Sanna Tarssanen

Kiinalaisten matkailijoiden ryntäys ja muita myyttejä – Faktat Lapin matkailusta

Lapin matkailu elää huimaa kasvuvaihetta jo kolmatta peräkkäistä vuotta. Lappi on myös Suomen matkailun veturi, sillä erityisesti kansainvälinen matkailu kasvaa Lapissa. Paljon puhuttu kiinalaisten ryntäys Lapin kohteisiin jää todellisuudessa vaatimattomaksi: vahvasta kasvusta huolimatta kiinalaisten yöpymiset jäivät alle viiteen prosenttiin yöpymisten kokonaismäärästä. Majoitustilaston kärkipäätä pitävät edelleen britit, saksalaiset ja ranskalaiset. Ympärivuotisen matkailun kehittäminen on tärkeää kestävän kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Sanottakoon tärkein fakta heti alkuun: Lapin matkailu kasvaa* tällä hetkellä kovaa. Viimeisen neljänkymmenen vuoden ajan Lapin matkailu on kasvanut vuodessa keskimäärin 4 %. Toki suhdanteet ovat matkan varrella vaihdellet huomattavastikin. Kehitys noudattaa hyvin matkailutoimialan keskimääräistä globaalia vuosittaista kasvuvauhtia.

Vuonna 2017 Lapin matkailu kasvoi 9 %, eli kaksi kertaa keskiarvoa nopeammin. Lappi onkin Suomen matkailun veturi. Suomen matkailu kasvoi viime vuonna 8 %. Sitä edellisenä vuonna kasvu jäi kolmeen prosenttiin, kun taas Lapin matkailu kasvoi huimat 13 %.

Vuonna 2017 Lapissa rekisteröitiin 2,9 miljoonaa yöpymistä, joista hieman yli puolet oli kansainvälisiä matkailijoita. Lapin matkailun kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta: kansainvälisten matkailijoiden osuus kasvoi viime vuonna 22 %, kun taas kotimaisten pieneni 2 %. Lapin matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2017 noin miljardi euroa, joka on noin neljännes Suomen matkailun kokonaiskysynnästä.

Kiinalaiset matkailijat kaukana Lapin matkailun kärkipaikasta

Kiinalaisen verkkokaupan jättiläisen Alibaban julistettua tuovansa Lappiin tytäryhtiönsä Alitripin kautta 50 000 kiinalaista jo vuoden 2017 aikana on kiinalaisten matkailijoiden ryntäyksestä Lappiin kohistu paljon. Milloin on pelätty kiinalaisten karkottavan muut matkailijat ja milloin taas epäilty palveluinfrastruktuurin ja osaamisen riittävyyttä.

Huoli on toistaiseksi ollut turha, sillä kiinalaisten matkailu on kaikesta huolimatta jäänyt maltilliseksi. Kiinalaisten osuus Lapin kokonaisyöpymisistä jää alle 5 %:iin, eivätkä he 63 700 yöpymisellään yllä viiden eniten Lapissa yöpyvän kansallisuuden joukkoon. Ihan lähivuosina kiinalaiset tuskin vielä Lapin maastoja kansoittavat kovin huolestuttavissa määrin.

Yöpymistilaston kärkipaikkaa pitävät britit (274 000 yöpymisvuorokautta), toisena ovat saksalaiset (162 000 yöpymisvuorokautta), kolmantena ranskalaiset (141 000 yöpymisvuorokautta), seuraavana listalla ovat alankomaalaiset (83 000 yöpymisvuorokautta) ja norjalaiset (68 700 yöpymisvuorokautta). Takavuosien suuri matkailijaryhmä venäläiset jäi vuonna 2017 reiluun 56 000 yöpymisvuorokauteen.

Kiinalaismatkailijoiden määrä Lapissa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 80 %, ja kiinalaiset ovatkin nopeimmin kasvava yksittäinen matkailijaryhmä. Kasvu on kuitenkin hidastunut vuoteen 2016 verrattuna, jolloin kiinalaisten määrä tuplaantui. Lukumääräisesti britit päihittävät kiinalaiset kuitenkin tässäkin kategoriassa: 41 386 uutta yöpymisvuorokautta verrattuna kiinalaisten 28 722 uuteen yöpymisvuorokauteen. Kiinalaisten kanssa lähes yhtä paljon kasvoivat saksalaisten yöpymiset, joita kertyi lähes 25 000 vuotta 2016 enemmän.

Muita nopeasti kasvavia markkinoita ovat mm. Australia (59 %), Alankomaat (41 %), Singapore (22 %) ja Italia (21 %).

Majoituskapasiteettia on, mutta talvisesonki on täynnä

Lapin virallinen ja epävirallinen majoituskapasiteetti yhteenlaskettuna on yli 100 000 petipaikkaa. Tilaa kasvulle on siis nykyiselläkin majoitustarjonnalla. Lapin matkailu on kuitenkin edelleen vahvasti sesonkiluontoista, ja huippusesonki joulukuusta maaliskuulle on kovan kasvun ansiosta käytännössä täynnä. Seuraava sesonki on jo paikoin myyty, joten etenkin hotellimajoituksen löytäminen voi isommille ryhmille huippusesongilla olla kiven takana.

Kohti vakaata kestävää kasvua

Lapin matkailubisnes on kestävällä pohjalla. Vaikka toimiala on suhdanneherkkä, monipuolisten markkinoiden ansiosta uudet kasvavat markkinat paikkaavat mahdollisesti hiipuvan markkinan kysyntää. Kannattavuuden ja kestävän kasvun turvaamiseksi on Lapin kesän ja hiljaisempien aikojen kysynnän kasvattaminen kriittistä.

Tässä voimme onnistua vain yhdessä. Jollei kohdetta tunneta, ei sinne myöskään haluta ja jollei sinne haluta, ei sinne myöskään lentolippua osteta.

Lisätietoa Lapin matkailusta

 

* Matkailun kasvua mitataan tavallisimmin rekisteröityneiden yöpymisten määrällä. Tällä tarkoitetaan virallisissa, kaupallisissa majoitusliikkeissä yöpyneiden henkilöiden määrää. Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät mm. yksityisiltä vuokratut asunnot, kuten esimerkiksi Airbnb-majoitus ja mökit. Lapin liiton arvion mukaan Lapissa on vähintään yhtä paljon epävirallista kuin virallista majoitustarjontaa.