Agnico Eagle mining industry in Lapland
Kestävä kaivos- ja metalliteollisuus kasvaa Lapissa
Kuvaaja: Lapland Material Bank | Agnico Eagle Finland Oy

Lappi on Suomen kaivos- ja metalliteollisuuden keskittymä. Lapin osuus louhinnasta ja kaivostoiminnasta on yli puolet koko alan volyymista Suomessa. Malmeja ei vain kaiveta, vaan myös jalostetaan täällä, ja Lapin osuus koko maan metallinjalostuksesta on erittäin merkittävä.

 Mittavien mineraaliesiintymiensä lisäksi Lappi on turvallinen, toimiva ja vakaa liiketoimintaympäristö kestävälle kaivostoiminnalle. Olemassa olevat kaivokset laajentavat ja kehittävät toimintaansa. Kaivosalalla on paljon mahdollisuuksia, alan investointipotentiaali Lapissa on yli 4 miljardia euroa.

Lappi on vakaa toimintaympäristö kestävälle kaivostoiminnalle!