Sanna Tarssanen

Lapin vetovoima ei synny, se luodaan

Koronapandemia on laittanut kapulat kasvun rattaisiin ja maailma on muuttunut tavoilla, joiden vaikutuksia voimme vain arvailla. Kun yhtälöön lisätään Lapin ikääntyvä väestö ja pienenevät ikäluokat, on selvää, että talouden näkymät ovat todella haastavia. Nyt jos koskaan tarvitsemme matkailijoita, osaajia investointeja ja pääomia muualta. Näistä kaikista kilpailemme globaalisti muiden alueiden kanssa eikä kisa ole helppo.

Osaajille on Lappia parempia uranäkymiä tarjolla lähes kaikissa isommissa kaupungeissa. Myös bisneksen tuotto-odotukset pesevät Lapin luvut lähes kaikilla toimialoilla. Faktojen valossa harvan kannattaa muuttaa Lappiin, sillä muualla on helpompi ansaita elantonsa. Väljää maaseutua hyvillä palveluilla löytyy lähempääkin kasvukeskuksia. Ja onneksi Lapissa voi aina lomailla.

Tiukka tilanne haastaa myös kuntien ja kaupunkien elinvoimapolitiikan uudella tavalla. Perinteisillä keinoilla, kuten edunvalvonnalla, infran ja palvelujen kehittämisellä tai yrityksiä tukemalla kelkka ei yksinkertaisesti käänny. Niillä ei muuteta suhdanteita, suuren yleisön mielikuvia tai luoda uutta, merkittävää kiinnostusta ja kysyntää aluetta kohtaan. Markkinoinnilla se on mahdollista tehdä.

Markkinoinnilla luodaan kiinnostusta ja kysyntää

Tunne ja tarve tulee aina ennen faktoja. Markkinointi synnyttää tarpeita ja vaikuttaa mielikuviini. Kun menestyksen faktat eivät ole samalla tasolla kuin maailman metropoleissa, kaikkien tuntemissa lomakohteissa tai edes Vantaalla, on markkinointi kuntien elinvoiman tärkein työkalu.

Brändimarkkinoinnilla luodaan kiinnostusta ja kysyntää. Se on laajan tavoittavuuden markkinointiviestintää, jolla pyritään luomaan positiivista tunnesidettä alueeseen. Se voi olla esimerkiksi elokuvia, bränditekoja tai erilaisia kampanjoita. Markkinoinnin täytyy olla jatkuvaa, johdonmukaista ja monikanavaista. Olennaista on, että kohderyhmämme kohtaa viestin niin monta kertaa, että sillä on vaikutusta heidän ajatteluunsa. Taktisen markkinoinnin toimenpiteillä tätä kysyntää kotiutetaan konkreettisiin myyntiin, rekrytointiin tai investointiin johtavilla toimenpiteillä, esimerkiksi messuilla, verkkokaupoissa ja asuntoesittelyissä. Taktista markkinointia toteuttavat myös yritykset, oppilaitokset ja yksittäiset kunnat. Lapin brändimarkkinointi kannattaa tehdä yhdessä.

Strateginen investointi

Markkinointi on aina strateginen investointi ja resurssipeliä.  Mitä enemmän kohderyhmään kuuluvia tavoitamme ja mitä useammin viestimme kohdataan, sitä isompaa kysyntää ja kiinnostutusta luomme. Peukalosääntö on, että taho, joka saa markkinoilla suurimman äänitilan (share of voice) saa myös suurimman markkinaosuuden. Mikäli äänitila pienenee, pienenee myös markkinaosuus. Uutta osuutta hamuttaessa kannattaa pöytään lyödä kilpailijoita enemmän euroja.

Yksikään silmäpari tai näyttökerta ei ole ilmainen, niistä maksetaan Googlelle, Facebookille tai vähintäänkin taitavalle sisällöntuottajalle. Kaikki tämä pätee myös muuttajiin ja alueelle sijoittuviin yrityksiin ja Lappi on haastajabrändi. Erityisesti osaaja- ja bisnesmarkkinoinnissa kiinnostavampi tarjonta ja isommat markkinointiresurssit löytyvät jo Oulun korkeudelta ja globaalissa kisassa vastassa on paljon muitakin. Kilpailijat satsaavat matkailumarkkinointiin miljoonia, sillä nyt ensimmäisistä maksavista asiakkaista kilpaillaan kirjaimellisesti veitsi kurkulla. Taitava brändin rakentaminen ja riittävästi resursoitu brändimarkkinointi on meille elinehto, eikä yksikään Lapin kunnista tai kaupungeista voi onnistua yksin. Mutta yhdessä sen sijaan voimme.

Markkinointi on maakunnan tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja, joka jo tehdyn työn ansiosta palautuu korkoineen reilussa vuodessa.  Olettehan mukana?

On meillä vaihtoehtokin, se on nostaa kädet, antaa suhdanteiden viedä.