Metsistä vakaata ja kestävää kasvua - Lapin bio- ja kiertotaloudessa on kasvupotentiaalia
Kuvaaja: Arto Komulainen

Metsäteollisuus on Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala, bio- ja kiertotaloudella on maakunnassa merkittävä kasvupotentiaali.

Lapin laajat ja hoidetut metsävarat ovat merkittävä raaka-aineresurssi perinteiselle metsäteollisuudelle sekä biotaloudelle. Biotalous käyttää uusiutuvia luonnonvaroja sekä hyödyntää sivuvirtoja ja kierrätystä. Nykytekniikkaa hyödyntävät sellutehtaat ovat monipuolisia biotuotetehtaita, joiden prosesseissa syntyvä uusiutuva energia otetaan myös hyötykäyttöön. Alalle on suunniteltu suurinvestointeja. Bioteollisuuteen ja kiertotalouteen on Lapissa syntymässä merkittävä ekosysteemi, joka tarjoaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

Investointi biotalouteen ja kiertotalouteen Lapissa on investointi tulevaisuuteen!