Agnico Eagle mining industry in Lapland
Vakaa ympäristö kestävälle kaivostoiminnalle
Kuvaaja: Lapland Material Bank | Agnico Eagle Finland Oy

Kaivosteollisuus

Suomalainen kaivosteollisuus on yksi maailman edelläkävijöistä, esimerkiksi Fraser Instituutin mukaan Suomi on kaivosalan toiminnalle maailman houkuttelevimpien maiden joukossa.

Lappi on Suomen kaivosteollisuuden ja louhinnan keskittymä. Lapin osuus sekä Suomen metallimalmien louhinnan että kaivospalveluiden liikevaihdosta on yli 40 % ja koko kaivostoimialalla neljännes.

Lapin maaperästä löytyy muun muassa nikkelin, kuparin, kullan, kromiitin, koboltin, fosforin ja platinan esiintymiä ja malminetsintä on vilkasta. Lappi on vakaa, toimiva ja käytännöllinen, mikä avaa mahdollisuuksia tehdä kestävää ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.

Tutustu Lapin kaivosalan kestävään potentiaaliin