Projektit

 Arctic Business Visits – hanke

Hankkeessa tuodaan maakuntamme kansainvälisesti kiinnostavin arktinen osaaminen yhteen, yhteiseen vierailuohjelmakokonaisuuteen, joka palvelee tänne tulevia vierailijaryhmiä ja tuo kiinnostavia kumppanuuksia alueen yrityksille

Hankkeen tavoitteena on hyvin tuotteistettu vierailuohjelmakokonaisuus, joka edistää alueen ja yritysten näkyvyyttä, vahvistaa brändiä ja tuo uusia kumppanuuksia ja kauppaa kärkitoimialoille sekä vahvistaa alueen kilpailukykyä ja älykästä erikoistumista.

Hankkeessa pyritään varmistamaan erityisesti alueen yritysten mahdollisuuksia hyödyntää Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden tuomaa näkyvyyttä kumppanuuksien rakentamiseksi. Arktisen keskuksen koordinoima Host Committee hyödyntää vierailuohjelmia omassa työssään.

Kysy lisää: ohjelmapäällikkö Mari Vähäkuopus, 040 148 97 00, @houseoflapland.fi

 

Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

Audiovisuaalisen alan kannustimen markkinointihanke

Lapin elokuvakomissio on markkinoinut Lappia kuvauspaikkana menestyksekkäästi jo vuodesta 2008.

Vuoden 2017 alusta Suomen valtio on lanseerannut AV-alan tuotantokannustimen, jonka tavoitteena on houkutella Suomeen ulkomaisia suurtuotantoja. Kannustinjärjestelmän kautta kriteerit täyttävä audiovisuaalinen tuotanto voi saada 25% hyvitystä Suomessa syntyneistä kustannuksista, joita se on käyttänyt palkkoihin ja palveluostoihin. Kannustimen ansioista Lappi on entistä vetovoimaisempi kuvausympäristö kansainvälisten elokuvien ja tv-sarjojen tuotannoille ja asettuu samaan kilpailuasemaan 20 muun Euroopan maan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on profiloida Lappi korkealaatuisimpana ja parhaiten kansainväliset laatukriteerit täyttävänä arktisena kuvausympäristönä sekä vakuuttaa kansainväliset studiot ja tuotantoyhtiöt Lapin ylivoimaisista kilpailutekijöistä pohjoisissa verrokkiryhmissä.

Hanke tähtää siihen, että vuosien 2017-2019 aikana saamme sovittua Lappiin vähintään kuusi kansainvälistä elokuva- tai tv-tuotantoa, joiden merkitys paikalliselle elinkeinoelämällä on huomattava: Lapin tulo- ja työllisyysvaikutukset av-tuotannoissa kaksinkertaistuvat, Lapin yritysten osaaminen ja kilpailukyky av-alalla koetaan ensiluokkaiseksi, ja Lappi –brändi vahvistuu kansainvälisesti saavutetun näkyvyyden myötä.

Kysy lisää: Filmlapland -markkinointipäällikkö, Kristiina Werner, 040  485 98 77, @houseoflapland.fi

 

Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

 

Kiina – kilpailukyvyn vahvistaminen – hanke

Kiinalaisten yritysten ja investoijien kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kemin biodieselinvestointi sekä Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston Kiina-yhteistyö ovat tästä loistavia esimerkkejä ja ne tuovat mukaan yhä uusia, merkittäviä yhteistyön mahdollisuuksia.

Kiinan markkinaan liittyy kuitenkin erityisiä riskejä ja siellä menestyminen vaatii erityisosaamista. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä uusien investointien houkutteluun, koulutusvientiin, korkeakouluyhteistyöhön sekä yritysten kiinankauppaan (inbound & outbound) kasvattamalla osallistujien markkinaosaamista sekä verkostoja tavoitteellisesti.

Toimenpiteinä on:

1) osaamisen kasvattaminen markkinariskeihin pureutuvalla China Excellence –toolkit valmennuksilla ja selvityksillä,

2) markkinointi ja myynnin tuki tuottamalla markkinalle suunnattua digitaalista kiinankielistä markkinointimateriaalia investointikohteista, kumppaneiden tarjonnasta ja liiketoimintamahdollisuuksista sekä

3) verkostojen vahvistaminen kokoamalla yhteen maakunnan Kiina-osaaminen sekä etsimällä uusia kumppanuuksia markkinalta verkostoitumismatkojen sekä parhaiden osaajien avulla.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena alueen pk-yritysten kilpailukyky Kiinan markkinalla paranee markkinaosaamisen sekä uusien ja vahvistuneiden public-private-verkostojen myötä. Hankkeen tuloksena menestyksekkäiden Kiina-suhteiden solmiminen helpottuu ja maakunnan kilpailukyky markkinan investoinneista ja kumppanuuksista paranee.

Kysy lisää: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, 040  861 11 49, @houseoflapland.fi

 

Vipuvoimaa_EU_logoEuroopan-Unioni_logo

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • House of Lapland Oy
  • Valtakatu 11, 96100 Rovaniemi
  • +358 40 861 1149
  • info@houseoflapland.fi