Mäntyjä rivissä metsässä kesäaikaan.
Lapin biotaloudessa on kestävää kasvupotentiaalia
Kuvaaja: Lapin materiaalipankki, Arto Komulainen

Biotalous

Lapin runsaat uusiutuvat luonnonvarat ovat merkittävä resurssi biotalouden liiketoiminnalle, ja alueelta löytyy huippuosaamista luonnonvarojen hyödyntämisessä ja jalostamisessa. Talouden kasvu ei Lapissa perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön vaan kestävyyteen ja kiertotalouden periaatteisiin.

Metsäsektori on Lapissa suurin ja näkyvin biotalouden toimiala 1,4 miljardin euron tuotoksella, ja sen rinnalla myös muut biotalouden alat kehittyvät. Asiantuntija-arvioiden mukaan Lapin kestävässä biotaloudessa on valtavasti kasvupotentiaalia. Bioteollisuuden suurinvestointien mukana koko ekosysteemin yritystoiminta kasvaa.

Biotalous Lapissa on paljon muutakin kuin metsäteollisuutta ja sen sivuvirtojen hyödyntämistä. Esimerkiksi arktisen ympäristön puhtaissa elintarvikkeissa ja luonnontuotteissa on kasvavia  mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.

Tutki, miten ainutlaatuisten olosuhteiden luonnonvaroista syntyy kestävää liiketoimintaa!