Lappi-kiinnostaa-työorientoituneita-eurooppalaisia
Kuvaaja: Lapin materiaalipankki | Simo Vilhunen

Tutkimustulos: Lappi kiinnostaa työorientoituneita eurooppalaisia

House of Laplandin teettämän tutkimuksen mukaan Suomen Lappi kiinnostaa asuinpaikkana myös kansainvälisesti. Lappi kiinnostaa erityisesti ihmisiä, joille tärkeää ovat mielenkiintoiset työmahdollisuudet, uralla eteneminen ja turvallisuus. Lapin ennestään tunteneet yhdistivät alueeseen mielikuvat puhtaasta luonnosta ja luonnonläheisyydestä. Tutkimus toteutettiin Saksassa ja Espanjassa.

Espanjalaisista haastatelluista 58 prosenttia ja saksalaisista 41 prosenttia piti Lappia mahdollisena muuttokohteena. Molemmista maista nousi esiin kaksi ihmisryhmää, joita Lappi kiinnostaa.

Saksassa nousivat esiin ”menestyskeskeiset etenijät”, joille tyypillinen piirre on mahdollisuudet edetä uralla sekä ”ennakkoluulottomat humanistit”, joille merkityksellistä on työn sisältö ja elinympäristö. Espanjassa vastaavat ryhmät olivat ”reilut oman tiensä kulkijat” sekä ”kuuliaiset turvallisuushakuiset”, joiden keskuudessa korostuu sisällöllisesti kiinnostava työ ja uralla kehittyminen.

Kaikissa ryhmissä Lapin jo tunteneet yhdistivät alueeseen mielikuvia kauniista luonnosta, luonnonläheisyydestä ja puhtaasta ilmasta. Niille, joille Lappi ei ollut tuttu, kiinnostus muuttaa Suomen Lappiin nousi huomattavasti, kun haastateltavalle kuvailtiin Lappia.

Osaajien houkutteleminen Lappiin on yksi Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin toimialoista. Tähän saakka osaajamarkkinointia on tehty kotimaassa, mutta nyt markkinointia laajennetaan ulkomaille. House of Lapland on kevään aikana avannut englanninkieliset sivut, ja kesän aikana käynnistetään markkinointikampanjat ulkomaisen sesonkityövoiman houkuttelemiseksi Lappiin tulevalle talvikaudelle.

Pelkkä avoin työpaikka ei enää riitä. Alueen imago on usein jopa työpaikkaa tärkeämpi vetovoimatekijä. Osaajien houkuttelussa kilpailemme kansainvälisesti kaikkien muiden alueiden kanssa. Meidän on käytettävä samoja markkinoinnin keinoja kuin esimerkiksi matkailumarkkinoinnissatoteaa House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Tutkimus toteutettiin Saksassa ja Espanjassa kesäkuussa 2018, ja siihen osallistui yhteensä noin 2 000 vastaajaa. Tutkimuksessa haastateltiin matkailun, terveydenhuollon, tekniikan alan sekä metalli- ja kaivosalalla työskennelleitä ihmisiä.  Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään asukasmarkkinoinnin kohdentamisessa.

Tutustu tutkimuksiin tarkemmin:

Espanjalaisten osaajien tutkimus
Saksalaisten osaajien tutkimus

Lisätiedot:

Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja
House of Lapland
sanna.tarssanen@houseoflapland.fi
040 861 1149