Kaivos Sodankylä
Kuvaaja: Sodankylän kunta, Business Lappi

Sodankylään kaivosalaa palveleva keskus

Sodankylä haluaa kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Toimialan kasvaessa kunnassa valmistellaan uuden kaivannaisalaa palvelevan teollisuusalueen kaavoitusta. Kaivospalvelukeskus loisi tilaa ja mahdollisuuksia myös uudelle liiketoiminnalle.

Lapissa usea toimiala kasvaa vahvasti. Kaivostoiminnan liikevaihto- ja henkilöstömääräkehitys on pitkän aikavälin trendikehityksessä ollut jopa muita toimialoja vahvempaa. Erityisen suuri toimialan merkitys on Sodankylässä, missä kaivannaisala työllistää noin neljäsosan alueen työvoimasta ja on samalla yksityisen sektorin toimialoista suurin työllistäjä.

Yrityksiä ja työpaikkoja Sodankylässä on kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden sekä niitä palvelevien teollisuusalihankintayritysten lisäksi esimerkiksi geofysiikan tutkimuksen, koulutuksen ja labotoriotoiminnan saralla. Kaivostoimintaan liittyvää matkailuakin alueelta löytyy, kuten ametistikaivos Luoston Lampivaarassa sekä Tankavaaran Kultakylä ja Tankavaaran Kultamuseo.

Sodankylä sijoittuu keskelle niin sanottua Keski-Lapin vihreäkivivyöhykettä, jolla toimii nykyään kaksi metallimalmikaivosta: Boliden Kevitsa (kupari, nikkeli, PGE) Sodankylässä ja Agnico Eagle Suurikuusikko (kulta) Kittilässä. Lisäksi alueella on useita merkittäviä kaivoshankkeita eri vaiheissa ja malminetsintätoiminta on yhä aktiivisempaa. Uutta potentiaalia haetaan harvinaisista maametalleista ja akkumineraaleista.

Tilausta uusille kestäville toimijoille

Sodankylän kunnan alueella on kansallisesti ja jopa Euroopan ja maailman mittakaavassa merkittävää kaivospotentiaalia. Kunta tahtoo kaivosohjelmallaan maksimoida kaivostoimintaan liittyvät hyödyt ja minimoida riskit ja haitat paikkakunnalla. Kaivostoiminnan edelläkävijänä kunta haluaa olla luomassa paikallisella tasolla kestäviä käytännön ratkaisuja ja innovatiivisia toimintamalleja.

Yksi uusista avauksista on valmisteilla oleva kaivannaisalaa palveleva teollisuusalue Sodankylän taajaman eteläpuolella. Uudisalueen rakennettava pinta-ala on noin 45 hehtaaria, jolle voitaisiin asemakaavoittaa noin 15–20 keskikooltaan yhden hehtaarin teollisuustonttia. Tonttien lukumäärä, koko, käyttötarkoitukset ja sijoittuminen ratkaistaisiin asemakaavaprosessissa.

Keskusteluissa toimialan yritysten kanssa on tullut selväksi, että tilausta uusille kaivosalaa tukeville toimijoille on tulevaisuudessakin. Boliden on päättänyt investoida Kevitsan kaivoksen rikastamon laajentamiseen 90 miljoonaa euroa. Agnico Eagle Finland Oy investoi Kittilän kullantuotantoon 160 miljoonaa euroa ja rakentaa kilometrin syvyisen kaivoskuilun.

Sodankylässä nähdäänkin nyt, että tällaisella kaivospalvelukeskuksella voitaisiin luoda tilaa ja mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntymiseen olipa kyse sitten kaivannaisalaa ja malminetsijöitä palvelevista tiloista, laitteista, palveluista tai osaamisesta.

Sodankylä kutsuu yrityksiä mukaan suunnitteluun

Kaivannaisten tuottajat, rikastus-, kierrätys- ja jatkojalostuslaitokset sekä palvelujen ja laitteiden toimittajat muodostavat yritysverkoston mineraalisten raaka-aineiden ympärille. Rakennetaanko tulevalle teollisuusalueelle halleja, varasto- tai toimistohotelli vai tontteja erilaisten yritysten tarpeisiin, riippuu täysin alueelle sijoittumisesta kiinnostuneista yrityksistä.

Tietoa eri kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden tarpeista ja toiveista kartoitetaan parhaillaan, mutta kaivoskoordinaattori Janne Laine korostaa, että palautetta ja yhteydenottoja toivotaan kaikilta kaivoskeskuskonseptista kiinnostuneilta toimijoilta.

– Malminetsijät ostavat mielellään paikallisia palveluita ja tarvitsevatkin monipuolisesti palveluita, laitteita ja osaajia autonhuollosta metsureihin, kaivinkonekuskeista kairaporaukseen, majoitukseen ja vapaa-ajan palveluihin. Siinä meillä on vielä haastetta, että nämä kansainväliset toimijat löytäisivät paikalliset palvelut äkkiä kännykällä netistä hakiessaan. Tulevaisuuden kaivospalvelukeskus voisikin olla myös digitaalinen alusta, josta alueen toimijat löytyisivät helposti.

Nimikin tällä palveluverkostolla jo on: Finnish Mining Services Sodankylä.

Yhteystiedot

  • Sodankylän kunta
  • Kaivoskoordinaattori Janne Laine, p. 040 524 5360, janne.laine@businesslappi.fi
  • Elinkeinokoordinaattori Mika Uusitalo, p. 040 179 5790, mika.uusitalo@businesslappi.fi
  • www.kaivos.fi