Infograafi: Kaivokset ja metallien jalostus Lapissa 2020

Merkittävä osa Suomen kaivostoiminnan ja malminetsinnän investoinneista keskittyy Lappiin. Suomi on Fraser Instituten kaivos- ja malminetsintäinvestointien kokonaishoukuttelevuuden indeksissä sijalla 10 (2020). Lapissa on merkittäviä esiintymiä, ja vuoteen 2030 mennessä tutkimukseen ja malminetsintään suunniteltujen investointien arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 metallien jalostuksen liikevaihto oli Lapissa noin 4,1 miljardia euroa. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto oli noin 690 miljoonaa euroa. Molemmat ovat noin kolmanneksen alojen liikevaihdosta Suomessa.

Infograafi kaivostoiminta ja metallien jalostus Lapissa 2020

Kaivostoiminta ja metallien jalostus ovat merkittäviä työllistäjiä Lapissa. Kaivostoiminta työllistää noin 31 % ja metallien jalostus 18 % alan työntekijöistä Suomessa. Toimialojen merkitys alueelle on huomattava, kun ottaa huomioon, että Lapissa asuu noin 3 % Suomen väestöstä ja Suomen yrityksistä.

Suunniteltujen projektien arvo on yli 4,3 miljardia euroa.

Lataa kaivostoiminnan infograafi 2020 tästä.

Lisätietoja kaivosteollisuudesta Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen infograafista (englanniksi).

Lapin kauppakamarin esitys kaivosteollisuuden merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta (PDF).