Iivari asuminen lapissa
Kuvaaja: Maija-Liisa Juntti

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma on kunnille suunniteltu kokonaisuus, joka yhdistää alueen elinvoiman kehittämisen kannalta keskeiset ohjelmat: Open Arctic-ohjelman, Talent Boost -ohjelman, Kiina-ohjelman ja Vaikuttajafoorumin.

Ohjelmassa mukana olevat kunnat ovat mukana kehittämässä Lapin vetovoimaisuutta ja hyötyvät monipuolisesta aluemarkkinoinnin kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on houkutella alueelle uusia asukkaita, osaajia sekä yrityksiä ja vahvistaa kunnan toimijoiden kilpailukykyä Kiinan markkinoilla. Ohjelmassa mukana olevat kunnat varmistavat myös alueen yritysten mahdollisuuden hyötyä täysipainoisesti ohjelmistamme.

Katso lisää Lapin liiketoimintamahdollisuuksia esittelevältä sivustolta, Open Arctic -palvelusta, muuttajille suunnatusta verkkopalvelusta, Löydä paikkasi Lapista -palvelusta sekä kalenterista.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, sanna.tarssanen@houseoflapland.fi, 040 861 11 49