Juha Alhainen Rovaniemi
Kuvaaja: Petri Teppo | Studio Artica

Millaisia uramahdollisuuksia Lapissa on?

Mitä Lappi tarjoaa ammatillisesti?

Kysyimme kahdelta eri alan ammattilaiselta, millaisia uramahdollisuuksia heidän näkökulmastaan Lappi tarjoaa osaaville tekijöille.

Juha Alhainen, Granlund Rovaniemi Oy

“Olen kotoisin Tampereelta, ja muutimme Rovaniemelle vuonna 2011. Toimin aiemmin yrittäjänä ja nyt yritysfuusion johdosta sähköosaston päällikönä ja varatoimitusjohtajana Granlund Rovaniemi Oy:ssa.

Töihini kuuluu laaja-alaiset sähköalan asiantuntijatehtävät, kuten sähköasennusten valvonta, sähkösuunnittelun projektien johtaminen, sähköpalojen tutkinta ja sähköön liittyvien ongelmien selvittäminen. Toimin myös esimiehenä omalle tiimillemme, johon kuuluu neljä vakituista työntekijää. Viides aloitti kesäkuussa.

Tampereella vastasin muun muassa teräs- ja sähköverkkoteollisuuteen liittyvien sähköjärjestelmien suunnittelusta ja järjestelmien käyttöönotosta. Muuton jälkeen jatkoin yrityksessä vielä puolitoista vuotta osa-aikaisena projekteissa, kunnes siirryin työnjohtajaksi rovaniemeläiseen sähköurakointiliikkeeseen.

Itselleni suurinta ihmetystä aiheuttanut asia on Etelä-Suomessa vallalla olevat ennakkoluulot osaamisen tasosta pohjoisessa. Asiakkaiden ottaessa yhteyttä, he ovat välillä ihmeissään, että puhelimeen vastaa ihminen Rovaniemeltä. Tähän samaan ennakkoluuloon liittyy myös, että potentiaalisia työntekijöitä on välillä vaikea vakuuttaa kaikista niistä hienoista työmahdollisuuksista, mitä meillä pohjoisessa on tarjota. Meillä on myös teollisuutta, sähköverkkoja ja rakennuskantaa, joiden rakentaminen ja ylläpito työllistää meitä sähköalan osaajiakin.

Sanoisin, että kannattaa hypätä rohkeasti junaan ja tulla käymään paikan päällä. Se on paras tapa tutustua lappilaiseen työkulttuuriin. Moni saattaa yllättyä, kuinka hienoja ura- ja työmahdollisuuksia meillä onkaan luonnon lisäksi. Ja jos vähääkään tykkää luonnossa liikkua, on Lappi ”the place to be”!

Töissä kun töissä on aina välillä kiire, mutta ehkä suurin ero Lapin ja muun Suomen välillä itselleni on asenteissa. Intensiteetti saattaa olla hieman rauhallisempi pohjoisessa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiat hoituisi. Päinvastoin!”

Minna Jokinen, Sodankylän kunnan johtava lääkäri

“Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Kouvolassa, mutta opiskelin lukion jälkeen lääkäriksi Oulussa. Sodankylään muutin 2011 ja nyt toimin Sodankylän johtavana lääkärinä. Palaan äitiyslomalta kesäkuun puolivälissä, mutta koronan takia olin tehnyt töitä äitiyslomallakin kuudesta yhdeksäänkymmeneen tuntiin viikossa.

Päivystysten ja tavallisen vastaanottotyön lisäksi työhöni kuuluu osa terveyskeskuksen henkilöstöhallinnosta, perusterveydenhuollon kehittäminen ja toiminnan valvominen. Erikoistun naistentauteihin ja synnytyksiin, joten vastuullani on ehkäisy- ja äitiysneuvolan pyörittäminen. Olen myös talousvastuussa eli osallistun kunnan talousarvion laatimiseen.

Alunperin tulin Sodankylään suorittamaan viimeistä terveyskeskusharjoittelua ja silloinen johtava lääkäri houkutteli minut tänne töihin opiskelujen jälkeen. Vuonna 2014 sain terveyskeskuslääkärin viran, ja vuosina 2018 ja 2019 työskentelin yhteensä viisi kuukautta johtavan lääkärin sijaisena ennen kuin minut valittiin virkaan elokuussa 2019.

Olen tehnyt koko työurani ajan töitä lähes pelkästään Lapissa, lukuun ottamatta muuttamia yksittäisiä päivystysrupeamia keikkafirmojen kautta Etelä-Suomessa. Täällä ollaan erittäin kehittämismyönteisiä ja kokeilunhaulisia, mikä lisää osaltaan tarjontaa työrintamalla ja työnkuvien monipuolisuutta. Etelässä ehkä pelataan välimatkoja, mutta meillä on täällä erittäin toimivat etäyhteydet ja vertaisverkostot. Täällä myös etenemismahdollisuudet uralla ovat käsittääkseni eri luokkaa verrattuna Etelä-Suomeen.

Kehottaisin vain olemaan rohkea ja ottamaan askeleen tuntemattomaan. Ottakaa reippaasti yhteyttä kiinnostavan paikkakunnan ihmisiin ja tiedustelkaa työmahdollisuuksia. Täällä ihmiset ovat rentoja ja välittömiä, joten itsekin kannattaa olla sellainen. Avoimuus ja maanläheisyys vievät pitkälle.

Lapissa lääkärin työ on erilaista verrattuna muuhun Suomeen. Täällä pitkistä välimatkoista johtuen teemme enemmän perusterveydenhuollon puolella. Lääkärin työkuvakin on erittäin tämän takia erittäin monipuolinen ja vaihteleva eikä yksikään päivä ole edellisen kaltainen.”

Sodankylän kunnan johtava lääkäri Minna Jokinen
Kuvaaja: Minna Jokinen