Tutkimusmatkalle Lapin liike-elämään: Expedition-kampanja ylitti tavoitteensa

Kesän kynnyksellä 2021 käynnistettiin osana Business Lapland -markkinointihanketta uudenlainen elinkeinomarkkinoinnin kampanja Lapland Business Expedition, jolla houkutellaan erityisesti kansainvälisiä liiketoiminnan harjoittajia ja vaikuttajia kiinnostumaan Lapista. Lappi on tuntematon vielä liiketoimintaympäristönä, ja kampanjalla on tavoitteena lähteä haastamaan tätä ja kasvattaa kiinnostusta ja tunnettuutta. Lapissa on yritysmahdollisuuksia monelta eri toimialalta ja uusia yrittäjiä, sijoittajia, omistajia ja bisnesvaikuttajia kaivataan maakuntaan. Lapin yhteinen elinkeinomarkkinointi on osa vetovoimatyötä, joka näkyy pitkällä aikavälillä kasvaneena liiketoimintana ja lisääntyvänä elinvoimana koko Lapissa.

Kampanjan kokonaistavoitteeksi asetettiin 5 miljoonaa kohtaamista, 1,5 miljoonaa tavoitettua kohderyhmäläistä ja 25 000 mainontaan reagointia.

Mitä teimme?

Explore the Wild – Lapland Business Expedition -kampanjan ensimmäinen osa käynnistyi kevän ja kesän vaihteessa 2021. Kampanjaa varten toteutimme videon, jolla puhutellaan kohderyhmää tutustumaan Lapin liiketoimintamahdollisuuksiin ja lähtemään tutkimusmatkalle verkossa. Videolla kolme lappilaista maakunnan bisnesympäristön eri tahoilta houkuttelevat katsojan mukaan matkalle. Video ohjaa House of Laplandin verkkosivuille, jonne luotiin kampanjalle oma laskeutumissivu. Kampanjasivulla voi lukea lisää siitä, millaista Lapissa on tehdä bisnestä.

Koko kampanjan sisältö on luotu myötäillen markkinointibrändiä, jossa Lapin yritysympäristössä korostuvat ainutlaatuiset olosuhteet, luontosuhde, rohkeus, yhteistyö ja käytännöllisyys. Markkinointibrändin jokaista viittä osa-aluetta vastaa yksi lappilainen brändilähettiläs. Lähettiläitä ovat Mika Riipi/Lapin liitto, Ante Aikio/Samiland, Liisa Ansala/Lapin kauppakamari, Aksana Kurola/Yoga Nature ja Henri Toppanen/BRP Finland.

Kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi House of Lapland. Visuaalisen ilmeen kampanjavideolla ja -kuvissa toteutti Flatlight Creative House.

Tulokset

Digitaalinen tutkimusmatka

Kampanja alkoi toukokuussa 2021 ja se toistettiin marras-joulukuussa. Markkinointikanavina olivat LinkedIn ja Twitter. Kampanjan kohderyhmänä oli yrittäjät, omistajat, sijoittajat ja muut liike-elämän vaikuttajat Keski-Euroopassa.

Kampanjasisällöt ovat digitaalisen tutkimusmatkan aikana tavoittaneet yhteensä yli 2,6 miljoonaa kohderyhmäläistä Twitterissä ja LinkedInissä. Kampanjasivulla ja brändiartikkeleissa vierailtiin yhteensä 10 988 kertaa. Sivujen sisältö sitoutti lukijoita hyvin, sillä päästyään verkkosivuille käyttäjä viipyi keskimäärin 2 minuuttia ja 17 sekuntia kampanjasivulla, ja selasi lisäksi keskimäärin 1,55 sivua per vierailu. Myös brändiartikkeleita luettiin keskimäärin kahdesta reiluun kolmeen minuuttiin.

Touko-heinäkuun aikana saimme noin 6,6 miljoonaa kohtaamista Business Laplandin markkinointisisällön kanssa LinkedInissä ja Twitterissä. Sitoutumisia oli sosiaalisen median kanavissa noin 135 000.

Marras-joulukuun kohtaamisia markkinointisisältöjen kanssa tuli noin 2,3 miljoonaa ja mainoksia kommentoitiin, jaettiin, tykättiin tai tallennettiin tai niiden linkkiä klikattiin LinkedInissä ja Twitterissä yhteensä noin 28 500 kertaa, jonka lisäksi markkinointivideota katsottiin kokonaan yli 119 000 kertaa.

Hakuvaihe ja tutkimusmatka Lappiin

Digitaalista tutkimusmatkaa seurasi hakuvaihe tammikuussa 2022 sekä varsinainen tutustumismatka 17.-20.3.2022. Hakuvaiheen tavoitteena oli aktivoida kohdeyleisöä hakemaan tutkimusmatkalle. Kampanjointia toteutettiin LinkedIn ja Twitter -kanavissa Get Wild -kampanjasisällöillä.

Hakuvaiheen kampanjasisällöt saivat 3,9 miljoonaa kohtaamista, ja ne tavoittivat 1,3 miljoonaa henkilöä. Markkinointisisältöihin sitouduttiin noin 67 000 kertaa. Mainoksista klikattiin verkkosivuille 54 000 kertaa ja hakulomaketta katsottiin 133 000 kertaa.

Tutkimusmatkalle haki 65 henkilöä ja heistä matkalle valittiin neljä bisnesvaikuttajaa.

Tutkimusmatkalla tutustuttiin yritysvierailujen ja brändilähettiläiden sekä yrittäjätapaamisten kautta muun muassa Lapissa tehtävään tutkimus- ja kehitystyöhön sekä matkailuun ja kaivostoimintaan.Vieraat pääsivät omakohtaisesti kokemaan erilaisia elämyksiä, ja ottamaan näytteitä. Tutkimusmatkailijoiden antama palaute matkasta oli positiivista, ja he olivat iloisesti yllättyneitä Lapin tarjoamista mahdollisuuksista.

Tutkimusmatkalta jaettiin myös mediatiedote. Sen potentiaalinen tavoittavuus oli 1,1 miljoonaa lukijaa.

Matkadokumentti ja kokemusten jakaminen

Tavoitteenamme oli lisätä Lapin tunnettuutta ja kiinnostusta Lappia kohtaan jakamalla vieraiden matkakokemuksia ja ajatuksia Lapista liiketoiminta-alueena. Toteutimme sisältömarkkinointia LinkedInissä ja Twitterissä huhti-toukokuun aikana 2022 sekä päivitimme Explore the Wild -verkkosivuille kaksi artikkelia sekä dokumenttivideon tutustumismatkalta.

Näyttökertoja sisällöt saivat yli 5 miljoonaa kertaa ja tavoitettuja henkilöitä oli noin 2,5 miljoonaa. Markkinointisisältöihin sitouduttiin noin 17 000 kertaa. Minuutin mittainen videosisältö katsottiin loppuun saakka 127 000 kertaa.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Get Wild – Lapland Expedition -kampanja suoritti tavoitteeseen nähden hyvin. Näyttökertoja ja tavoitettuja henkilöitä tuli huomattavasti tavoitetta enemmän. Kaikkiaan kampanja sai vuoden aikana 16,9 miljoonaa kohtaamista ja tavoitti 6,49 miljoonaa henkilöä.

Kysy lisää: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, 040 861 1149, sanna.tarssanen@houseoflapland.fi

Kampanja toteutettiin osana Business Lapland -markkinointihanketta (EAKR)