Kahdeksan syytä tehdä bisnestä Lapissa

Lappi on monipuolinen, kansainvälinen ja kasvava. Vakaa toimintaympäristömme, vahva osaaminen ja hyvät verkostot tukevat liiketoimintaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että bisnestä kannattaa tehdä täällä ja meidän kanssamme!

Hyvä sijainti Euroarktisen alueen keskiössä

Lapin naapureita ovat Ruotsi, Norja ja Venäjä, koko tämän laajan alueen kysyntäpotentiaali on ulottuvilla. Lapissa, sekä lähialueilla Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä on myös merkittävää investointipotentiaalia, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten kumppanuuksien kautta.

Toimivat yhteydet ja infra tukevat liiketoiminnan kehittämistä

Lapissa on viisi lentokenttää, joiden kautta kulkee vuosittain yli 1,3 miljoonaa matkustajaa. Lentoliikenteen viimevuosien vahva kasvu on perustunut matkailukysynnän kasvuun, mutta hyvät yhteydet palvelevat alueen muutakin liiketoimintaa. Lapissa on kaksi vienti- ja tuontisatamaa, Kemin Ajos ja Tornion Röyttä, ja raideverkko verkko yhdistää Lapin kohteet eteläiseen Suomeen. Toteutuessaan Jäämeren ratayhteys nostaisi Lapin tulevaisuudessa logistisesti merkittävään asemaan pohjoisen meriliikenteen sekä tulevan Suomenlahden tunnelin myötä myös Keski-Europan markkinoiden risteykseen.

Lapissa, kuten Suomessa yleensäkin voi luottaa, että kaikki toimii. Sähkönjakelu on luotettavaa ja energian hinta siirtokuluineen on Euroopan tasolla varsin kilpailukykyinen. Lapissa datayhteydet ovat vuosien kuluessa selkeästi kehittyneet, tällä hetkellä Lapissa nopean kiinteän laajakaistan saatavuus on samalla tasolla kuin Suomessa yleisesti. Valokuituverkko myös laajenee koko ajan.

Lappi on aidosti kansainvälinen

Lapin osuus koko Suomen tavaraviennistä on yli 7%, tuossa luvussa ei siis ole vielä mukana esimerkiksi kansainvälinen matkailu, mikä on mitä suurimmassa määrin vientikauppaa. Lappi onkin Suomen kansainvälisen matkailun veturi yhdessä Helsingin kanssa. Kolmen valtakunnan rajanaapurina Lapilla on pitkät perinteet ja vahva osaaminen Barentsin alueen verkostoissa.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että kansainvälisten toimijoiden ja investoreiden kiinnostus pohjoista kohtaan on vahvassa nousussa. Myös kansainvälinen media sekä elokuva- ja televisiotuotannot ovat löytäneet Lapin, kansainvälisesti Lappi näyttäytyy trendikkäänä ja kiinnostavana kohteena.

Luonnonvarat maailman huippuluokkaa

Lapissa on metsämaata noin 5 miljoonaa hehtaaria, josta suuri osa on käytettävissä puuntuotantoon ja sitä kautta esimerkiksi biotalouden toimintaan. Puuston vuotuinen kasvu ylittää merkittävällä tavalla nykyiset hakkuumäärät ja muun poistuman, ilmastomuutoksen myötä puuvarojen on ennustettu kasvavan edelleen etenkin Pohjois-Suomessa.

Lapin kallioperässä on mahdollisuuksia useiden metallien ja mineraalien taloudelliselle hyödyntämiselle, vahvoja esiintymiä on muun muassa kullan, kuparin, kromin, nikkelin ja raudan osalta. Lapin olemassa olevat kaivokset laajentavat toimintaansa, uusien hankkeiden osalta tehdään selvityksiä ja akkumineraalien esiintymisalueita tutkitaan parhaillaan.

Kasvua monella toimialalla

Lapissa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut useita vuosia teollisuuden ollessa merkittävin toimiala. Viime vuosina vahvimpia liikevaihdon kasvulukuja on kirjattu rakentamisessa, matkailualalla sekä logistiikassa.

Kaivostoiminnan alihankintamahdollisuudet ovat erittäin merkittäviä monilla paikkakunnilla, ja matkailun kasvu vetää matkailukeskusten lisäksi ympäröiviä alueita nousuun. Biotaloussektorille suunnitellut mittavat investoinnit tarjoavat toteutuessaan mahdollisuuksia laajalle ekosysteemille.  Lapin luonnonvarat ja puhtaus ovat tärkeitä valtteja kasvavalle luonnontuotealalle.

Lapin investointipotentiaali vuoteen 2030 mennessä on jopa 13,7 miljardia euroa, merkittävimpinä toimialoina teollisuus, kaivostoiminta ja matkailu.

Osaajia yritysten tarpeisiin

Lapin yliopisto on kansainvälisestikin tunnustettu arktisen alueen osaaja, josta valmistutaan muun muassa kasvatustieteessä, oikeustieteessä, yhteiskuntatieteessä ja muotoilussa. Osana yliopistoa toimii Arktinen keskus, joka on arktisen alueen monialaisen tutkimuksen kansainvälinen huippuyksikkö.

Arktinen olosuhdeosaaminen korostuu myös kolmella paikkakunnalla toimivassa Lapin ammattikorkeakoulussa. Olosuhdeosaamisen lisäksi AMK:n TKI-toiminnassa näkyvät bio- ja kiertotalous, digitalisaatio ja Green Care. Lapin ammattiopistot tuottavat vahvoja osaajia ja ammattilaisia alueen elinkeinojen tarpeisiin, ja koulutusta myös räätälöidään elinkeinolähtöisesti.

Asiantuntevat palvelut ja valmiit verkostot sijoittuville

Lapin kuntien kehitysyhtiöt ja elinkeinoyksiköt ovat oman alueensa vahvoja tuntijoita. Ne tukevat elinkeinoelämän kasvua, auttavat uusia toimijoita etabloitumaan sekä löytämään toiminnalle sopivat tontit, toimitilat ja yhteistyöverkostot. Kehitysyhtiöiden kautta saa myös vinkkejä eri rahoitusmahdollisuuksista, joita puolestaan tarjoavat esimerkiksi ELY-keskus ja Finnvera.

Lapin Kauppakamari ja Lapin Yrittäjät tarjoaa muun muassa verkostoitumismahdollisuuksia ja koulutusta. Lisäksi Lapin keskeisten toimialojen ympärille on muodostunut osaamis- ja liiketoimintaklustereita, jotka kasvattavat toimijoidensa synergiaetuja.

Lappi on asuinympäristönä ykköskastia

Puhdas luonto ja rauha ympärillä, kaupunkien ja kuntakeskusten monipuoliset palvelut ja asumisen sekä tonttien erinomainen hinta-laatu -suhde takaavat sen että liiketoiminnan lisäksi Lapissa kukoistavat myös yrittäjät ja työntekijät perheineen.


Pysy ajantasalla Lapin bisnesmahdollisuuksista!

Tilaa kvartaaleittain ilmestyvä uutiskirjeemme.Seuraa sosiaalisessa mediassa
Twitter @laplandbusiness / LinkedIn Business Lapland