Lapin ympäristöosaamiselle miljoonayleisö Kiinassa

Haasteena Lapin alhainen tunnettuus Kiinan markkinalla

Kiinan valtio julkisti hiljattain kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen; Kiina lupaa olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä. Kiinan markkinapotentiaali erityisesti ympäristöosaamisen osalta on valtava. Suomen ja Lapin tunnettuus ympäristöosaamisen osalta on Kiinassa kuitenkin edelleen hyvin alhainen

Mitä teimme?

Toteutimme Lapin kestävän kehitykseen ja ympäristöosaamiseen keskittyvän sisältömarkkinointikokonaisuuden Kiinan sosiaalisen median kanavissa WeChatissä ja Weibossa. Kohderyhmänä olivat bisnespäättäjät, investorit sekä kasvu- ja strategiakonsultit.

Kampanjassa keskityimme Lapin toimijoiden kestävän liiketoiminnan ja ympäristökestävyyden ratkaisuiden ja osaamisen esille tuomiseen kiinnostavalla tavalla. Toimialoista esillä olivat matkailu, kiertotalous sekä biotalous.

Sisältökokonaisuuden markkinointi keskitettiin kustannustehokkuuden johdosta sosiaaliseen mediaan, tätä kautta markkinointisisällöille oli mahdollista rakentaa laajin mahdollinen tavoittavuus kohderyhmässä. Aihetta avaavat artikkelit koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi, jota markkinointiin kohdennetusti.  Artikkelisisältöä jaeltiin maksetun mainonnan keinoin kohderyhmälle relevanteilla mediatileillä, ryhmissä ja vaikuttajien kanavilla sekä suorien mainosratkaisuiden kautta.  Kampanja toteutettiin kohden viikon aikana joulukuussa 2020.

Tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti

Kampanjan tavoitteet ylittivät moninkertaisesti. Tavoitteena olleen miljoonan henkilön taviottavuuden sijaan kampanja tavoitti yli 7 miljoonaa kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Myös lukijatavoitteet ylittyivät huimasti. Tavoitteena olleen 100 000 lukijan sijaan artikkeleja luettiin yli 1,1 miljoonaa kertaa. Erityisesti vaikuttajien kautta toteutettu sisältöartikkelien jakelu osoittautui tehokkaaksi.

Kokonaisuudessaan kampanja oli erittäin toteutunut ja osoitti että useita erilaisia mainonnan ratkaisuita yhdistelemällä mainonta Kiinan sosiaalisessa mediassa voi olla kustannustehokasta ja kohderyhmää laajasti tavoittavaa.

Kampanjan markkinoinnista vastasi mainostoimisto Quba. Kampanjan mainosbudetti oli n. 20 000 euroa.

Kysy lisää: Kysy lisää: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, 040 861 1149, sanna.tarssanen@houseoflapland.fi

Kampanja toteutettiin osana Busienss China – hankketta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 150844 €, josta 80 % (120 675 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2019 – 31.12.2020.