Tapojärven kiertotalousosaaminen maailman huippua

Arktinen osaaminen lisää kilpailukykyä

Tapojärvi Oy on kehittynyt kuljetusalan yrityksestä kaivos- ja tehdaspalvelujen erikoisosaajaksi ja kiertotalouden edelläkävijäksi. Suomalaista työmoraalia ja pohjoisen sääolosuhteiden tuomaa osaamista arvostetaan globaaleilla markkinoilla.

Alkujaan muoniolainen Esko Tapojärvi osti ensimmäisen Pobedansa vuonna 1955 ja perusti kuljetusalan yrityksen. Hän kyyditsi aluksi ihmisiä, sitten maitoa ja myöhemmin soraa Lapin tietyömaille. Töiden lisääntyessä lisääntyivät myös autojen ja henkilökunnan määrä. Mukana yritystoiminnassa olivat alusta lähtien myös Tapojärven oma perhe. Orvokki-vaimo hoiti tytärten avustuksella paperihommia ja pojat opettelivat konepuolen työt.

65 vuotta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen Tapojärvi Oy on yksi Pohjois-Suomen suurimpia työllistäjiä ja markkinajohtaja Pohjois-Suomen kaivosurakoinneissa. Se on kasvanut kuljetuspalveluja tarjoavasta yhden miehen yrityksestä monipuoliseksi kaivos- ja tehdaspalvelujen erikoisosaajaksi.

Perheyritys Tapojärvi on silti edelleen. Vaikka henkilökuntaa on jo noin 600, yritys pyrkii edelleen toimimaan kuin perhe. Se on tuntunut Tapojärven perheestä aina luontevalta, onhan lähimmäisestä välittäminen Lapissa vanhaa perua.

– Olemme kasvaneet siihen, että pidetään huoli oman perheen lisäksi naapurin ja oman kylän ihmisistä. Samalla tavalla koemme, että on itsestään selvää kantaa vastuumme myös työntekijöistämme ja lähiseudun asukkaista. Yli sata työntekijäämme on ollut meillä yli kymmenen vuotta töissä. Se kertoo minusta paljon siitä, minkälainen työnantaja me olemme, Esko Tapojärven lapsenlapsi, vt. toimitusjohtaja Mari Pilventö kertoo.

Kiertotalous on tulevaisuutta

Vastuullisuus ulottuu myös ympäristöön. Yritys on palkittu maailman parhaana kuonankäsittelijänä ja vuonna 2019 sille myönnettiin kansainvälinen kuonankäsittelyn teknologinen innovaatiopalkinto. Samana vuonna Tapojärvi sai Suomessa vuoden yrittäjäpalkinnon. Palkinto tuli ennen kaikkea kiertotalouteen panostamisesta.

Tapojärvi Oy on kasvanut teollisen kiertotalouden edelläkävijäksi pitkälti asiakkaidensa tarpeiden perässä. Yritys on toiminut kaivosteollisuudessa 70-luvulta asti. 1990-luvulla Tapojärvi siirtyi urakoimaan ensin Kemin kupeessa sijaitsevaan Outokummun Elijärven kaivokseen ja myöhemmin vielä Outokummun terästehtaalle Tornioon. Siellä toiminta alkoi laajentua myös kuonankäsittelyyn.

Kaivosteollisuudessa kestävä kehitys ja kiertotalouden merkitys ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Enää ei riitä se, että kuljetetaan kiveä ja metalleja, vaan myös materiaalien tehokkaaseen kierrätykseen on panostettava. Se on pakottanut yrityksiä kehittämään uudenlaisia toimintatapoja.

– Kiertotalous on ollut keskeisimpiä osa-alueitamme alkuajoista asti. Sitä mukaa kun kestävän liiketoiminnan merkitys on kasvanut globaalissa yrityskentässä, on teollinen kiertotalous tuonut uusia mahdollisuuksia myös meille. Meillä on talossa paljon osaamista, jota voimme hyödyntää myös muissa palveluissa, Pilventö sanoo.

Jos ratkaisu toimii Lapissa, se toimii muuallakin

Tapojärvellä on yli kymmenen toimipistettä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa. Iso osa yrityksen toiminnoista keskittyy silti edelleen Pohjois-Suomeen, jossa Tapojärvi omistaa nykyään myös kaksi rikastamoa. Kolmas rikastamo on rakenteilla Italiaan Terniin.

Torniossa sijaitseva pääkonttori on yrityksen sydän. Pohjoinen sijainti on Tapojärvelle luonteva. Yritys on aloittanut toimintansa Länsi-Lapissa ja alue on sille edelleen tärkeä, sillä luonnonvaroihin perustuva prosessiteollisuus on pitkälti keskittynyt pohjoiseen.

– Torniossa olemme lähellä asiakkaitamme. Täällä myös Pohjois-Ruotsi on kotikenttäämme. Suomihan on joka tapauksessa ulkomailta katsottaessa saari ja meidän näkökulmastamme Helsinki olisi siinä mielessä enemmänkin syrjässä, Pilventö perustelee.

Maailmalla liikkuessaan tapojärveläiset ovat huomanneet, että suomalaisena yrityksenä heillä on etunaan hyvä maine. Suomalaisten tapaan toimia luotetaan.

– Suomalaiset pysyvät faktoissa ja hoitavat asiat sovitusti. Työmoraali on hyvä. Jokaisessa maailmankolkassa myös tunnetaan Joulupukki. Sen ja Napapiirin mainitseminen auttaa monia hahmottamaan ulkomaalaisille asiakkaille mistä tulemme.

Myös teknologian näkökulmasta pohjoisesta sijainnista on etua. Suomen Lapin sääolosuhteet tunnetaan ja se tuo yrityksen osaamiseen erityistä näkökulmaa.

– Napapiiri herättää arktisia mielleyhtymiä jo Keski-Euroopassa. Rankat sääolosuhteet antavat uskottavuutta. Asiakkaat tietävät, että jos joku ratkaisu toimii näissä olosuhteissa, se toimii joka paikassa.

Pohjoinen mentaliteetti pärjää globaaleilla markkinoilla

Tapojärvi Oy panostaa voimakkaasti tutkimus- ja kehitystyöhön. Erityisen huomion kohteena ovat teollisen kiertotalouden ratkaisut – tuotteet ja palvelut – joille avautuu nyt nopeassa tahdissa tarpeita ja uusia markkinoita. Tapojärven liiketoiminnan voimakas kasvu onkin ollut mahdollista juuri jatkuvan kehityksen ja osaavan henkilökunnan ansiosta.

Torniossa ja muualla Pohjois-Suomessa ammattilaisten rekrytoimisessa on auttanut läheinen yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa. Meri-Lapissa on reagoitu kaivosalan tarpeisiin lisäämällä kaivosalan koulutusta. Alueella voi opiskella kaivosalaa perustutkinnosta insinööritutkintoon asti.

– Käymme kertomassa opiskelijoille minkälaista työtä teemme ja minkälaisia uramahdollisuuksia meiltä löytyy. Haluamme välittää ajatuksen siitä, että pohjoisessakin on työmahdollisuuksia, aina ei tarvitse lähteä isompiin kaupunkeihin, Pilventö sanoo.

Hän uskoo, että Lapin olosuhteilla ja mentaliteetilla on ollut suuri vaikutus siinä, kuinka Tapojärvi on kehittynyt alansa johtavaksi osaajaksi ja kuinka se tulee myös jatkossa menestymään.

– Haasteet ovat olleet täällä aina kertaluokkaa suuremmat. On jouduttu pinnistelemään ja käyttämään resursseja tehokkaasti. Se on tuonut osaamista ja kilpailukykyä globaaleille markkinoille.

– Ja jos joku on joskus kokenut, että Lappi olisi syrjässä globaaleilta markkinoilta niin tällä hetkellä voi jo sanoa, ettei mikään paikka maailmassa ole sen syrjemmässä kuin muutkaan. Globaali markkina löytyy ihan täältä omalta nurkalta.

Tapojärvi Oy on perheyritys, jonka ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalous. Yhtiö panostaa merkittävän osan yhtiön kassavirrasta tuotekehitykseen yhdessä teollisuuden sekä tutkimuslaitosten ja -yritysten kanssa. Tapojärvi on yksi Pohjois-Suomen suurimmista työnantajista, 600 työntekijää, jotka työskentelevät 13 eri toimipisteessä ympäri Eurooppaa. Yhtiön liikevaihto 115,7 miljoonaa euroa.