Infograafi: Lapin teollisuus 2017

Lapissa teollisten toimialojen liikevaihto on 9,2 miljardia euroa ja teollisuusyritykset työllistävät yhteensä 16 700 henkilöä, mikä tarkoittaa, että joka neljäs Lapin kaikista työpaikoista on teollisilla toimialoilla.

Teollisuus on myös kasvussa, suurin liikevaihdon kasvu on tapahtunut kaivostoiminnassa sekä metsätaloudessa ja puunkorjuussa.

Lapin viennin arvo on 4,3 miljardia euroa, mikä on 7 prosenttia koko Suomen viennistä. Lapin vienti on teollisuusvetoista, sillä 90% viennistä syntyy teollisilla toimialoilla. Tässä luvussa ei ole huomioitu matkailua, joka on myös merkittävää kansainvälistä kauppaa Lapissa.

Lataa infograafi Lapin teollisuudesta