenä tärkeänä elinkeinoelämän mahdollistajana. Näitä luonnonvaroja halutaan suojella, sillä niiden tuomat hyödyt ovat elintärkeät.

– Se lisää elinvoimaa alueella monin tavoin, kuten tarjoamalla uniikin ympäristön luontoarvoihin nojautuvalle yrittämiselle, uusille innovaatioille sekä onnelliselle arjelle; täällä on konkreettisesti helppo hengittää. Esimerkiksi luontoelämyksiin, hyvinvointiin tai luonnontuotteisiin pohjautuva liiketoiminta on mahdollista erinomaisen ilmanlaadun takia. Meille on myös erittäin tärkeää vaalia puhdasta ilmaa ja luontoa nyt ja tulevaisuudessa, koska ymmärrämme sen ison merkityksen meille myös elinkeinoelämän ilmastonmuutokseen varhaisen sopeutumisen näkökulmasta, kertoo Muonion kunnan kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila.

Luontomatkailua halutaan kehittää entisestään, sillä raikkaan hengitysilman ja arktisen luonnon perässä saapuvat niin ulkomaalaiset kuin kotimaisetkin matkailijat. Matkailussa kiinnostavat nyt vastuullisuus, vähäruuhkaisuus, luonto ja puhtaat ja turvalliset matkakohteet.

Luontomatkailun suosion kasvusta kertoo muun muassa kävijämääräennätykset Lapin kansallispuistoissa ja uuden Sallan kansallispuiston innokas vastaanotto. Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa vieraili 699 200 kävijää vuonna 2021, mikä on 25 prosentin kasvu kahden vuoden takaisesta kävijämäärästä.

Myös Lapissa kehitetään monia sovelluksia.
Kuvaaja: House of Lapland

Lapissa potentiaalia vihreän siirtymän edelläkävijäksi

Business Lapland kutsui neljä ulkomaalaista sijoittajaa ja yritysmaailman vaikuttajaa tutkimusmatkalle Lapin monialaisiin liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksiin osana Explore the Wild -markkinointikampanjaa. Kyseessä ei ollut vain perinteinen Lapin matka – neljän päivän aikana tutkimusmatkalaiset näkivät ja kokivat Lapissa ainutlaatuisia elämyksiä, kuten tutustuminen Pallaksen tutkimusasemaan Sammaltunturin huipulla ja paljon muuta.

Tutkimusmatkalaiset kiinnostuivat muun muassa Lapin maaperän ja metsien tuomista mahdollisuuksista. Esimerkiksi ehtymätön ja päästötön geoterminen energiantuotanto olisi mahdollista Lapissa. Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt geolämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia Suomessa ja todennut, että Keski-Lapissa olisi toiminnalle hyvä graniittialue.

– On itsestään selvää, että Lapissa on paljon liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi datakeskuksissa ja kasvavan akkuteollisuuden tarpeissa, mutta näen, että pidemmällä tähtäimellä Lapissa olisi potentiaalia merkittävälle liiketoiminnalle esimerkiksi hiilinielujen ja hiilipoistojen osalta. Tämä voisi tarkoittaa erilaisia kaupallisia tapoja sitoa hiilidioksidia maaperään tai esimerkiksi biopohjaisiin rakennusmateriaaleihin. Innovaatiota ja teknologiaa tähän tarvitaan nopealla aikataululla. Lappi on uniikki ja upea ympäristö, ja tämä sopisi maakunnan DNA:han, toteaa Lapissa tutustumassa ollut hollantilainen ilmastoteknologiayrittäjä Franc Mouwen.

– Lappi tunnetaan kansainvälisesti vetovoimaisena matkakohteena, mutta meillä on paljon annettavaa kestävässä liiketoiminnassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me Lapissa koemme ilmastonmuutoksen vaikutukset jo nyt. Voisimme olla edelläkävijöitä vihreään siirtymään liittyvässä liiketoiminnassa, sanoo markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.