Matti Nojonen
Kirjoittaja toimii Lapin yliopistossa Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professorina.

Silkkitieinvestoinnit – mahdollisuudet ja riskit

Lappi kaipaa investointeja. Katseet ovat kääntyneet Kiinaan. Pekingin lanseeraama ”One Belt, One Road Initiative” (BRI), ns. silkkitiehanke, ohjaa valtavia määriä kiinalaisia investointeja maailmalle. Siihen liitetään usein myös Pekingin Arktinen strategia.  Vaikuttaa, että tupamme ovat täyttyneet Juhani Ahon luoman Uhtuan Shemeikan kaltaisista paikallisista ja kiinalaisista myyntimiehistä, jotka silmät kiiluen myyvät silkkiä ja satiinia kyliemme päättäjille. On aika tarkastella tosiasioita.

BRI – mitä se on ja ei ole

Suomalaisessa keskustelussa BRI hanke on koordinoitu Kiinan keskushallinnon hanke. On huomioitava, että BRI hankkeella ei ole julkistettua strategiaa tai toimintaa ohjaavaa katto- tai muutakaan organisaatioita. Toisin sanoen, kansainvälistyvät kiinalaiset yritykset eivät läpikäy mitään byrokraattista prosessia, joka antaisi hankkeille virallisen BRI statuksen ja leimat. Vuoden 2016 lopulla Kiina rajoitti ulospäin suuntautuvan pääoman kriteereitä tukien BRI hankkeiksi julistautuneiden hankkeiden lupamenettelyjä.

Näiden toimenpiteiden seurauksena kansainvälistyvät yritykset kaikilla mahdollisilla tasoilla julistautuivat BRI hankkeiksi synnyttäen hankkeita kaikille mahdollisille maantieteellisille alueille. Voidaankin puhua BRI-ryntäyksestä, joka on saanut globaalit mittakaavat. Käytännön toimijoiden onkin huomioitava, että mikä tahansa toimija voi julistautua BRI-hankkeeksi ja tuottaa myyntiargumenttinsa tueksi omia silkkitie-kartastoja. Karttoja onkin tuotettu sadoittain samalla, kun ei ole olemassa yhtä virallista karttaa.  Lapin kannalta on oleellista huomioida, että sama rakenteellinen ja poliittis-organisatorinen epämääräisyys koskee myös ns. Kiinan Arktista strategiaa.

Jos lappilaiset toimijat muistavat ja hyväksyvät seuraavat tosiasiat; vakuuttelusta huolimatta heidän neuvottelukumppaninsa ei ole osa BRI-strategiaa; heitä ei ole valittu osaksi BRI-toimijoiden valikoitua joukkoa (sitä ei olemassa); hankkeella ei ole keskushallinnon siunausta tai hanke ei saa poliittista tukea keskushallinnolta, niin lappilaiset voivat edetä hankkeen kanssa. Yksinkertaisin tapa selvittää BRI-kytkökset on pyytää kiinalaiselta osapuolelta keskushallinnon virallisilla BRI-leimoilla varustetut todistukset ja kysyä missä kyseinen koordinoiva organisaatio sijaitsee. Toki kiinalaiset voivat kokea tällaisen kyselyn ongelmalliseksi.

Rakenteellisesta puutteesta huolimatta BRI on vakavasti otettava hanke, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. BRI-hankkeiksi julistautuneet projektit voivat luoda mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille sekä onnistuessaan ne luovat uuden kiinalaisvetoisen globaalin infrastruktuurin, jolla on myös turvallisuusarkkitehtuuriset ulottuvuudet.

Kiina tulee; halusimme sitä tai emme, ja investointeja tarvitsemme. Rehellisten kauppamiesten tai Shemeikankin kanssa voi tehdä kauppoja, mutta kotiläksyt kuntoon, taskuun hyppysellinen suolaa ja reppuun reippaasti kärsivällisyyttä. BRI:n kohdalla kaikki on mahdollista, mutta kaikki ei välttämättä ole sitä miltä se näyttää. Sen kanssa meidän on opittava elämään.