Metsäbiotalous
Lapin bio- ja kiertotaloudessa on kasvupotentiaalia
Kuvaaja: Arto Komulainen

Lapissa käytetään mittavia luonnonvaroja kestävällä tavalla.

Lapin laajat ja hoidetut metsävarat ovat merkittävä raaka-aineresurssi perinteiselle metsäteollisuudelle sekä biotaloudelle. Biotalouden alalle on suunniteltu suurinvestointeja, joiden mukana koko ekosysteemin liiketoiminta kasvaa.

Kiertotalous pitää luonnonvarat tehokkaasti käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotalous on myös kasvavas liiketoimintaa, jossa Lapissa on potentiaalia ja osaamista.

Investointi biotalouteen ja kiertotalouteen Lapissa on investointi tulevaisuuteen!