Tutkimustulos: Koskematon luonto ja luonnonilmiöt kiinnostavat Lapissa eniten

Tuore Keski-Euroopassa toteutettu markkinatutkimus paljastaa, että Lapin kesässä ja lumettomassa ajassa on talven veroinen bisnespotentiaali. Luonto ja luonnonilmiöt kiinnostavat, mutta Lappia ei vielä tunneta riittävästi.

House of Laplandin toteuttaman tuoreen kansainvälisen matkailun markkina- ja kuluttajatutkimuksen mukaan erityinen mahdollisuus piilee lumettoman ajan matkailussa. Kiinnostus Lapin lumetonta aikaa kohtaan on tutkimuksen mukaan yhtä suurta kuin talveakin kohtaan. Löydös on merkittävä, sillä tällä hetkellä kansainvälisen matkailun painopiste on talvisesongilla. Noin 80 % kansainvälisen matkailun yöpymisistä toteutuu välillä marraskuu-huhtikuu. Tutkimus toteutettiin Iso-Britannian, Saksan ja Ranskan markkinoilla.

Touko – lokakuussa ja erityisesti Lapin kesässä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Erityisesti omatoimimatkailijoiden keskuudessa kiinnostus lumetonta aikaa on jopa talvea suurempaa. Heistä tutkimukseen osallistuneista oli 70 %. Kesäaika on myös otollista aikaa pidemmille viipymille, joilla on suora, myönteinen vaikutus muun muassa matkailun kestävyyteen.

Tutkimuksen mukaan Lapissa kiinnostavat eniten koskematon luonto ja luonnonilmiöt, kuten revontulet, keskiyön aurinko sekä hiljaisuus ja rauhallisuus. Myös kansallispuistot vetävät puoleensa. Ne ovat kansainvälisesti takuu merkittävästä luontokohteesta. Lumettoman ajan vetovoima ei perustu pelkästään luonto- ja elämysaktiviteetteihin. Noin puolet matkailijoista ovat kiinnostuneita nauttimaan ja kokemaan Lapin kesän oleillen ja nautiskellen.

Kilpailu markkinoilla on kovaa, kasvu edellyttää markkinointi-investointeja

Lappi kilpailee matkakohteena kaikkien maailman luontokohteiden kanssa. Tutkimuksen osallistuneiden vastuksissa korostuivat tutut lähialueet, kuten Itävalta, Italia, Espanja ja Irlanti, mutta myös vetovoimaiset kaukokohteet; Afrikka, Kanada ja Uusi-Seelanti. Suomi ja Lappi nousevat päällimmäisenä mieleen hyvin harvalle, noin 2 %:lle vastaajista.  Islanti erottuu vastauksissa uniikkina, Uusi-Seelanti unohtumattomana ja Alpit hyvällä hinta-laatusuhteella, mutta Lapilla ole ison matkailijaryhmän mielissä merkittäviä erottuvuustekijöitä. Tämä on selkeä haaste.

Lappi on myös matkakohteena vielä edelleen verrattain tuntematon. 48 % vastaajista kertoo matkan harkinnan esteenä olevan heikko tuntemus siitä, mitä Lapilla on matkakohteena tarjota. Lapilla on kuitenkin hyvä asema luonto- ja ulkoilmamatkailun markkinalla. Lapilla on tutkimuksen mukaan sen markkinaosuutta suurempi vetovoima ja ainoastaan hyvin vähän riskialtista menetettävää markkinaosuutta.

Tutkimus toteutettiin 28.9.-10.10.2020 aikana. Tutkimus tehtiin verkkokyselynä Kantarin kuluttajapaneelista. Kyselyssä selvitettiin ulkomaille matkailevien suosituimpia lomatyyppejä, kilpailukenttää, matkustamisen motiiveja sekä Lapin tunnettuutta ja vetovoimaa, sekä Lappiin liitettäviä mielikuvia. Kyselyyn vastasi noin 6000 henkilöä.

Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua tarkemmin tästä:
Matkailun markkina- ja kuluttajatutkimus

 

Lisätiedot:

Veli-Pekka Ojamaa, markkinointipäällikkö
House of Lapland
veli-pekka.ojamaa@houseoflapland.fi
0400 586073

Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja
House of Lapland
sanna.tarssanen@houseoflapland.fi
040 861 1149

 

Tutkimus toteutettiin osana Sound of Lapland -hanketta (EAKR). Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-31.5.2021.