Havainnekuva Arctic Smart Village

Arctic Smart Village Älykylä – asumisen uusi ratkaisu

ASV Arctic Smart Village Oy:n kehittämä Älykylä® -konsepti on asumisen malli, joka tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon niille, jotka haaveilevat maaseudulle muuttamisesta. Kunnille Älykylä taas on mahdollisuus houkutella uusia asukkaita ja lisätä elinvoimaa. 

Älykylä® on ilmasto-, ympäristö- ja asukasystävällinen asumisen malli, joka hyödyntää jakamistalouden sovelluksia resurssiviisauden kasvattamiseksi. Älykylässä asumiseen liittyviä tekijöitä tarkastellaan eri tulokulmilta siten, että pyritään valitsemaan aina asukkaan elämänlaatua parantavia vaihtoehtoja toteutukseen.

– Osuuskuntatoimintaan perustuva asumisen ratkaisu tarjoaa edullisemman tavan rakentaa koti ja pienentää asumisen kustannuksiaÄlykylässä ei kuitenkaan keskitytä pelkästään asumisen säästöjen löytämiseen, vaan konseptissa haetaan myös yhteisölle tuloja tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia elinvoimaisuuden parantamiseksi ja asumiskustannusten laskemiseksi, kertoo ASV:n toimitusjohtaja Juri Laurila.

Maaseudun elinvoimaisuuden haasteet ovat yhteneväisiä kaikkialla maailmassa. Konseptin tavoitteena on parantaa maaseutukuntien elinvoimaisuutta houkuttelemalla niihin uusia asukkaita. Älykyläkonsepti on herättänyt mediakiinnostusta Suomessa ja ulkomailla jo yrityksen alkumetreiltä lähtien.  

Älykylä tarjoaa kumppanuusmahdollisuuksia 

Kunnat voivat Älykylä® -konseptiasumisen mallilla houkutella uusia asukkaita pienellä riskillä ja tehokkaasti. Laurila kertoo, että ASV keskittyy uusien asukkaiden hankintaan. Yritys ei rakenna, eikä rakennuta mitään, vaan luo toimintaympäristön ja alustavat aluesuunnitelmat asukkaiden hankkimiseksi yhteistyössä kuntien ja muiden asiakkaiden kanssa. 

Kesäkuussa 2019 avattu Älykylä.fi -palveluportaali palvelee kaikkia asiakasryhmiä henkilöasiakkaista yrityksiin. Palvelun kautta voi varata paikan perustettavasta Älykylästä, kilpailuttaa ja osallistua kilpailutuksiin, sekä saada tietoa uusista hankkeista. Kaikille avoin palvelualusta mahdollistaa aina uusimpien innovaatioiden hyödyntämisen rakennushankkeissa.  

Laurilan mukaan yritys tähtää kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja markkinoilla on tunnistettu tähän erittäin hyviä mahdollisuuksia. Toiminnan kasvattamiseksi yritys tarvitsee jatkossa kumppaneita ja pääomaa muun muassa markkinointiin ja viennin valmisteluun, kohdemarkkinoina Eurooppa, Aasia ja Yhdysvallat.  

ASV Arctic Smart Village Oy on vuonna 2017 perustettu start-up yritys, joka tarjoaa asukashankinnan palveluita, elinvoimaisen asuinyhteisön perustamisen konsultointia ja kilpailutuspalveluita. Yrityksen tuote on Älykylä® -konsepti, jota se tarjoaa kunnille asukasmäärän lisäämiseksi.