Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen
Jari Vepsäläinen Fintrade-Mercer Groupista on yli 30 vuoden ajan Kiinassa eri yritysten toimintoja käynnistänyt ja johtanut legendaarinen liikejuristi. Jari kuuluu johtaviin Kiinan kaupan asiantuntijoihin, ja on ollut toteuttamassa yli 250 erikokoista investointihanketta Kiinaan. Hän toimii myös varapuheenjohtajana China Foreign Investment Committee’ssa. Fintrade-Mercer Groupin toimitusjohtajuuden lisäksi Jarilla on lukuisia hallitusjäsenyyksiä Kiinassa ja Hongkongissa, joka on hänen vakituinen asuinpaikkansa.

Kiinalaisten investointien Mahjong -peliä

Kiinan Uuden Silkkitien strategian mukana kiinalaiset investoinnit, tavarat ja palvelut liikkuvat rajojen yli yhä kiihtyvää vauhtia.  Kiinalainen pääoma valtaa nyt maailmaa. Viime aikoina pääomien liike myös Eurooppaan on ollut huikeaa. Kiinalaisten investoinneilla ulkomaisiin kohteisiin haetaan aina strategista lisäarvoa ja kriteerit kiristyvät jatkuvasti.

Tunne kiinalainen tapa toimia

Kiinalainen kulttuuri ja kaupankäynnin tavat eroavat suuresti länsimaisesta. Monet investointineuvottelut ovat Kiinassa kaatuneet jo alkumetreille, kun on oletettu länsimaisten tapojen toimivan universaaleina sääntöinä. Kiinassa kauppaa tehdessä on ensiarvoisen tärkeää tuntea paikallinen kulttuuri ja toimintatavat välttääkseen tulemasta väärinymmärretyksi, mikä voi pahimmillaan johtaa kaupankäyntisuhteen katkeamiseen ja luottamuksen menetykseen.

Kiinalainen sopimuskulttuuri on hyvin erilainen länsimaisiin nähden. Siinä missä sopimuksen allekirjoitus on länsimaissa kaupantekohetken viimeinen vaihe, on se kiinalaisessa kulttuurissa vasta yhteistyön alku. Vahvojen suhteiden ja molemminpuolisen luottamuksen vallitessa kiinalaiset toimivat usein hyvinkin kevyillä sopimuksilla.

Odotukset ennen investointipäätöstä

Investointien ollessa kyseessä, yleiset kansainväliset toimintatavat saattavat yllättää ja aiheuttaa vaikeuksia molemmille osapuolille.

Tuhansia vuosia kauppaa käyneet kiinalaiset odottavat ennen investointipäätöksiä, että yrityksillä ovat resurssit kunnossa, brändistrategia selvillä, kattava osaamispaketti valmiina dokumentoituna ja Kiinan liiketoimia osaava China Desk kotimaassa. Harvoilla näin tosiasiassa on ja Kiinan suunniteltu investointi jää toteutumatta.

Kiinalaiset ovat taitavia diplomaatteja, eivätkä usein ajaudu turhiin konflikteihin, mutta ovat taitavia edistämään omia tarkoitusperiään omien kanavien ja verkostojen kautta. Verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja kiinalaiset ymmärtävät myös sitouttamisen päälle. Kiinan talouden avautuessa yritykset ovat yhä useammin tajunneet, että tarvitsevat maailmalla toimiessaan paikallista osaamista.

Jättimäinen rahoitusvaranto, hidas prosessi

Kiinalaisilla on käytettävissä jättimäinen rahoitusvaranto. Erilaiset yhteistyösopimukset ja partnership dealit kiinalaisten kanssa ovat nykyaikaa.  Ensivaiheessa tulee yrittää saada kiinalaiset investointeineen mukaan yhtiöihin ja seuraavassa vaiheessa laajentaa yhdessä maailmalla ja jopa ehkä myös Kiinaan.

Kiinalaisten investointiprosessit ovat usein turhauttaneet länsimaisia hitaudellaan, joka on johtanut monien diilien kaatumiseen. On kuitenkin huomioitava, että kiinalaiset tekevät huolellisia taustaselvityksiä, ja toiminnan läpinäkyvyys on varsinkin valtio-omisteisissa yhtiöissä ensiarvoisen tärkeää. Kiinalaiset seuraavat aina keskusjohdon strategiaa investoinneissaan, mikä nykyään usein tarkoittaa, että kiinalaiset yhtiöt etsivät sijoituskohteita, joista hyötyvät myös kotimarkkinallaan.

Pelin säännöt on pakko tuntea.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Suomi houkuttelee kiinalaisia investoijia

Katso video, jossa Mika Lintilä kertoo kiinalaisista investoijista.

Open arctic