Kaivos Sodankylä
Kuvaaja: Sodankylän kunta, Business Lappi

Sodankylässä Mainari-teollisuusalueet tukevat kaivosalan palvelutoiminnan kehitystä

Kaivostoiminta on vahvassa kasvussa Sodankylässä, kun nykyiset kaivokset kehittävät toimintaansa, ja uudet hankkeet etenevät. Kaivospalvelukeskukset Mainari North ja Mainari South tarjoavat jatkossa alan toimijoille kestävän kasvualustan Lapin vihreäkivivyöhykkeen ytimessä.

Mainari North

  • Raskaan kaivospalvelutoiminnan, rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelupalvelujen keskittymä
  • 3,5 km keskustan pohjoispuolella
  • alueen koko n. 13 ha

Mainari South

  • Malminetsintä-, analyysi- ja geopalveluyritysten keskittymä
  • 8 km keskustan eteläpuolella
  • alueen koko n. 12 ha
Map Sodankylä Lapland

Sodankylä sijoittuu keskelle niin sanottua Keski-Lapin vihreäkivivyöhykettä. Alueella on kansallisesti ja globaalissa mittakaavassakin merkittävää kaivospotentiaalia ja sillä toimii nykyään kaksi metallimalmikaivosta: Boliden Kevitsa (kupari, nikkeli, PGE) Sodankylässä ja Agnico Eagle Suurikuusikko (kulta) Kittilässä.

Molemmat kaivokset ovat tehneet erittäin mittavia investointeja toiminnan kasvattamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi alueella on useita merkittäviä kaivoshankkeita eri vaiheissa ja malminetsintätoiminta on yhä aktiivisempaa. Pahtavaaran kaivosalueella toimiva Rupert Resources on tutkinut Sodankylän geologiaa uudelleen ja löytänyt uusia suuria esiintymiä. Anglo Americanin mittava kaivoshanke Sakatti on parhaillaan suunnittelu- ja lupakäsittelyvaiheessa.

Sodankylässä kaivosyhtiöiden lisäksi toimii jo useita muita alan yrityksiä. Esimerkiksi malminetsintäyritykset Magnus Minerals, Firefox Gold ja Aurion sekä lukuisia monipuolisia kaivospalveluja ja -ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, kuten Palsatech.

Lupaavien hankkeiden ja kasvavan kysynnän vuoksi Sodankylän kunta kehittää alan yrityksille kaksi teollisuusaluetta. Alueet sijaitsevat Kevitsan, Sakatin ja Pahtavaaran läheisyydessä.

Yrityksille menestyksen eväät Mainari-keskuksista

Sodankylä kokoaa Pohjois-Suomen ja lähialueiden kaivosten alihankinta- ja palveluyrityksiä teollisuusalueille, jotka sijainnin ja toimintojensa puolesta antavat vahvat eväät ja potentiaalia vuosikymmenien ajaksi. Lapin kaivoshankkeiden ohella Sodankylästä voi operoida myös muualla Pohjois-Kalotilla.

─ Sodankylästä on hyvää vauhtia muodostumassa Suomen kaivosalan keskus.  Nyt on hyvä aika sijoittua Sodankylään ja varmistaa oma paikka kasvavassa bisneksessä, kertoo Sodankylän kunnanjohtaja Petri Härkönen.

Sodankylän pohjoispuolella, Mainari North -alue on suunniteltu erityisesti raskasta kaivospalvelutoimintaa, infra- ja maanrakennusalan toimijoita sekä erilaista kunnossapito- ja suunnittelupalveluja varten.

Mainari South -alue taas rakennetaan etenkin malminetsintä-, analyysi- ja geopalveluyritysten tarpeisiin. Alueella toimii jo kaksi alan yritystä, ja lisäksi neljä tonttia on varattuna. Alueelle on sijoittumassa tulevaisuudessa mm. Pahtavaaran kaivoksen omistaja Rupert Finlandin toimintoja.

─ Kysyntää tonteille on, ja ne tulevat menemään nopeasti, Härkönen arvioi.

Molempien teollisuusalueiden suunnittelu tehdään yhdessä alan toimijoiden kanssa, mikä varmistaa, että tontit, infra ja toimitilat vastaavat parhaiten yritysten tarpeisiin.

Sodankylän kunnalla on kaivosohjelma, jonka tarkoitus on maksimoida kaivostoimintaan liittyvät hyödyt alueella.

– Sodankylä on kaivostoiminnan edelläkävijäkunta. Meille kaivostoiminta on elintärkeää, ja haluamme yhdessä varmistaa, että toimintaa tehdään kestävällä tavalla.

Mainari South kartalla

Mainari North kartalla

Kartat ovat suuntaa-antavia

Yhteystiedot


Sodankylän kunta
Kunnanjohtaja Petri Härkönen
petri.harkonen@sodankyla.fi ;  040 177 5069
www.sodankyla.fi ; www.kaivos.fi