Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen Fintrade-Mercer Groupista on yli 30 vuoden ajan Kiinassa eri yritysten toimintoja käynnistänyt ja johtanut legendaarinen liikejuristi. Jari kuuluu johtaviin Kiinan kaupan asiantuntijoihin, ja on ollut toteuttamassa yli 250 erikokoista investointihanketta Kiinaan. Hän toimii myös varapuheenjohtajana China Foreign Investment Committee’ssa. Fintrade-Mercer Groupin toimitusjohtajuuden lisäksi Jarilla on lukuisia hallitusjäsenyyksiä Kiinassa ja Hongkongissa, joka on hänen vakituinen asuinpaikkansa.

IPR-oikeuksien ja patenttien tilanne Kiinassa?

Kiinalla on maine markkinana, jossa omien liikesalaisuuksien suojaaminen on haastavaa, mutta tilanne on osin muuttunut viime vuosien aikana Kiinan itsensä pyrkiessä yhä vahvemmin innovaatioita tuottavaksi maaksi.

Patenttien, tavaramerkkien ja liikesalaisuuksien suojaaminen Kiinassa on yhä haasteellista, mutta Hyvällä IPR-strategian suunnittelulla haastavat tilanteet saa voitettua. Patentteja ja mallioikeuksia koskevia lakeja on jatkuvasti tarkastettu, jotta IP-suojausjärjestelmä olisi paremmin linjassa länsimaisen järjestelmän kanssa.

Viimeisin tarkistus on 1.4.2017 voimaan tulleet suuntaviivat, joilla on käänteentekevä merkitys palvelu- ja ohjelmistoinnovaatioiden suojaamisessa. Tämän muutoksen avulla Kiina kannustaa yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja kehitykseen.

Kiinan IP-valvontajärjestelmä toimii nykyisin huomattavasti paremmin kuin aikoinaan.

Silti useat yritykset kärsivät yhä yllättävistä patenttien, tavaramerkkien ja muiden IPR-oikeuksien loukkauksista lähes välittömästi Kiinaan saavuttuaan. Tällöin viimeistään tekijänoikeussuojauksien tärkeys huomataan ja Kiinan First-to-File -periaate tulee käytännössä tutuksi.

On tärkeää rekisteröidä ensimmäisenä omat mallioikeudet, hyödyllisyysmallit, patentit ja muut kriittiset IPR-oikeudet Kiinan markkinoille, jotta niitä pystyy parhaiten puolustamaan.

Erityisesti Kiinassa alihankintaa teettävien yritysten on oltava tarkkana siitä, ettei omia tekijänoikeuksia loukata. Sinisilmäinen ei saa olla etenkään teknisen osaamisen luovuttamisessa. Samoin Kiinaan jo myyvän tai myyntiä aloittelevan yrityksen on tärkeää harkita, kuinka välttää yrityksen ydinosaamisen ja esim. mallioikeuksien liukuminen vääriin käsiin. Kiinassa myös väärennökset ja plagiointi kehittyvät, ei ainoastaan mahdollisuudet taistella niitä vastaan.

IPR-oikeuksien suojaamiseksi Kiinassa on tehtävissä paljon, kun vain tietää oikeat tavat ja keinot.