Projektit

 Markkinoinnin automatiikan hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa

Hankkeessa otetaan käyttöön soveltuvat markkinointiautomatiikan työkalut Lapin aluemarkkinoinnissa. Tavoitteena on rakentaa edellytykset digitaalisen markkinoinnin hyödyntämiselle Lapissa laajemmin.

Hankkeessa rakennetaan räätälöitävä verkkopalvelu, otetaan käyttöön soveltuvat markkinointiautomatiikan ohjelmistot ja digitaalisen analytiikan sovellukset sekä toteutetaan digitaalisia markkinointipilotteja. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen Lapin markkinoinnin verkkopalvelu, päivittyvä asiakastietojärjestelmä sekä tehokkaan henkilökohtaisen viestinnän mahdollistavat markkinointisovellukset.

Kysy lisää: projetipäällikkö Miikka Raulo, 040 731 0022, @houseoflapland.fi

ELY_logoVipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

Alueviestinnän prosessit ja työkalut – hanke

Hankkeessa rakennetaan House of Laplandin viestinnän prosessit ja työkalut alueen toimijoiden hyödynnettäväksi sekä kehitetään alueen toimijoiden viestintävalmiuksia.

Hankkeen tavoitteena on, että alueen yritykset ja julkisen sektorin toimijat ovat tehokkaasti verkottuneet alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteinen brändi ja viestintä tukevat kärkitoimialojen kilpailukykyä sekä alueen älykästä erikoistumista. Yhteinen viestintä kanavoituu alueelle yritysten kilpailuetuna, ja yhteiset prosessit ja työkalut tehostavat myös Lapin elokuvakomission ja Lapin matkailumarkkinoinnin viestintää.

Kysy lisää: viestintäjohtaja Anna Häkkinen,  040 839 3858, @houseoflapland.fi

Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

Arctic Business Visits – hanke

Hankkeessa tuodaan maakuntamme kansainvälisesti kiinnostavin arktinen osaaminen yhteen, yhteiseen vierailuohjelmakokonaisuuteen, joka palvelee tänne tulevia vierailijaryhmiä ja tuo kiinnostavia kumppanuuksia alueen yrityksille

Hankkeen tavoitteena on hyvin tuotteistettu vierailuohjelmakokonaisuus, joka edistää alueen ja yritysten näkyvyyttä, vahvistaa brändiä ja tuo uusia kumppanuuksia ja kauppaa kärkitoimialoille sekä vahvistaa alueen kilpailukykyä ja älykästä erikoistumista.

Hankkeessa pyritään varmistamaan erityisesti alueen yritysten mahdollisuuksia hyödyntää Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden tuomaa näkyvyyttä kumppanuuksien rakentamiseksi. Arktisen keskuksen koordinoima Host Committee hyödyntää vierailuohjelmia omassa työssään.

Kysy lisää: ohjelmapäällikkö Sari Moisanen, 040 148 97 00, @houseoflapland.fi

 

Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

Lapland – Above Ordinary bränditeot – hanke

Hankkeessa jatketaan Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa, monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

Kysy lisää: brändiasiantuntija Katja Blomberg, 040 635 2040 @houseoflapland.fi

 Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • House of Lapland Oy
  • Valtakatu 11, 96100 Rovaniemi
  • +358 40 861 1149
  • info@houseoflapland.fi