Välitä-kampanjat tavoittivat yleisönsä

Haaste?

Koronpandemia pysäytti Lapin keväällä 2020. Pian kävi selväksi, että epidemian hallinnassa alueilla ja sairaanhoitopiireillä on keskeinen rooli, ja että myös alueelliselle viestinnälle on iso tarve.

Laajan sidosryhmäkeskustelun jälkeen valmistelimme Lapin sairaanhoitopiirin johdolla LEXIT – kohti koronaturvallista arkea Lapissa – hankkeen, jonka tavoitteena oli tarjota selkeä ja helposti sovellettava ohjeistus mahdollisimman koronaturvalliseen arkeen sovellettavaksi vapaa-aikaan, matkailuun, työhön ja opiskeluun Lapissa sekä huolehtia ohjeistuksen jalkauttamisesta ja tarjoamisesta tarvittavien sidosryhmien käyttöön.

Mitä teimme?

Ratkaisuksi luotiin Koronaturvallinen Lappi -kampanja, joka keskittyi antamaan tukea yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen koroturvallisten käytänteiden luomiselle. Kampanjan puitteissa koronaturvallisuudesta vastaaville tarjottiin henkilökohtaista konsultointia, kyselytunteja, valmiita koroturvallisuuskäytänteitä sekä ajantasaista informaatiota Lapin koronatilanteesta.

Kansalaisten koronaturvallisen käyttäytymisen vahvistamiseksi luotiin Välitä -viestintäkonsepti, joka erottuvasti ja selkeästi viesti ja muistutti kansalaisia koronaturvallisesta käyttäytymisestä eri tilanteissa. Kampanjaviestintää toteutettiin laajasti kansalaisia tavoittaen digitaalisessa mediassa, ulkomainonnassa sekä alueen sanomalehdissä. Lisäksi aineistot tarjottiin vapaasti käytettäväksi yritys- ja järjestösektorille.

Koko viestinnän tueksi luotiin koronaturvallinenlappi.fi – verkkosivusto, joka tarjoaa laajasti ja ajankohtaisesti koronaturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset, eri toimialojen koronaturvallisuusohjeita, ohjeet testiin hakeutumiseen sekä oman organisaation turvallisuusohjeen päivittämiseen. Matkailun toimialaa koskevat sisällöt koottiin omalle alasivulle toimialan sidosryhmäviestinnän helpottamiseksi. Koronatilanteen kehittymistä seurataan sivustolla eri tunnuslukujen sekä päivittäisen tilannekatsauksen muodossa.

Tärkeimmät sisällöt tuotettiin suomeksi, englanniksi ja pohjois-saameksi. Lisäksi viestinnän tueksi perustettiin oma Facbook -sivu.

Tulokset?

Aktiivinen kampanjointi tavoitti loppuvuodesta 2020 päivittäin keskimäärin noin 30 000 Lapin aikuisväestöön kuuluvaa. Lisäksi kampanjointia suunnattiin myös joulun alla myös Lappiin matkanneille suomalaisille. Verkkosivuilla on vieraillut yhteensä 60 000 käyttäjää ja sen suosituimpana sisältöä ovat päivittäiset infektioyksiköiden tilannekatsaukset yleistilanteesta uusista tartunta- ja altistumisketjuista.

Tähän saakka Lapissa on kokonaisuutena arvioiden onnistuttu koronaviruksen torjunnassa hyvin. Voimakkaasta matkailusta huolimatta maakunnassa ei ole jouduttu turvautumaan voimakkaisiin rajoitustoimiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Viestinnän ja kampanjoiden suunnittelusta vastasi House of Lapland. Koronaturvallinenlappi.fi sivuston sekä Välitä -kampanjoinnin konseptin ja visuaalisen ilmeen suunnitteli Flatlight Creative Oy. Ohjeistuksita ja hankkeen johtamisesta vastasi Lapin sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, sanna.tarssanen@houseoflapland.fi, 040 861 1149

 

Kokonaisuus toteutettiin Lapin sairaanhoitopiirin ja House of Laplandin yhteisessä LEXIT – kohti koronaturvallista arkea Lapissa – hankkeessa.
Hankkeen kokonaisrahoitus oli 99 820€, josta 89,98 % (89 820 €) rahoitettiin  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika oli 1.6. – 31.12.2020. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja oli Lapin sairaanhoitopiiri ja osatoteuttaja House of Lapland.