Ilmakuva Forestin alueesta
Kuvaaja: Forestin -hanke

Forestin ekoteollisuuspuisto Kemijärvelle

Boreal Bioref biojalostamo käynnistää toteutuessaan Kemijärvellä kokonaisen kiertotalousekosysteemin toiminnan. Tehtaasta syntyy sivuvirtoina muun muassa energiaa, sokereita, tuhkaa ja erilaisia uuteaineita, jotka aiotaan ottaa täyteen käyttöön. Tätä varten toteutetaan Forestin -ekoteollisuuspuisto, johon uudet toimijat sijoittuvat Boreal Biorefin läheisyyteen.

Boreal Bioref Oy Kemijärven Patokankaan teollisuusalueelle suunnittelema investointi on kooltaan 950 miljoonaa euroa. Biotehdas tuottaisi 500 000 tonnia biotuotteita vuodessa: liukosellua, pitkäkuituista markkinasellua ja mikrokiteistä sellua (MCC). Lisäksi tuotantoprosessissa syntyy muun muassa C5 ja C6 sokereita, mäntyöljyä, tärpättiä, ligniiniä, biolietettä, tuhkaa ja runsaasti energiaa.

Tehtaan tuotteista esimerkiksi liukosellulla voidaan korvata puuvillaa, mikrokiteinen sellu MCC sopii lääketeollisuuden tarpeisiin ja sivutuotteena syntyvistä sokereista voidaan tehdä biohajoavia korvaajia muoveille ja liikennepolttoaineille. Lisäksi tehdas tulee tuottamaan enemmän sähköä ja lämpöä kuin se itse käyttää.

Hankkeen suunnittelu on nyt loppumetreillä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen Boreal Bioref Oy:n ympäristö- ja vesiluvasta ja lopullinen investointipäätös on tulossa mahdollisimman nopeasti.

Kiertotalous säästää luonnonvaroja ja tuo liiketoimintamahdollisuuksia

Biotuotetehdasinvestointi tuo toteutuessaan mittavia mahdollisuuksia tehtaan sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tätä varten tehtaan välittömään läheisyyteen suunnitellaan Forestin ekoteollisuuspuisto muille alueelle sijoittuville toimijoille.

Kiertotalous on Forestin ekoteollisuuspuiston kantava teema. Ajatuksena on, että Boreal Bioref -tehtaan kaikki sivuvirrat saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä liiketoiminnassa.

– Tehdas tuottaa bioenergiaa runsaasti yli oman tarpeen, ja se onkin ensimmäinen hyödynnettävä asia, toteavat Jari Polvi ja Maria Kiviniemi Kemijärven Forest In -hankkeesta.

Tehtaalta tuleva hukkalämpö voidaan ottaa käyttöön muussa energiaa vaativassa toiminnassa, joka voi olla esimerkiksi kasvien tai kalojen kasvatusta. Sivuvirtoina syntyvä sokeri voidaan käyttää esim. biomuovituotannossa ja tuhkasta taas jalostaa maanparannusaineita. Puun sisältämien uuteaineiden hyödyntäminen on myös yksi liiketoimintamahdollisuus, jota jatkossa selvitellään.

Ekoteollisuuspuisto kutsuu yrityksiä mukaan

Forestin ekoteollisuuspuisto sijoittuu Patokankaan teollisuusalueelle, jolla on pitkät perinteet teollisessa toiminnassa. Aikaisemmin siellä on sijainnut sellutehdas ja tällä hetkellä alueella on Keitele Groupin sahalaitos, liimapuutehdas ja pellettitehdas. Lisäksi Patokankaan sähköraide on perusparannettu ja alueella on uusi puuterminaali, josta tällä hetkellä viedään puuta muualle jalostettavaksi noin miljoona kuutiota vuodessa.

Ekoteollisuuspuiston mahdollistava uusi Patokankaan asemakaava on hyväksytty maaliskuussa ­2018 ja vapaana on useita erikokoisia teollisuustoimintaan soveltuvia tontteja. Polvi ja Kiviniemi kertovat, että syksyllä 2019 aloitetaan näiden alueiden osalta master plan- eli aluesuunnittelutyö.

Aluesuunnittelun lisäksi Forest in kokoaa yhteen yritysten palvelupotentiaalia, auttaa alueelle sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä tukee biotalouden ja kiertotalouden yritysryhmien muodostumista.

Yhteystiedot

Forest In –hanke, Itä-Lapin kuntayhtymä

  • Projektipäällikkö Jari Polvi, 040 734 4152, jari.polvi@kemijarvi.fi
  • Projektisihteeri Maria Kiviniemi, 044 236 5768, maria.kiviniemi@kemijarvi.fi