Neve Rovaniemi

Kiertotalouden edelläkävijä Lapista

Energiantuotannon kestävät ratkaisut ja jätteiden sekä sivuvirtojen hyödyntäminen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti lisäävät resurssiviisautta Lapissa. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on arktisen kiertotalouden monialakonserni, joka palvelee sekä lappilaisia että Lapissa matkailevia.

Kiertotalous kantavana periaatteena

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) haluaa omalta osaltaan turvata Lapin herkän arktisen luonnon säilymisen. Kiertotalous huomioidaan kaikessa Neven toiminnassa ja jätteiden aikaansaamisen sijaan yhtiö käyttää tuotannosta syntyvät materiaalien sivuvirrat tarkasti hyödyksi.

Toimitusjohtaja Kristian Gullsten kertoo, että konsernin visiona on arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi, jossa tuotannon sivuvirrat hyödynnetään tuotteiksi ja palveluiksi.

— Energiantuotannon tuhka jalostetaan lannoitteeksi ja muuhun hyötykäyttöön. Haitta-aineiden kierto pysäytetään ja poltosta syntyvä lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Uusiutuvia polttoaineita käytetään mahdollisimman paljon. Jäteveden käsittelyssä syntyvä liete poltetaan ja puhtaan veden vuodot minimoidaan. Neve myös kehittää sähköisen liikenteen latausverkostoa Lapissa ja tarjoaa sekä aurinkosähköjärjestelmiä että toimintavarmoja valokuituyhteyksiä, joilla tietoliikenne sujuu nopeasti ja turvallisesti.

Luonnollisesti puhdasta vettä

Neven tarjoama maailman puhtain käyttövesi otetaan pohjavedestä. Käyttövesi pumpataan syvältä maasta ja johdetaan kotitalouksiin Rovaniemen alueella. Hanoista tuleva vesi on siis maa- ja kallioperän läpi suodattunutta raikasta pohjavettä.

Gullsten toteaa, että veden laatu on niin hyvä, ettei vesijohtovettä käsitellä lainkaan, tai sitä käsitellään hyvin vähän.

—Esimerkiksi Rovaniemen keskustan alueella veteen ei lisätä mitään kemikaaleja, toisin kuin monessa muussa kaupungissa, joissa käyttövetenä hyödynnetään pintavesiä.

Kiertotalousajattelu ulottuu Nevellä myös jätevesien käsittelyyn. Alakorkalon lietteenpolttolaitoksessa jätevesilietteen polttoprosessi pysäyttää erilaisten haitta-aineiden, kuten mikromuovien tai lääkeaineiden, kiertokulun ekosysteemissä. Poltossa syntyy lämpöä, joka ohjataan kaukolämpöverkkoon ja tuhkasta taas saadaan fosforipitoista lannoitetta.

Nevellä on neljä jätevedenpuhdistamoa Rovaniemen alueella. Nämä ympäristöluvalliset puhdistamot käsittelevät yli 99 % Rovaniemen alueen jätevesistä.

Suosiolan moderni voimalaitos

Neven tärkein energiantuotantolaitos on Suosiolan voimalaitos Rovaniemellä. Se on ns. CHP-voimalaitos (Combined Heat and Power), eli se tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Suosiolan voimalaitos käyttää paikallisia polttoaineita, kuten puuhaketta ja turvetta. Niiden poltosta syntyvä tuhka käytetään hyödyksi rakeistamalla se luonnonmukaiseksi tuhkaraelannoitteeksi, jolloin ravinteet palaavat takaisin metsiin. Osa tuhkasta käytetään myös maarakentamisessa.

Suosiolan voimalaitoksen hyötysuhteen parantamiseksi on tehty vuosikausia määrätietoista työtä. Gullstenin mukaan yhteistuotannon hyötysuhde on saatu nostettua lähes 100 % tasolle, ja se tuo useiden miljoonien säästöt vuositasolla.

—Voimalaitoksen modernisointi on Nevellä usean uudistuksen yhteistulos. Aiemmin savukaasujen lämpöenergia meni hukkaan. Nyt tämä energia otetaan talteen savukaasupesurissa, joka myös vähentää päästöjä huomattavalla tavalla. Savukaasupesurin käyttöönoton jälkeen sen tehokkuutta on vielä parannettu tehonnostolla, näin hukkalämpöä on saatu talteen vuosi vuodelta enemmän.

Tehtyjen investointien myötä Suosiolan kotimaisen polttoaineen lämmöntuotantokapasiteetti on noussut selkeästi ja öljyllä tuotetaan nyt alle prosentti lämmöstä ja sähköstä.

Neve on parantanut energiatehokkuutta myös omakäyttösähkön osalta. Suosiolan voimalaitoksen valaistus on muutettu tietokoneohjatuksi led-valaistukseksi.

—Pelkästään tällä säästetään 13 000 KWh sähköä kuukaudessa, Gullsten jatkaa.

Suosiolan lisäksi Nevellä on jatkuvassa tuotantokäytössä Rovaniemellä kolme muuta voimalaa ja kaukolämpöliiketoimintaa myös Savukoskella, Kolarissa ja Ylläsjärvellä.  Vuonna 2017 konsernin lämmöntuotanto oli 553 000 megawattituntia ja sähköä myydään vuosittain yhteensä noin 125 000 MWh. Määrä vastaa noin 6 500 omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa.

Yhteistyötä tuhkalannoitetuotannossa

Tammikuussa 2019 Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Ecolan Oy solmivat yhteistyösopimuksen tuhkalannoitteen myynnistä ja markkinoinnista. Suosiolan voimalaitoksen tuhkasta valmistettava luonnonmukainen Ecolan-tuhkalannoite on päätuote ja tuotekehitystä yhtiöt tekevät sen osalta yhdessä.

– Neven tavoitteena on edistää kiertotaloutta strategiamme mukaisesti. Ecolan on metsä- ja luomulannoitteiden kokenut toimija. Alueelle saadaan näin tarjontaa ja osaamista, joka auttaa kasvattamaan metsissä tehtävien lannoitusten määrää ja lannoitteen kysyntää, kertoo Neven tuotantojohtaja Jukka Partanen.

Tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa Lapissa ja samalla minimoida jätteen määrä. Suosiolassa syntyvän tuhkan tuotteistaminen lannoitteeksi on yksi esimerkki onnistuneesta kiertotalouden tuotteesta. Aiemmin poltosta syntynyt tuhka oli jätettä, jonka käsittely oli kuluerä. Nyt lannoitetuotanto tuo tuloja Nevelle.

– Tuhkalannoite palauttaa ravinteet takaisin metsiin ja tehostaa metsän kasvua. Metsänomistaja saa paremman tuoton ja hyvin kasvava metsä toimii tehokkaana hiilinieluna, summaa Partanen.

Napapiirin Energia ja Vesi (NEVE) on Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni. Yhtiön palveluihin kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja sen palvelut, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet. Konsernin liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa ja henkilöstöä noin 170.