Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen Fintrade-Mercer Groupista on yli 30 vuoden ajan Kiinassa eri yritysten toimintoja käynnistänyt ja johtanut legendaarinen liikejuristi. Jari kuuluu johtaviin Kiinan kaupan asiantuntijoihin, ja on ollut toteuttamassa yli 250 erikokoista investointihanketta Kiinaan. Hän toimii myös varapuheenjohtajana China Foreign Investment Committee’ssa. Fintrade-Mercer Groupin toimitusjohtajuuden lisäksi Jarilla on lukuisia hallitusjäsenyyksiä Kiinassa ja Hongkongissa, joka on hänen vakituinen asuinpaikkansa.

Verotuksen haasteet Kiinassa – yrityksiltä vaaditaan asianmukaista suunnittelua

Jatkuvassa muutoksessa oleva yrityslainsäädäntö ja verotus tekevät Kiinasta maailman mittakaavassa yhden haastavimmista markkinoista ulkomaisille investoinneille.

Tämän päivän olosuhteet eivät välttämättä ole voimassa enää huomenna ja siksi jokaisen yrityksen on välttämättä tutkittava tarkoin ja punnittava huolella ja suunniteltava etukäteen liiketoiminnan mallinsa, investointimenettelynsä ja mahdolliset veroseuraamukset, tullauksen ja arvonlisäverotuksen vaikutukset sekä miten niitä parhaiten voidaan hyödyntää. Lisäksi liiketoiminnan sekä Kiinasta tapahtuvan viennin logistiikka- ja arvonlisämenettelyt on organisoitava optimaalisimmalla tavalla.

Lisäksi Kiinan liiketoiminnassa on lukuisia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä, jotka on tunnettava ennen sitoutumista peruuttamattomiin sopimuksiin. Huolella tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Pahimmillaan huolimaton suunnittelu voi tuhota yrityksen Kiinan liiketoiminnan ja siihen tehdyt investoinnit kokonaan.

Liiketoiminnan rakenteen vaikutus verotukseen Kiinassa

Kiinassa ulkomaiset yritykset maksavat veroja ja sen luonteisia maksuja huomattavasti enemmän kuin paikalliset yritykset, vaikka keskushallinnon mukaan myös näitä Kiinaan suuntautuneita investointeja tulisi kohdella tasapuolisesti. Näistä syistä verotuksen suunnittelu on erittäin tärkeää kaikille ulkomaisille Kiinaan investoiville yrityksille.

On tärkeää huomata, että jos yhdistetään monenlaisia yritystoimintoja yhteen ja samaan liiketoiminnalliseen yksikköön Kiinassa, sillä on merkittäviä veroseuraamuksia ja ongelmia. Kiinaan investoitaessa liiketoiminnan rakenteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Perustamalla riittävän monta erilaista laillista liiketoiminnallista yksikköä voidaan optimoida verotuksen suunnittelu.

On paikallaan mukauttaa ja hajauttaa liiketoiminta monimuotoiseen rakenteeseen, jossa yrityksiä perustetaan erilaisten liiketoiminnallisiin tarpeisiin, eikä vain yhdelle maantieteelliselle alueelle ja silti pitää Kiinan ja Aasian liiketoimintamalli yksinkertaisena ja kustannustehokkaana.

Lisäksi erityisesti on huomioitava Kiinan lakisääteisten ja verotukseen liittyvien vaatimusten noudattamisvelvoitteet, jotta ulkomainen yritys voi huoletta harjoittaa liiketoimintaa Kiinan verotussääntelyn puitteissa.

Omaehtoinen ennakkotarkastus

Lainmukaisuuden valvonta ja sen asianmukainen tarkastus, ennakolta tehtävä auditointi ja sisäinen tarkastus auttavat ehkäisemään mahdollista sääntöjen noudattamatta jättämistä, epäkelpoa johtamista, virheellistä kirjanpitoa, yrityksen sisäisiä petoksia ja vastaavia väärinkäytöksiä. Tämänkaltaisia ongelmia etukäteen tehtävän auditoinnin avulla pystytään välttämään ennen varsinaista vuosittaista virallista auditointia ja verotukseen liittyviä määräaikoja.

Supervisor-valvojan tekemät huolelliset ja puolueettomat etukäteistarkastukset ja niiden johdosta toteutettavat yrityksen sisäiset toimenpiteet antavat yritykselle aikaa havaittujen virheiden korjaamiseen ja välttämään petoksia sekä verotukseen liittyviä riskejä ja epäselvyyksiä. Näin turvataan se, että yrityksen toiminta on Kiinan lain ja hallinnollisten säädösten mukaista.

Lopuksi, liiketoiminnan rakenteen asianmukainen suunnittelu on tehtävä verotuksellisten, rahoitukseen ja käytännön operaatioihin liittyvien seikkojen vuoksi. Ulkomaisten yritysten pitäisi harkita laaja-alaisesti useiden liiketoimintayksiköiden perustamista Kiinaan, jolloin Hongkongiin perustettaisiin holding-yhtiö tai vastaava liiketoimintayksikkö, joka voisi tehokkaasti hyödyntää paikallisia verotuksellisia ja muita yritysetuisuuksia. Yhdistettynä siihen, että Kiinassa on useita liiketoimintayksiköitä ja Hongkongissa omansa, voidaan maksimoida liiketoiminnan potentiaali, verosuunnittelu ja rahoitukselliset näkökohdat, niin että globaalilla tasolla yrityksen verokuorma vähenee, kannattavuus paranee ja riskit pienenevät.