Metsästystä Lapissa
Kuvaaja: Olli Autonen | Lapin materiaalipankki

Lappi on metsästäjän paratiisi

Lappi tarjoaa verrattoman laajat ja monipuoliset maastot metsästykseen. Kokosimme riista-asiantuntijan avulla kuusi vinkkiä metsästysharrastuksen aloittamiseen.

Metsästys on monelle lappilaiselle harrastus tai jopa elämäntapa. Lapin laajat selkoset ja monipuoliset maastot tarjoavat mahdollisuuden upeille jahtiseikkailuille – olipa kiinnostuksen kohteena sitten hirvijahti talousmetsässä, sorsapassi jokitörmällä, metson naakiminen huurrekuusikossa tai riekonpyynti lumisilla tuntureilla.

– Vapaa metsästysoikeus kotikunnan valtionmailla on lappilaisille metsästäjille merkittävä etu. Kunnat ovat pinta-alaltaan suuria, minkä ansiosta Lapissa pääsee nauttimaan paljon laajemmista metsästysalueista, kuin kuulumalla useampaan metsästysseuraan etelässä, kuvailee Suomen riistakeskuksen Lapin alueen riistasuunnittelija Eerojuhani Laine.

Hänen mukaan metsästys on harrastuksena säilyttänyt Lapissa asemansa. Metsästyskortteja lunastetaan noin 35 000 kappaletta vuodessa. Miesmetsästäjien määrä on vuosien mittaan hieman vähentynyt, mutta sitä on kompensoinut naismetsästäjien kasvanut joukko.

– Lihanmäärässä ja ajankäytössä mitattuna Lapissa metsästetään eniten hirveä. Moni harrastaa useampaa metsästysmuotoa ja toiset keskittyvät vain tiettyyn lajiin, kuten kanalinnunpyyntiin. Metsästysharrastus aloitetaan usein pienriistan metsästyksellä, koska sen pariin on helpompaa päästä.

1. Suorita metsästäjätutkinto

Jotta voi lunastaa metsästyskortin ja harrastaa metsästystä, tulee suoritettuna olla metsästäjätutkinto.

Metsästäjätutkintoja järjestää riistanhoitoyhdistykset, joita Lapissa on jokaisella kunnalla omansa. Paikallisyhdistykset myös järjestävät metsästäjätutkintoon valmentavia metsästyskursseja, joilla paneudutaan oppimateriaalina toimivaan Metsästäjän oppaaseen. Kurssi on vapaaehtoinen, ja metsästäjäkokeen voi suorittaa myös omatoimisella opiskelulla sähköisen tai painetun oppimateriaalin avulla.

Riistakeskuksen verkkosivuilla voi hakea, milloin kotikunnan alueella järjestetään metsästäjätutkintoja ja siihen valmentavia metsästyskursseja.

2. Hanki aseen hallussapitolupa

Aseen hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavissa lupa-asioissa asioidaan paikallisen poliisilaitoksen kanssa. Ennen ampuma-aseen ostoa tarvitaan hankkimislupa, jota hakiessa on pystyttävä osoittamaan aseelle tarve – metsästysharrastus osoitetaan metsästyskortilla.

15 vuotta täyttänyt voi hakea vanhempien suostumuksella aseelle rinnakkaislupaa, joka oikeuttaa käyttämään toisen omistamaa asetta.

Se, millaisen aseen metsästykseen tarvitsee, riippuu täysin metsästettävästä riistasta ja harrastustavasta. Pienriistan pyytäjä käyttää tavallisesti haulikkoa tai pienikaliiberista kivääriä, kun taas hirven ja muun suurriistan metsästykseen käytetään yleensä vain kivääriä. Lisäksi hirveä, karhua tai peuroja metsästävällä tulee olla suoritettuna ampumakoe.

3. Selvitä, missä saat metsästää

Metsästyslaissa säädetyn vapaan metsästysoikeuden ansiosta Lapissa asuva saa metsästää kotikuntansa alueella olevilla valtion mailla ilmaiseksi. Oikeus metsästää koskee kaikkea riistaa, mutta esimerkiksi pyyntiluvan alaisen hirven metsästyksen edellytyksenä on pyyntiluvan hakeneeseen metsästysseuraan tai –seurueeseen kuuluminen.

Metsästysoikeuden voi saada myös ostamalla luvan valtion metsästysmaille Metsähallitukselta. Lupakiintiöt vaihtelevat alueittain ja vuosittain, ja niiden määrä riippuu muun muassa riistakantojen tiheydestä.

Metsästysoikeus on sidottu maanomistusoikeuteen, joten metsästää voi myös yksityisen maanomistajan luvalla, mikäli maita ei ole vuokrattu metsästysseuran käyttöön. Yleisin tapa päästä metsästämään yksityisillä mailla on liittyminen metsästysseuraan. Jotkut seurat ja yhteismetsät myyvät myös päiväkohtaisia vieraslupia pienriistajahtiin.

4. Harjoittele aseen käyttöä ja opi kokeneemmilta

Ampuma-aseen turvallinen ja hallittu käyttö on olennainen osa metsästystä – väärinkäytettynä ase voi olla hengenvaarallinen. Oman aseen käyttöä on harjoiteltava riittävästi, jotta sen käsittely sujuisi metsästyksen yhteydessä turvallisesti.

Paras tapa harjoitella aseen käsittelyä on mennä ampumaradalle, missä ammuntaa voi harjoitella aiheuttamatta vaaraa ympäristölle. Haulikolla voi harjoitella savikiekkoja ampumalla ja kiväärillä osumista paikallaan olevaan tai liikkuvaan maaliin. Ampumaradat ovat  yleensä paikallisten metsästys- tai ampumaseurojen hallinnassa.

Tarkka riistalaukaus on osa eettisestä metsästämistä ja riistan on kuoltava ilman ylimääräistä tuskaa.

Metsästystä oppii parhaiten metsästämällä ja etenkin kokeneempien metsästäjien seurassa. Metsästykseen liittyy lukemattomia huomioitavia asioita, jotka vaihtelevat metsästettävän lajin ja ympäristön mukaan.

Riistainfo.fi-sivustolle on koottu runsaasti vinkkejä metsästykseen, saaliin käsittelyyn ja ampumaharjoitteluun.

5. Kunnioita saalista

Riista on puhdasta ja monella mittarilla eettisesti kestävää ravintoa. Jotta eräksi saatu saalis pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin, on oikeaoppinen saaliin käsittely tärkeää.

Suurriistan nylkeminen tai linnun kyniminen ei ole sen vaikeampaa kuin kalanperkuu, kun oikeita työtapoja harjoittelee kokeneempien opissa tai hakee netistä ohjeita.

Saaliiksi saadusta riistasta valmistuu herkullista ruokaa, jota kelpaa tarjota vaikkapa muiden metsän raaka-aineiden, kuten sienien ja marjojen kera. Perheelle tai ystäville tarjotun illallisen arvo nousee, kun aterian maustaa tarinalla metsästysreissulta, jolta pataan päätynyt saalis saatiin.

Netti on pullollaan mainioita riistaruokaohjeita ja kokeileva kotikokki voi keksiä myös uusia helmiä resepteiksi.

6. Nauti kokonaisvaltaisesta luontoelämyksestä

Itse metsästystapahtuma on lopulta hyvin pieni osa harrastusta. Kyse on kokonaisvaltaisesta elämyksestä, joka pitää sisällään muun muassa fyysistä liikuntaa, luonnontuntemusta, erätaitojen kehittämistä ja henkistä hyvinvointia.

Metsästys tarjoaa mainion, elämän mittaisen opintojakson eläinten tapojen ja niiden elinympäristöstä oppimiseen.

Monelle metsästysharrastus syventyy ajan myötä jahtikauden yli ulottuvaksi, ympärivuotiseksi toiminnaksi. Pesäpönttöjen ripustaminen, sorsien ruokinta ja hirvien nuolukivien vieminen metsään ovat esimerkkejä riistanhoitotyötä, jolla edistetään riistan hyvinvointia.

Useissa metsästysmuodoissa koira on verraton harrastuskaveri. Oli kyseessä sitten ajava jäniskoira, seisova lintukoira tai haukkuva hirvikoira, tulee monelle metsästys- ja koiraharrastuksesta pysyvä elämäntapa.