Rupert Finland harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylässä, Ikkarin kultaesiintymä.
Kuvaaja: Rupert Finland

”Potentiaali Lapissa malminetsinnälle erinomainen” – Rupert Finland kairaa Sodankylässä

Sodankylässä Lapin vihreäkivivyöhykkeellä on iso malmipotentiaali, johon Rupert Finland on tarttunut ja tutkii sitä parhaillaan. Lappi on kaivos- ja malminetsintäyrityksille ensiluokkainen toimintaympäristö.

– Potentiaali Lapissa malminetsinnälle on kerrassaan erinomainen. Sen näkee jo siitä, kuinka paljon yhtiöillä on kiinnostusta, kertoo Rupert Finlandin toimitusjohtaja Jukka Nieminen.

Rupert Finland Oy on osa kanadalaista kaivosyhtiö Rupert Resources Ltd:tä. Suomalainen Rupert Finland omistaa Lapissa Pahtavaaran kaivoksen ja Ikkarin kultaesiintymän Sodankylässä. Yhtiö työllistää parhaillaan 25 työntekijää.

Merkittävät kultaesiintymät Sodankylässä

Ikkarin malminetsintäprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti, Nieminen kertoo. Yhtiön toiveena ja tavoitteena on, että Ikkariin saataisiin perustettua kultakaivos. Ikkarin kultaesiintymä sijaitsee Sodankylässä, noin parinkymmenen kilometrin päässä Pahtavaaran kaivoksesta.

Uusimmat havainnot Ikkarin kultaesiintymästä ovat erittäin positiiviset. Rupert Finlandin alustavassa mineraalivarantoarviossa esiintymässä olisi 3,95 miljoonaa unssia kultaa. Kyseessä on merkittävän kokoinen kultaesiintymä.

Pahtavaaran kaivos sijaitsee Sodankylässä, Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen alueella, ja yhtiö osti sen 2016 Lapland Goldminersin konkurssipesältä. Pahtavaaran kaivoksesta louhittiin yli kaksi miljoonaa tonnia malmia viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana.

Rupert Finland julkaisi uuden malmiarvion Pahtavaarasta vuonna 2018. Kaivoksen potentiaaliksi arvioitiin 474 000 unssia kultavaroja, keskipitoisuudella 3.2 g/t. Nieminen kertoo, että tuotannon uudelleenkäynnistämisestä ei ole tehty päätöstä, mutta sitä vielä mietitään.

Kaivoksella olisi iso merkitys alueen elinvoimalle. Pelkästään kaivos itsessään loisi muutama kymmentä työpaikkaa. Nieminen toteaa, että kun suunnitelmat ovat riittävän pitkällä, maakunnan opinahjojen kanssa tehtäisiin yhteistyötä työvoiman täsmäkouluttamiseksi.

Työntekijöiden lisäksi Pahtavaaran kaivos lisäisi tarvetta alihankkijoille ja sitä kautta myös työllistäisi lisää paikallisia. Parhaillaan Rupert Finland käyttää malminetsinnässä alihankkijoita kairauksiin, näytteiden tutkimiseen ja avustaviin tehtäviin.

Rupert Finland harjoittaa malminetsintää Sodankylässä, Lapin vihreäkivivyöhykkeellä.
Kuvaaja: Rupert Finland

Turvallinen ja vakaa Lappi

Erityisesti malminetsintä Lapissa keskittyy Keski-Lappiin vihreäkivivyöhykkeelle. Lapin vihreäkivivyöhykkeen tunnetut kultamalmiesiintymät ulottuvat Sodankylään ja Kittilään. Alueella on Rupert Finlandin lisäksi Boliden Kevitsa ja AA Sakatti Mining. Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke on kiinnostanut malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä jo vuosikymmeniä.

– Se on erittäin malmipotentiaalista aluetta ja siksi sitä tutkitaan, Nieminen sanoo.

Suomen Lappi on vakaa, turvallinen ja luotettava liiketoimintaympäristö, mikä hyödyttää myös kaivosalaa. Nieminen kokee, että kaivosyhtiöillä on positiivinen kuva Lapista toimintaympäristönä. Uudistuva kaivoslaki tosin mietityttää yhtiöitä.

– Jos Lappia vertaa moneen muuhun paikkaan, täällä on äärimmäisen toimiva infra, matkapuhelinverkot, tiet, sähkölinjat ja kaikki on verrattain lähellä. Turvallisuustilanne on erinomainen verrattuna isoon osaa muuta maailmaa, kehuu Nieminen.

Toimialalla on yritysten välillä hyvät suhteet ja yhteistyötä tehdään muun muassa tiedonvälityksessä. Lapista löytyy hyvä tekemisen meininki!

Lapin arktisten olosuhteiden vuoksi alalla vaaditaan erikoisosaamista, jota maakunnasta todellakin löytyy. Muun muassa soiden ja vetisen maaperän kairaus voidaan suorittaa vain talvella, jolloin kylmyys aiheuttaa haasteita.

Esimerkiksi kairaus kovilla pakkasilla vaatii oman osaamisensa, jotta kairauksessa käytetty vesi pysyy sulana ja työskentely pysyy turvallisena ja tehokkaana.

– Siinä on varmastikin suurin syy, miksi kaikki käyttävät suomalaisia kairausfirmoja eli heillä on koneet, laitteet ja osaaminen pakkasessa toimimiseen turvallisesti.

Kaivostoimijat välittävät yhteisöllisyyttä

Yhtenä Rupert Finlandin tavoitteena on ollut tiedon ja ymmärryksen lisääminen kaivostoiminnasta paikallisille. Vuonna 2017 julkistetun kyselyn mukaan sodankyläläisillä oli kehno mielikuva Pahtavaaran kaivoksesta omistajanvaihdoksien vuoksi, ja Nieminen halusi muuttaa sen.

Nieminen ideoi Malmimarkkinat-tapahtuman, jonka tarkoituksena on koota asukkaat ja kaivosyritysten edustajat samaan paikkaan. Malmimarkkinoilla paikalliset pääsevät kiertämään yritysten esittelypisteitä ja kuuntelemaan lyhyitä puheita. Kysymyksiä voi esittää suoraan edustajille.

Tapahtuma ehdittiin järjestää kahdesti ennen pandemiaa ja vastaanotto oli mainio. Osallistujia saapui noin sata kumpanakin vuonna. Malmimarkkinat järjestetään seuraavan kerran 23. päivä huhtikuussa 2022.

Kaivoslain uudistus

  • Suomen kaivoslaki uudistetaan lähitulevaisuudessa. Lakiehdotuksen on tarkoitus siirtyä hallituksen käsittelyyn huhtikuussa 2022.
  • Kaivoslakiuudistus vahvistaa kestävän kaivostoiminnan edellytyksiä. Sen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.