Business Lapland -pilotointi tuottaa tulosta

Lapissa on merkittävää kasvupotentiaalia useilla toimialoilla, mutta kasvu edellyttää investointeja ja kumppanuuksia maakunnan ulkopuolelta. Lapin bisnespotentiaalia ei ole aiemmin markkinoitu ja viestitty kootusti ja bisnesnäkökulmasta Lapista tieto on ollut hajanaista, heikosti näkyvillä ja ulkopuolisen toimijan on hankala hahmottaa kokonaisuutta.

Mitä teimme

Toteutimme esiselvityksen, jossa koottiin yhteen kuntien ja sidosryhmien näkemyksiä bisnesmarkkinoinnin tarpeista Lapissa sekä koottiin markkinoilta eri toimialojen asiantuntijoiden arvioita Lapin bisnesbrändistä ja viestinnällisistä mahdollisuuksista. Tulosten pohjalta määritettiin alustavat kärkiviestit ja pilotointitoimet.

Selvityksen tuloksiin pohjaten uudistimme verkkopalvelun lapland.fi/business palvelemaan kohderyhmien tarpeita entistä paremmin. Pilottimarkkinointia varten tuotettiin uutta sisältöä bisneksen menestystarinoista sekä alueiden liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksista, joita tukee toimialakohtainen fakta-aineisto.

Digimarkkinoinnin pilotointi toteutettiin Google-mainontana sekä Linkedin -kanavassa. Kuukauden mittainen pilottikampanja kohdistettiin kotimaan lisäksi Keski-Eurooppaan, Pohjoismaista, erityisesti Suomesta ja liiketoiminnasta valituilla aloilla (matkailu, arktinen testaustoiminta), kiinnostuneille. Kampanjan teknisestä toteutuksesta vastasi FlowHouse Oy

Mitä pilottikampanjalla saavutettiin

  • Onnistuimme vahvistamaan näkyvyyttä kohderyhmien keskuudessa ja saimme laadukasta liikennettä sisältöjen pariin
  • 4 miljoonaa mainosnäyttöä ja reilu 20 000 mainosklikkausta
  • Kampanjan aikana sivustolla oli kampanjan kohdemaista 16 000 kävijää. Lisäksi kävijöitä kertyi myös muista maista kuten UK ja US.
  • Kampanja-aikana infograafeja ja -paketteja ladattiin yhteensä reilu 250 kappaletta.
  • Uusia uutiskirjeen tilaajia tuli n. 100 kpl
  • Artikkelimuotoinen sisältö osoittautui tehokkaaksi ja mainonnasta tulleiden vierailijoiden viipymät ja sitoutumiset ylittivät keskiarvorajat.
  • Verkkopalvelussa kuvatut matkailualan konkreettiset liiketoiminta- ja investointimahdollisuudet aiheuttivat yhteydenottoja kuntiin

Mitä seuraavaksi

Kehitämme verkkopalvelua edelleen ja nostamme esiin kumppanien osaamista, menestystarinoita ja etenkin uusia konkreettisia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia. Digimarkkinoinnin osalta tehdään suunnitelma jatkuvasta kohdennetusta näkyvyydestä.